Familie i skogen

Populært med skreddersydd helseforsikring

Flere nordmenn over 55 år har de siste årene skaffet seg en privat helseforsikring. Frykten for å havne i lange offentlige helsekøer kombinert med ønsket om et aktivt liv er blant de viktigste driverne til utviklingen, viser en undersøkelse gjort for Gjensidige.

Produktsjef i Gjensidige, Jørgen Taalesen.
Produktsjef i Gjensidige, Jørgen Taalesen. Foto: Gjensidige.

Seks av ti nordmenn frykter å havne i helsekø, og syv av ti er bekymret for om det offentlige kan ta tilstrekkelig vare på dem når de blir eldre. Det kommer frem i en undersøkelse gjort for Gjensidige i 2016. Dette var viktig innsikt som lå til grunn da landets første livsfasebaserte forsikringstype skulle utvikles, ifølge produktsjef Jørgen Taalesen i Gjensidige.

– Hittil tyder det på at en slik forsikringstype var etterlengtet. Helse 55+ har etter lanseringen våren 2016 seilt opp til å bli et populært produkt, og tilbakemeldingene har vært svært positive. Vi har også vært i kontakt med flere personer med helsefaglig bakgrunn som sier de selv har kjøpt forsikringen. Dette tolker vi som en hyggelig bekreftelse på at vi har utviklet et relevant og nyttig helseprodukt, forklarer Taalesen.

Produktsjef i Gjensidige, Jørgen Taalesen.
Produktsjef i Gjensidige, Jørgen Taalesen. Foto: Gjensidige.

Sørger for rask behandling

Det er ikke uvanlig å være bekymret for å bli syk eller skadet. Både de umiddelbare fysiske konsekvensene, men også frykten for å havne i månedslange helsekøer, er noe som skaper usikkerhet og bekymring.

– Helsevesenet må, og skal, prioritere de mest alvorlige tilfellene først. Samtidig vet vi at mindre alvorlige, aldersrelaterte plager, som alt fra problemer med menisken til grå stær, også kan ha en stor innvirkning på livskvaliteten. Derfor utviklet vi en forsikring som gjør at du får den behandlingen du trenger raskt for slike plager. På den måten kan du komme raskere tilbake til det livet du er vant til å leve, forklarer Taalesen.

Han viser til at Helse 55+ blant annet dekker behandling av mindre alvorlige sykdommer som gjerne inntreffer etter fylte 55 år. Dette kan være plager knyttet til øyne, muskler og skjelett, som kan komme med alderen. I tillegg gir forsikringen garantert utredning innen 14 dager.

– Forsikringen er utviklet for å både forebygge og gi rask tilgang på behandling dersom en sykdom eller skade inntreffer. Det er likevel greit å være klar over at dette ikke er en komplett helseforsikring. Skulle du for eksempel ha et behov for å gi ekstra økonomisk trygghet til dine pårørende bør du også vurdere en livsforsikring, sier Taalesen.

Helseforsikring kan forebygge skader

Aktiv forebygging er viktig for å redusere sjansen for sykdom og skader, ifølge Taalesen.

– Da vi utviklet Helse 55+ var det viktig for oss å inkludere enkel tilgang på ulike aktivitetstilbud og andre tjenester som kan virke forebyggende. Vi ønsker at forsikringen skal bidra til at det blir lettere å være godt forberedt på årene som kommer, forteller Taalesen.

Helse 55+ gir tilgang på flere forebyggende tjenester, som idrettskurs fra Learn2 Gruppen, trygghetsalarm fra Vakt og Alarm AS, egen helsetelefon, samt en årlig helsesjekk hos Boots Apotek.

– En kombinasjon av sunn livsstil og effektiv oppfølging av helsen forlenger livet. Selv om man ikke føler seg så gammel nå, så er det lurt å ta stilling til både livsstil og forsikringsmulighetene allerede tidlig i 50-årene, oppfordrer Taalesen.

Liten sum – stor gevinst

Taalesen forteller at en gjennomsnittlig kunde på 55 år kan regne med å måtte ut med om lag 220 kroner i måneden for Helse 55+. For en på 62 år vil det koste om lag 288 kroner. Han anbefaler priskalkulatoren fra Gjensidige for å se hva ulike helseforsikringsløsninger vil koste for akkurat deg.

– Faktorer som når forsikringen tegnes vil naturligvis gi seg utslag i prisen. Men jeg vil si det er en god investering å bruke noen få hundrelapper i måneden for å sørge for rask og god behandling. Med Helse 55+ er det heller ingen egenandeler ved behandling. Forsikringen gir i tillegg rom for ekstra tilskudd til hjemmehjelp, avslutter Taalesen.

Ønsker du å vite mer? Les mer om forsikringen Helse 55+ fra Gjensidige, les om hvilke forebyggende tjenester du får tilbud om med forsikringen, eller avtal et møte med oss på ditt nærmeste Gjensidige-kontor.

Sist oppdatert: