Bildet viser et svanemerket hus

Rekordmange nordmenn vil bo i miljøvennlige hus

Siden 2018 har antall svanemerkede bygg skutt i været, og veksten i Norge er større enn i de andre nordiske landene. Dette er et viktig bidrag i miljøkampen, mener eksperter.

Markedsrådgiver i Svanemerket, Tormod Lien. Foto: Svanemerket
Tormod Lien. Foto: Svanemerket

Den grønne svanen som markerer at et produkt innfrir strenge miljøkrav finnes også på boliger, og ifølge markedsrådgiver i Svanemerket, Tormod Lien, er det i dag nesten ni ganger så mange svanemerkede bygg og boenheter i Norge enn for bare tre år siden. 

– Selv om både Sverige og Danmark totalt sett har flere svanemerkede bygg enn i Norge, er ikke veksten like sterk i disse landene. Til sammenligning har antall svanemerkede boliger i Norden som helhet tredoblet seg de siste tre årene, sier Lien. 

I januar var over 3 500 svanemerkede boenheter eller andre bygg ferdig bygget eller under oppføring i Norge. Lien forteller at det er en økende interesse fra både byggherrer og entreprenører.  

– Svanemerket sikrer god miljøeffekt og kvalitet, og med store globale utfordringer knyttet til miljø- og klimaendringer vil interessen bare fortsette å øke i årene fremover, forklarer Lien.

Markedsrådgiver i Svanemerket, Tormod Lien. Foto: Svanemerket
Tormod Lien. Foto: Svanemerket

Strenge krav

For at et hus eller en leilighet skal få Svanemerket blir både byggeprosess, bruk og forvaltning nøye vurdert

– Byggematerialer må være miljøvennlige, og det inkluderer alt fra treverket som brukes i veggene til sparkelen på badet. I tillegg må bygget leve opp til strenge krav når det gjelder energibruk. Det vil si at det ikke trengs så mye energi for å varme opp bygget eller varmtvannet. Også hvitevarer og belysning må innfri energikrav, sier Lien. 

Han forteller at Svanemerket også krever at bygget har en veileder for drift og vedlikehold, slik at boligeiere skal kjenne til de tekniske instillasjonene i boligen og hvilke tiltak som er best egnet utfra et miljøperspektiv. 

– Det innebærer blant annet en håndbok med informasjon om blant annet varmesystem og ventilasjon, miljøvennlig rengjøring og vedlikehold av overflater og gulv, eller at det skal være lett å kildesortere avfall inne i boligen, sier Lien.  

Han forklarer videre at Svanemerket strammer inn kravene rundt hvert femte år. 

– Innstramningene kan innebære forbud mot flere kjemikalier, strengere krav til bruk av byggevarer eller lavere avfallsmengder. For at det skal være mulig å etterleve endringene gjør vi ikke for mye endringer hver gang vi reviderer, forklarer markedsrådgiveren, og legger til:  

– Vi følger ikke opp beboere som allerede har svanemerkede boliger og deres atferd, men har laget rutiner for å sikre miljøriktig drift, og en loggbok over materialer som er brukt, slik at du kan erstatte materialer med gode miljømaterialer ved oppussing.

Vil bidra i miljøkampen

Tore Nicolaisen
Tore Nicolaisen

Tore Nicolaisen flyttet inn i et svanemerket hus like utenfor Tønsberg sammen med kona si i oktober 2020. De visste ikke at boligen hadde Svanemerket da de kjøpte i 2018, men som relativt miljøbevisste ble det en gledelig overraskelse. 

– Svanemerket betyr at alle underleverandører må overholde bærekraftmålene, noe som er positivt. Boligen blir på den måten vårt bidrag for å redusere klimagassutslipp og miljøforurensning, sier Nicolaisen, og legger til: 

– Ved å benytte miljøvennlig maling, oljer og andre produkter for vedlikehold kan vi fortsette å tenke miljøvennlig rundt boligen også i årene fremover.   

Nikolaisen er i tillegg fornøyd med at de miljøvennlige løsningene reduserer utgiftene. 

– Boligen har varmegjenvinning. Det vil si at man slipper mindre varme ut av boligen, og heller bruker den eksisterende varmen til å varme opp luften som ventilerer boligen. Kort sagt, man fyrer ikke «for kråkene». Dette betyr reduserte strømutgifter, og mindre forurensning enn hvis du fyrer med ved, forklarer Nicolaisen.

Tore Nicolaisen
Tore Nicolaisen

Setter miljø og mennesker i fokus

Tømrer og rådgiver i Gjensidige, Simon Andre Olsen
Simon Andre Olsen

Lien fra Svanemerket forklarer at svanemerkede hus i tillegg til å redusere klima og miljøfotavtrykk, også bidrar til bedre helse ved å sikre et godt inneklima. 

– Boligene har god ventilasjon, strenge krav til bruk av kjemikalier og radonsikker konstruksjon. I tillegg stilles det krav til lavt støynivå og gode dagslysforhold. Dette er faktorer som gjør det triveligere for de som skal leve i boligen, sier Lien.  

Tømrer og rådgiver i Gjensidige, Simon Andre Olsen, liker den helthetlige tankegangen, der både innemiljøet til beboerne og klima- og miljøbelastningen er tatt hensyn til. Han opplyser også om at alle med husforsikring i Gjensidige får tilbud om å få gjenoppbygd huset til et svanemerket hus hvis det blir totalskadet. 

– Når det ikke er mulig eller hensiktsmessig å reparere boligen, kaller vi det totalskade. Dette kan skyldes brann, skred, flom eller andre naturskader, sier Olsen, og legger til:   

– Byggeindustrien setter et stort klima- og miljøavtrykk, og hvis Gjensidige var en byggentreprenør målt i erstatningskroner for bygningsskader ville vi faktisk vært blant de største entreprenørene i Norge. Det er derfor store klima- og miljøgevinster ved å gjenoppbygge grønnere når skaden først har skjedd, avslutter Olsen.

Tømrer og rådgiver i Gjensidige, Simon Andre Olsen
Simon Andre Olsen

Sist oppdatert: