Vi gjenoppbygger hus til svanemerkede hus

Har du husforsikring hos oss og huset ditt utsettes for totalskade, gjenoppbygger vi det til et svanemerket hus dersom du ønsker det.

Default

Når et hus totalskades vil gjenoppbyggingen av huset belaste kloden vår på mange måter. For å redusere denne belastningen vil vi, som eneste forsikringsselskap i Norden, gi deg som har husforsikring hos oss muligheten til å få huset gjenoppbygget som et svanemerket hus.

I tillegg til at belastningen på klima og miljø reduseres betraktelig, har svanemerkede hus et godt innemiljø og er energibesparende, noe som gjør godt for både miljøet, deg og familien og for økonomien deres.

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket og står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk, biologisk mangfold og et giftfritt samfunn.

Fordeler med et svanemerket hus

Det er mange fordeler med å ha et svanemerket hus.

Et svanemerket hus har

 • lavt energiforbruk både i ferdig bygg og i byggematerialer
 • godt inneklima med god ventilasjon og isolering, samt et lavt energibehov
 • energimerkede hvitevarer
 • strenge kjemikaliekrav
 • strenge krav til bærekraftig sertifisert tre
 • høy byggteknisk kvalitet gjennom kontroll av en uavhengig tredjepart
 • god mulighet for gjenbruk av byggematerialer, noe som er viktig for sirkulær økonomi og mindre forbruk av naturressurser
 • radonsikker konstruksjon

Bærekraft

Gjensidige har som misjon å sikre liv, helse og verdier på en bærekraftig måte. Svanemerkede hus treffer vår bærekraftsstrategi ved å fokusere helhetlig på  klimaet, miljøet og mennesker. Svanemerkede hus gir redusert klima- og miljøfotavtrykk, og bidrar til bedre helse ved å ha et godt inneklima. 

Spørsmål og svar om svanemerkede hus

 • Svanemerkede hus er energieffektive, det vil si at det ikke trengs så mye energi for å varme opp bygget, varmtvannet eller ventilasjonen. Hvitevarer og belysning klarer strenge energikrav. Svanemerkets krav til byggets energiforbruk er alltid strengere enn myndighetenes gjeldende tekniske forskrifter. Det skal være lett å kildesortere avfall.

 • Svanemerkede bygg sikrer et helsemessig sunt innemiljø. Svanen kvalitetssikrer byggeprosessen, for eksempel ved å stille krav som gjør at det ikke bygges inn fukt i bygget. Det stilles også strenge krav til god ventilasjon, lavt støynivå og gode dagslysforhold. Alt dette er viktige faktorer i et godt innemiljø.

  Svanemerkede bygg bygges med produkter og materialer som har tilfredsstiller strenge krav til både miljø- og helsemessige egenskaper. Det betyr at både byggeplater, gulv, isolering, maling, lim og fugemasse, for å nevne noen eksempel, ikke får inneholde stoffer som klassifiseres som farlige for miljøet eller menneskers helse. Svanen krever også at det føres en loggbok over hele byggeprosessen.

  Dersom det er usikkerhet rundt et nytt stoff, bruker Svanemerket sitt føre-var-prinsipp. For eksempel tillates ingen nanopartikler og antibakterielle stoffer i et svanemerket bygg. Svanen forbyr også stoffer som mistenkes å være hormonforstyrrende.

 • Svanen stiller obligatoriske krav. I tillegg til disse kommer en rekke poengkrav. Den som vil bygge svanemerket må oppnå et visst antall poeng for å få lov til å bruke merket. Noen eksempler på hva man får poeng for:

  • Fornybare, lokale energikilder
  • Sement og betong med redusert energi- og klimabelastning
  • Fornybart materiale som tre i reisverket
  • Byggeprodukter av gjenvunnet materiale
  • Energieffektive vannkraner

  Gjensidige oppnår poengene som kreves for å bruke Svanemerket.

Valgfri oppgradering som krever lisens

Det kreves lisens for å bygge svanemerkede hus og derfor kan vi tilby dette når vi står for gjenoppbyggingsposessen, men ikke dersom du står for gjenoppbyggingen selv eller bestiller håndverkere på egenhånd.

Strenge krav til prosjektledelse og valg av materialer vil kunne medføre ekstra kostnader, og disse kostnadene dekkes med inntil 250 000 kroner, noe som vil være mer enn nok for de aller fleste hus.

Det er selvfølgelig valgfritt å få huset gjenoppbygget som et svanemerket hus.