Dame og mann sjekker arbeidstegning for bygging av pergola.

Sette opp pergola? Sjekk dette først

Må du søke før du bygger pergola? Er det nødvendig å gi forsikringsselskapet beskjed?

Anders Leisner i Huseierne.
Anders Leisner

Det er deilig med sol! Og skulle det bli for mye av det gode, er det fint å trekke inn i skyggen, for eksempel under en pergola. 

– Som regel er det ikke nødvendig å søke om lov til å sette opp en pergola. Plan- og bygningsloven sier at en «mindre frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke kan brukes til beboelse» ikke er søknadspliktig. Byggesaksforskriften definerer «mindre» som opptil 50 kvadratmeter, som trolig holder for de fleste, sier Anders Leisner, leder av juridisk avdeling i Huseierne.

Men vent litt før du setter i gang! Selv om pergolaen ikke er søknadspliktig, er det flere forhold du må ta hensyn til.

  1. Blir pergolaen omfattet av areal- og reguleringsplanen i kommunen?
  2. Er det andre bestemmelser i plan- og bygningsloven som setter begrensninger?
Anders Leisner i Huseierne.
Anders Leisner

1) Hva sier kommunens areal- og reguleringsplan?

Kommunens areal- og reguleringsplan legger føringer for bruk, utforming og plassering av bygninger, enten de er frittstående eller montert inntil en vegg, Planlegger du et overbygg med tak, må du også være oppmerksom på reglene for utnyttelsesgrad. De setter grenser for hvor stor del av tomten du kan bygge på, for eksempel 25 prosent. 

– En pergola teller som bebygd areal hvis den har tett tak eller skyvbare lameller. Da inngår den sammen med blant annet boligen, garasjen og andre parkeringsplasser samt terrasser som er mer enn 0,5 meter høyere enn gjennomsnittlig bakkeplan på tomten, forklarer Leisner. 

Hvis taket på pergolaen fører til at du overskrider utnyttelsesgraden, er rådet enkelt: Bygg heller en åpen løsning der solen blir brutt av faste tverrliggende lameller med mellomrom. Disse regnes ikke som tak – og dermed teller pergolaen ikke som bebygd areal. 

2) Andre regler i plan- og bygningsloven

– Selv om pergolaen din i utgangspunktet er fritatt fra søknadsplikt, kan det være andre bestemmelser i plan- og bygningsloven som påvirker byggeplanene, sier Leisner. Han viser blant annet til disse reglene:

  • Det er et generelt byggeforbud 100 meter fra sjø og vassdrag.
  • Det er et generelt byggeforbud i uregulert område eller landbruks-, natur-, frilufts-, og reindriftsområder (LNFR-områder).
  • Det skal ikke bygges over vann- og avløpsledninger.

Vær på den sikre siden før du bygger pergola

Puh! Det er lett å bli svett når et enkelt overbygg, som i utgangspunktet er unntatt søknadsplikt, likevel kan være omfattet av diverse lover og regler. Leisner har beroligende ord:

– Jeg tør påstå at de aller fleste som vil sette opp en vanlig pergola på terrassen eller i hagen kan gjøre det uten at det bryter med lover og regler. Men det er uansett viktig å sjekke grundig. Det er kjedelig å få pålegg om riving fordi du ikke har gjort alt etter boka, sier han.

Når du planlegger en pergola, kan du bruke veiviserne som Direktoratet for byggkvalitet har laget for henholdsvis tilbygg og frittstående bygg. I førstnevnte velger du «veranda, vinterhage eller overbygd inngangsparti». I sistnevnte veiviser skal du velge «hagestue, bod eller drivhus».

Underveis i veiviseren trenger du planer, kart og vedtekter som gjelder for eiendommen din. Dette finner du på kommunens nettsider. Du kan selvsagt be om avklaringer ved å henvende deg direkte til plan- og byggesaksavdelingen i kommunen.

Forsikring av pergola

Andreas Amundsen, produktutvikler i Gjensidige.
Andreas Amundsen

Hvis noe skulle skje med pergolaen, er det greit å vite at den er dekket av husforsikringen. Produktutvikler Andreas Amundsen i Gjensidige gir denne tommelfingerregelen: 

– Hvis du bygger en vanlig pergola uten tette vegger eller tak, trenger du ikke å ta kontakt med oss. Men hvis prosjektet baller på seg og ender opp som en vinterhage eller noe som kan klassifiseres som en sidebygning, vil vi høre fra deg. Da kan det nemlig bli nødvendig med endringer i forsikringen, sier han. 

Andreas Amundsen, produktutvikler i Gjensidige.
Andreas Amundsen

Bygg en sikker og solid pergola

Før du setter i gang, er det smart å søke råd hos for eksempel et byggevarehus eller en trevareprodusent. Amundsen anbefaler deg å søke på nettet etter guider med tegninger og handlelister.

Med mindre du er en dreven hobbysnekker, anbefaler jeg at du bruker en mal fra en anerkjent produsent. Da er du sikker på å få en solid konstruksjon med riktig dimensjon på materialer og festemidler, sier han. 

Bygget må tåle vær og vind. Amundsen understreker betydningen av skråsverter, som stiver av konstruksjonen sideveis.

– Uten skråsverter øker risikoen for at en frittstående pergola med tiden får «slagside» – eller plutselig blir tatt av kraftige vindkast. Hvis du bygger for spinkelt, kan du få redusert erstatning hvis pergolaen blir ødelagt i en storm, sier han.

Pergolaen må dessuten være sikker, ikke minst for barn. Monter eventuelle veggspiler så tett at barn ikke kan klatre eller sette hodet fast i dem (maks ti centimeter avstand). I tillegg er det smart å pusse skarpe kanter på treverket.

Sist oppdatert: