Bildet viser en snekker som kapper en planke.

Disse er mest utsatt for yrkesskader

Håndverkere er blant de mest utsatte for personskader på jobb, viser statistikk fra SSB.

Håndverkere kan også bli erstatningsansvarlige for materielle skader. Omfanget av skader bekymrer fagansvarlig for ansvarsforsikring.

– Vi ser veldig mye skader i håndverkerbransjen. Håndverkere blir som profesjonelle vurdert strengt, og feil kan få veldig store konsekvenser, sier Per Oddvar Pallum. Pallum er fagansvarlig for ansvarsforsikring i Gjensidige, og trekker frem at snekkere og andre håndverkere både har en relativt høy risiko for selv å bli utsatt for personskader og for å bli erstatningsansvarlige for materielle skader.

Dette fremkommer også i SSBs statistikkbank, som viser at det har vært i overkant av 20 000 årlige arbeidsulykker i Norge de siste årene. Og, håndverkere er blant de mest utsatte.

Pallum sier det, i tillegg til personskader, er stor risiko for potensielt kostbare materielle skader.

– Er du for eksempel snekker, kan det typisk havne en spiker eller en skrue i et rør bak en vegg, som kan føre til store vannlekkasjer. Videre kan det ha betydelige følger om membranen på badet ødelegges, for da må du rive opp og bytte hele badet. Elektriske anlegg som blir ødelagt hjemme hos noen er også en dyr affære, forklarer han.

Tillit og erfaring er avgjørende

Bildet viser snekker, Adam Kophammer. Foto: Snekkergutta
Adam Kophammer. Foto: Snekkergutta

Adam Kophamer jobber som driftsleder i Alfa Omega AS og understreker at sikkerhet ikke kun handler om å passe på seg selv, men at samspillet mellom deg og omgivelsene dine er vel så viktig.

– Et arbeidsmiljø er et fellesskap der alle samhandler. For å skape et trygt og godt arbeidsmiljø er det derfor viktig å være bevisst på kollegene sine. Sjekk gjerne at de rundt deg også er trygge, sier Kophamer.

Kophamer påpeker at tillit og erfaring er viktige elementer som er med å skape en sikker arbeidsplass.

– Et element som er med å øke tilliten blant medarbeiderne er at man innrømmer når man har gjort en feil, sier unnskyld, og prater gjennom det. Prat om hva som var intensjonen, hva man mente og lignende. Disse små detaljene er med å bygge tillit, sier håndverkeren.

Bildet viser snekker, Adam Kophammer. Foto: Snekkergutta
Adam Kophammer. Foto: Snekkergutta

Risiko for erstatningskrav

Bildet viser proffdirektør i Byggmakker, Petter Skjerven. Foto: Byggmakker
Petter Skjerven. Foto: Byggmakker

Med tanke på de risikoene som håndverkeryrket involverer, anbefaler Pallum å vurdere hvilke forsikringer du trenger.

– Håndverkere har for eksempel en risiko for erstatningskrav, som kan bli en byrde for bedriftens økonomi. Derfor kan det være verdt å tenke over om en bedriftsansvarforsikring kan være hensiktsmessig for din bedrift. Den dekker erstatningsansvar for fysiske skader på mennesker eller ting, forklarer Pallum.

Konseptansvarlig Proff i Byggmakker Petter Skjerven er enig i at håndverkere bør tenke grundig gjennom hvilke forsikringer de trenger.

– Vurder å ta en samtale med Gjensidige for å avgjøre hvilke forsikringer akkurat din bedrift bør ha. Dette kan være spesielt relevant for mindre foretak. De har ofte liten tid til administrasjon og er ikke alltid bevisste på hvilken risiko de løper. Men det er viktig å sørge for at inntjeningen og forsikringsdekningen står i forhold til risikoen i prosjektene, sier den konseptansvarlige.

Bildet viser proffdirektør i Byggmakker, Petter Skjerven. Foto: Byggmakker
Petter Skjerven. Foto: Byggmakker

Trygghetsgaranti gir forutsigbarhet

Skjerven er vant til at mange håndverkere føler på en usikkerhet knyttet til hva som skjer når uhellet er ute.

– Det kan være alt mulig, for eksempel et manglende oppgjør, forsinkelser, tyveri av utstyr eller brann. Det er mye forskjellig som kan skje. Trygghetsgarantien vi tilbyr sammen med Gjensidige gjør det lettere å sove godt om natta, sier han.

Trygghetsgarantien utgjør nemlig en unik helgardering, ifølge Skjerven.

– Den går ut på at Gjensidige gjennomfører en risikoanalyse for å avgjøre hvilke forsikringer den enkelte bedrift trenger. Deretter får du et tilbud på de forsikringene som du trenger basert på risikoanalysen. Skulle det i ettertid vise seg at du ikke har fått tilbud på alle forsikringer du har behov for, får du mulighet til å kjøpe disse med tilbakevirkende kraft, sier Skjerven.

Sist oppdatert: