Sykkel. Barn.

Hjelp barnet i gang på sykkel

Har du en krabat som er klar for livet på to hjul? Her er Trygg Trafikks råd til deg som skal hjelpe barnet ditt å bli trygg på sykkel.

Seniorrådgiver Ida Neergaard i Trygg Trafikk
Seniorrådgiver Ida Neergaard i Trygg Trafikk

– Barn som sykler får god fysisk trening. I tillegg utvikles motoriske ferdigheter, balanse og koordinering av sansene. Som forelder er det viktig å sykle mye sammen med barnet og være et godt forbilde i trafikken, sier seniorrådgiver Ida Neergaard i Trygg Trafikk.

I starten er det like viktig å lære seg å bremse og sette foten i bakken, som det er å holde balansen, ifølge eksperten. Deretter handler sykkelopplæringen om at barnet automatiserer sykkelteknikk, motorikk og balanse.

Seniorrådgiver Ida Neergaard i Trygg Trafikk
Seniorrådgiver Ida Neergaard i Trygg Trafikk

Fra tre til to hjul

Her er Trygg Trafikks tips til deg som skal lære et barn å sykle:

  • Finn en rett strekning på et trafikksikkert område
  • Hold bak på sykkelen mens du går fort og si: «Brems, stans og sett ned benet» – gjenta dette til du føler at barnet kan det og det går noenlunde automatisk
  • Så forteller du at du vil gi barnet fart på sykkelen, men at det ikke skal tråkke pedalene rundt – du skyver sykkelen i fart og slipper den, og etter noen meter ber du barnet stanse
  • Gjenta det samme, bortsett fra at du nå ber barnet om å tråkke et par ganger rundt på pedalene før det stanser – øk antall tråkk etter hvert
  • Lær barnet å sette sykkelen i fart selv ved å plassere den ene foten på pedalen i stilling «5 over 12», tråkke denne foten ned og samtidig skyve fra med den andre – da er det lett å få sykkelen i fart

Impulsive barn

Har du barneforsikring?

Når kan barn begynne å sykle på trafikkert vei? Det finnes det ikke noe entydig svar på, ifølge Neergaard. Foreldre må selv vurdere barnet ut fra modenhet, trafikkforståelse og hvordan hun eller han behersker syklingen.

– Som foreldre kan vi la oss lure av at barnet tilsynelatende behersker det tekniske ved syklingen godt. Men selv ganske store barn kan bli så opptatt av giring og andre ting på sykkelen at de glemmer å se framover. I tillegg er barnas evne til å behandle syns- og hørselsinntrykk ikke utviklet fullt ut, framhever hun.

Neergaard legger til at barn kan de være ukonsentrerte og impulsive, og dermed uforutsigbare for medtrafikanter.

– Hvor langt er det til den bilen, og hvor fort kjører den? Kommer det noen bak meg? Barn er ikke like flinke som voksne til å vurdere slike ting. Og så lenge de er små, er det vanskeligere for dem både å se og bli sett, understreker hun.

Har du barneforsikring?

Godt grunnlag

Trygg Trafikks generelle råd er at barn bør vente med å sykle alene i blandet trafikk til de er 10–12 år. Før dette bør barn sykle sammen med voksne i blandet trafikk. Da får barna nyttige erfaringer og bedre ferdigheter som de tar med seg videre som selvstendige syklister, fremhever Neergaard.

– Vær et godt forbilde i trafikken og ta de trygge valgene sammen med barna. Snakk sammen om det dere ser i trafikken og hva som kan skje i ulike situasjoner. Da får barna også øving i å tenke risiko og konsekvenser, sier hun.

– På denne måten gir du barnet et godt grunnlag når det en dag skal mestre et komplisert trafikkbilde på egen hånd, legger hun til.

Har du barneforsikring eller vurderer du å kjøpe? Da bør du sjekke dette

Sist oppdatert: