Forebyggende tjenester

Med forsikringen Helse 55+ får du tilbud en rekke forebyggende tjenester. Her kan du lese mer om disse.

Default

Gratis helsetjeneste hvert år hos Boots apotek

Boots apoteks helsetjenester er et lavterskeltilbud som supplerer eksisterende helsetjenester, og som motiverer deg til å ta større ansvar for egen helse. Kjøper du forsikringen Helse 55+, kan du hvert år ta én av Boots apotek sine fire helsetjenester gratis:

Trykk på lenkene for å lese mer om helsetjenestene på Boots apotek sine nettsider.

Hvorfor nettopp disse fire helsetjenestene?

 • Hjerte-karsykdom er den hyppigste dødsårsaken i Norge
 • Norge på verdenstoppen når det gjelder føflekkreft
 • Inhalasjonsveiledning – 7 av 10 astma- og kolspasienter har behov for hjelp til riktig teknikk 
 • Medisinstart (oppstartsveiledning med farmasøyt for pasienter som nylig har startet med hjertemedisin) – kun 1 av 3 pasienter tar legemidlene sine som anbefalt

Noen kan hjelpe dere

Kan hende du er i familie med noen som har begynt å surre såpass mye at det har blitt et problem. De aller fleste blir bekymret når hukommelsen svikter, enten det gjelder en man er glad i – eller man selv er den som glemmer. Det er lett å tenke at alt er håpløst, at nå går det bare én vei. Den gode nyheten er at det finnes noen som kan hjelpe dere, uansett hvor tidlig eller sent i løpet man er.

Noen AS er siste tilskudd til gruppen av våre samarbeidspartnere innenfor Helse 55+. Gjennom en telefontjeneste tilbyr de støtte til familier hvor en person er rammet av kognitiv svikt eller demens. De legger spesielt vekt hva pårørende kan gjøre for at både de selv – og de som glemmer – skal ha et godt liv.

Tjenesten kan brukes av alle som har forsikringen Helse 55+ og gir deg et opplegg spredt over fire uker med

 • innledende samtale eller epost. Her avtaler du tidspunkt for første oppfølgingssamtale
 • 3 oppfølgingssamtaler på omtrent 11,5 timer hver. Her kan du dele dine observasjoner av den du er bekymret for. Veilederen kan da kartlegge hvilke behov dere har og foreslå tiltak som vil gjøre det lettere å mestre hverdagen og ivareta helse og livskvalitet
 • skriftlig sluttrapport over tiltak og anbefalinger, og mulighet for å kjøpe et abonnement på flere tjenester fra Noen

Som Helse 55+-kunde betaler du totalt 2 800 kroner. Dette er halv pris av det andre må betale for samme tilbud.

Du kan lese mer om og bestille tjenesten på noen.no

Idrettskurs fra Learn2-gruppen

Learn2-gruppen er en anerkjent formidler av teknikk-kurs i en rekke idretter. Selskapet har 100 instruktører rundt om i hele landet.

Med forsikringen Helse 55+ får du 10 % rabatt på følgende kurstilbud:

 • Langrennskurs
 • Løpekurs
 • Kajakk-kurs
 • Sykkelkurs
 • Brettseilerkurs
 • Klatrekurs
 • Rulleskikurs

Les mer om kursene på Learn2.no.

Trygghetsalarm fra Vakt og Alarm AS

Mange ønsker seg trygghetsalarm før de oppfyller kommunenes kriterier for å få dette dekket. Med forsikringen Helse 55+ får du 20 % rabatt på trygghetsalarm med fallalarm fra Vakt og Alarm AS, som er tilkoblet alarmsentral med døgnbemannet med helsefaglig personell.

Tilbudet er landsdekkende og inkluderer:

 • 20 % rabatt på leie eller kjøp (valgfritt) av digital trygghetsalarm (TMA-5IP/GSM), driftsklar levert med TMA-fallalarm med armbånd
 • Tilkobling til HT-Safes alarmmottak (75 kr per måned)

Les mer på Vaktogalarm.no