En fortøyet båt har sunket.

Stadig flere båtulykker skyldes forurensning

Grunnstøtinger, påkjørsler og gjenstander i sjøen står for de fleste skadene på båt, viser en oppsummering av årets båtsesong.

Årets båtsesong er over for de fleste. Gjensidige har så langt i år mottatt 2700 skader på fritidsbåter og utbetalt nærmere 135 millioner kroner. Gjennomsnittserstatningen er på 50 000 kroner.

– Over halvparten av alle skadene kom fra båter som havarerte. Skadene domineres av grunnstøtinger der båter har gått på et undervannsskjær, land eller kjørt på flytende gjenstander i sjøen, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Det har også vært flere kollisjonsskader i forbindelse med at man legger til eller fra kai.

For bransjen totalt kan det være snakk om over 10.000 skader med utbetalinger på rundt en halv milliard kroner så langt i år.

Flere ulykker skyldes flytende søppel

Totalt er det registrert færre skader enn i rekordåret 2020, men Voll sier at flere båter ble skadet på grunn av miljøforurensing.

– Mange har fått store skader etter sammenstøt med tømmerstokker og treverk som har skadet skrog og motor. Andre har fått gamle garn, tau eller plast i propellen. Mye av dette stammer fra mennesker som bruker naturen og havet som avfallsplass, sier Voll.

Han sier nordmenn i utgangspunktet er miljøbevisste, og at mye av det som flyter omkring kan komme langveisfra samt blitt tatt av stormfloer.

– Likevel er det nok ikke tvil om at noen ser havet som en mulighet til å bli kvitt avfall, sier Voll.

Selv om det er kjedelig å få skadet båten, er Voll likevel mest bekymret for miljøet.

– Båter kan repareres, så enkelt er det ikke med miljøet.

Han oppfordrer alle til å vise aktsomhet på og ved sjøen. Vinteren nærmer seg med stormskritt og mange har «mye» lagret ute, ofte ved naust, strender og kaianlegg.

– Det eneste som er sikkert er at stormene kommer med mye vind og høye bølger. Da kan det man har lagret ved sjøen raskt havne i sjøen, sier Voll.

Arne Voll sitter på huk på bryggekanten med en tømmerstokk og en plastikkdunk som er funnet flytende i sjøen.
Arne Voll er bekymret for økningen i båtskader som skyldes skrot i sjøen.

Mer enn 100 "søppelskader" årlig

Årlig får Gjensidige alene melding om over hundre skader som skyldes «søppel» i havet, og Voll trekker frem fire eksempler fra båtsesongen 2021:

1. Stor og flott fritidsbåt kolliderte med gjenstand i sjøen. Fikk manøvrert båten til nærmeste kai, men sank sammen med jolle og vannscooter. Erstatningen ble satt til 5,5 millioner kroner.

2. Kunde ute med båt i marsjfart da motoren plutselig begynte å murre. Kunde fikk stoppet motoren og oppdaget taurester som fløt i vannet og som hadde virvlet seg inn i propell og andre steder. Motor defekt ved at girkassen måtte skiftes. Skader for 103.000 kroner.

3. Båt fikk sugd et tau inn i propellen som medførte skader i styrbord propellanlegg. Feste knekt av, aksling skadet og motorfester defekt. Skadeomfang 170.000 kroner.

4. Princess på vei til vinterlagring. Noen hundre meter fra land skader kunden IPS-drev/hekkaggreat. Skadeomfang over 250.000 kroner.

→ Se svar på vanlige spørsmål om båtskader her

Sist oppdatert: