Bildet viser en liten gutt som sykler med hjelm og refleksvest

Syklende barn er utsatt i trafikken

Å sykle til skolen gir både mestringsfølelse og er god motorisk trening. Men før du slipper barna ut i trafikken er det viktig med en grundig sykkelopplæring.

Tall fra SSB viser at 461 mennesker ble skadd eller drept på sykkel i 2020. Av disse var 89 barn under 18 år. Trygg Trafikk mener de reelle tallene er høyere, grunnet stor underrapportering. 

God sykkelopplæring og bruk av hjelm er viktig for å redusere sykkelskader. Barn trenger tid til å bli trygge på sykkelen, samt en praktisk innføring i hvordan de skal oppføre seg i enkel trafikk, forteller Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Gode sykkelferdigheter gir trygghet

Morten Johansen i Trygg Trafikk. Foto: Trygg Trafikk.
Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk. Foto: Trygg Trafikk.

Det å ta frem sykkelen etter en lang vinter er stas for både store og små. For at barna skal bli trygge og selvstendige trafikanter, bør du bruke god tid på opplæringen, råder Johansen.

− Den første sykkeltreningen går ut på å holde balansen, svinge, bremse, stanse og gå av sykkelen. Ta med barnet til et rolig, bilfritt område i startfasen. Når basisferdighetene er på plass kan dere så gå over til å prøve sykkelen på gangveier og sykkelstier, sier han.

Johansen oppfordrer foreldre til å snakke med barna om trafikkregler underveis i opplæringen.

− Det kan gjøre reglene enklere å forstå for barnet når de læres i forbindelse med den praktiske treningen. Det kan også være lurt å knytte sykkelopplæringen til aktuelle utfordringer på skoleveien. Ta derfor gjerne en gjennomgang av hva slags situasjoner som ofte oppstår i trafikken. Dermed er barna bedre forberedt til å ta trygge avgjørelser, sier Johansen.

Morten Johansen i Trygg Trafikk. Foto: Trygg Trafikk.
Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk. Foto: Trygg Trafikk.

Voksne må sette grenser

Mange barn er ivrige, og vil gjerne sykle til skolen på egen hånd, men Johansen mener voksne har et ansvar for å sette klare grenser.

− Foreldre bør ta vurderinger basert på barnets ferdigheter og trafikkforholdene på skoleveien. De må vurdere når barnet er modent for å sykle til skolen, men jeg anbefaler at dette skjer i samråd med skolen og FAU, forteller han.

Dropper hjelmen

Petter Hegle i Gjensidige
Petter Hegle i Gjensidige

En undersøkelse gjennomført av Trygg Trafikk viser at 15 prosent av barna ikke bruker sykkelhjelm. Blant voksne er andelen langt høyere og den samme undersøkelsen viser at tre av fem voksne syklister slurver med hjelmen. Leder for oppgjør av ulykkesforsikring i Gjensidige, Petter Hegle sier tallene er bekymringsverdig.

− Det å droppe hjelmen kan i verstefall føre til alvorlige hodeskader. Her har voksne et viktig ansvar, også som rollemodeller, sier Hegle.

Hegle påpeker videre forsikringsselskapets ulykkesstatistikk blant barn:

− De fleste sykkelskadene vi får melding om i forbindelse med barn er tannskader. Bruk av hjelm er viktig for å redusere risikoen for skader på både hode og ansikt, forteller han.

Petter Hegle i Gjensidige
Petter Hegle i Gjensidige

5 gode råd for en tryggere skolevei på sykkel

Vurderer du å la barna sykle til skolen? Her er Petter Hegles råd for en tryggere skolevei på sykkel:

  • Det er ikke sikkert den korteste veien er den tryggeste. Utforsk nærområdet, og finn sykkelveier der barnet kan unngå sterkt trafikkerte veier.
  • Mange skader skjer i forbindelse med glatt veibane, forårsaket av vann eller is. Pakk derfor bort sykkelen når frosten kommer.
  • Har sykkelen det utstyret den trenger? Når barna skal sykle på offentlig vei er det påbudt med ringeklokke, reflekser og to separate bremser. Trygg Trafikk har laget en oversikt over hvilke krav som stilles til trafikksikre sykler.
  • Følg felles regler. Gå gjennom grunnleggende trafikkregler med barna, og vær konsekvent med å følge reglene selv. Stopp opp, og trill sykkelen over gangfelt, bruk hjelm og vis tegn til om du skal stoppe, eller svinge til høyre eller venstre.
  • La barna velge en hjelm de liker, da blir det hyggeligere å ta den på. Mange barn synes skatehjelmer er tøffere en vanlig sykkelhjelmer, disse er også godkjent for sykling.

Sist oppdatert: