En fortøyet båt har sunket.

Stadig flere båtulykker skyldes forurensning

Grunnstøtinger, påkjørsler og gjenstander i sjøen står for de fleste skadene på båt, viser en oppsummering av fjorårets båtsesong.

Startskudd for årets båtsesong begynner å nærme seg. Under fjoråret mottok Gjensidige rundt 3000 skader på fritidsbåter og utbetalte nærmere 145 millioner kroner. Gjennomsnittserstatningen var på 50 000 kroner.

– Over halvparten av alle skadene kom fra båter som havarerte. Skadene domineres av grunnstøtinger der båter har gått på et undervannsskjær, land eller kjørt på flytende gjenstander i sjøen, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Det har også vært flere kollisjonsskader i forbindelse med at man legger til eller fra kai.

Flere ulykker skyldes flytende søppel

Voll forteller at flere båter ble skadet på grunn av miljøforurensning.

– Mange har fått store skader etter sammenstøt med tømmerstokker og treverk som har skadet skrog og motor. Andre har fått gamle garn, tau eller plast i propellen. Mye av dette stammer fra mennesker som bruker naturen og havet som avfallsplass.

Han sier nordmenn i utgangspunktet er miljøbevisste, og at mye av det som flyter omkring kan komme langveisfra samt blitt tatt av stormfloer.

– Likevel er det nok ikke tvil om at noen ser havet som en mulighet til å bli kvitt avfall, sier Voll.

Arne Voll sitter på huk på bryggekanten med en tømmerstokk og en plastikkdunk som er funnet flytende i sjøen.
Arne Voll er bekymret for økningen i båtskader som skyldes skrot i sjøen.

Båtene kan fikses – verre med miljøet

Selv om det er kjedelig å få skadet båten, er han likevel mest bekymret for miljøet.

– Båter kan repareres, så enkelt er det ikke med miljøet, sier kommunikasjonssjefen og oppfordrer alle til å vise aktsomhet på og ved sjøen.

Utviklingen i skader som skyldes miljøforurensning viser viktigheten av arbeidet for å redusere marin forsøpling, skriver Klima- og miljødepartementet (KLD) i en e-post til Godt forberedt.

– Det er viktig at båtfolket tar med seg avfall til lands og at båthavner har avfallsmottak – som de skal ha. Det er forbudt å kaste avfall både på land og sjøen.

Avfall over bord kan gi bot

Finner man ikke søppelkasser der og da, må man ta med seg søppelet til man finner det.

– Men, det er også viktig å tilrettelegge. Skjærgårdstjenesten bidrar i friluftsområdene i sør og vest. I tillegg er båthavner ansvarlig for å ha på plass systemer for avfallshåndtering tilpasset normal bruk av havnen, og ha planer for dette. Opphavet til søppelet kan også ligge utenfor Norge, så et internasjonalt arbeid er viktig, skriver KLD.

Er du av dem som kaster avfall over bord, kan du ilegges straff, påminner de.

– Etter forurensningsloven kan man straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år.

Mer enn 100 «søppelskader» årlig

Årlig får Gjensidige alene melding om over hundre skader som skyldes «søppel» i havet, og Voll trekker frem fire eksempler fra båtsesongen 2021:

1. Stor og flott fritidsbåt kolliderte med gjenstand i sjøen. Fikk manøvrert båten til nærmeste kai, men sank sammen med jolle og vannscooter. Erstatningen ble satt til 5,5 millioner kroner.

2. Kunde ute med båt i marsjfart da motoren plutselig begynte å murre. Kunde fikk stoppet motoren og oppdaget taurester som fløt i vannet og som hadde virvlet seg inn i propell og andre steder. Motor defekt ved at girkassen måtte skiftes. Skader for 103.000 kroner.

3. Båt fikk sugd et tau inn i propellen som medførte skader i styrbord propellanlegg. Feste knekt av, aksling skadet og motorfester defekt. Skadeomfang 170.000 kroner.

4. Princess på vei til vinterlagring. Noen hundre meter fra land skader kunden IPS-drev/hekkaggreat. Skadeomfang over 250.000 kroner.

→ Se svar på vanlige spørsmål om båtskader her

Sist oppdatert: