Mann som vasker båt.

Lei ut båten trygt

Ligger båten din ofte i havn? Da kan du tjene penger på utleie. Pass bare på at skuta er i orden og riktig utstyrt.

Terje Dahlgren i Finn.no
Terje Dahlgren

Tall fra Transportøkonomisk institutt (2017) viser at en gjennomsnittsbåt brukes i underkant av 50 dager i løpet av en båtsesong. Det gir muligheter for folk som ikke eier sin egen farkost.

– Vi har nå nesten 600 båter til leie på vår plattform, sier Terje Dahlgren i Finn.no. Han forteller at dette tallet har holdt seg stabilt gjennom mange år.

Antallet sidevisninger har imidlertid gått betraktelig ned i 2022 sammenlignet med de foregående årene.

– Det tyder på at færre ønsker å leie i år. Hypotesen vår er at folk prioriterer utenlandsreiser nå som grensene igjen er åpnet, resonnerer Dahlgren.

Samtidig førte nok reiserestriksjonene under pandemien til ekstra høy interesse i koronasomrene. Likevel: Over 200 000 sidevisninger på «båt til leie» så langt i år tyder på at det fremdeles kan være gode penger å tjene på utleie. Slike inntekter er ifølge Skatteetaten skattefrie opp til 10 000 kroner årlig. Tjener du mer, blir det skatt fra første krone. Du er selv ansvarlig for å oppgi inntekten i skattemeldingen.

Terje Dahlgren i Finn.no
Terje Dahlgren

Skriv kontrakt

Kristina Knutsen
Kristina Knutsen i Gjensidige

Ved utleie er det viktig å ha en skriftlig avtale, understreker Gjensidiges båtekspert, Kristina Knutsen. Finn.no tilbyr en egen standardkontrakt, men også andre aktører tilbyr lignende kontrakter.

– Du kan laste ned en avtale og bruke den som den er, eller du kan bruke en eller flere kontrakter som utgangspunkt for din egen avtale, sier Knutsen. Hun anbefaler at kontrakten inneholder disse punktene:

  • Navnet på utleier og leietaker/båtfører. Husk at du har plikt til å undersøke om båtfører har lov til å føre båten.
  • Pris, leieperiode og eventuelt bruksområde.
  • Depositum – som ikke bør være lavere enn egenandelen i forsikringen din.
  • Skal båten returneres med full tank?
  • Er renhold leietakers ansvar eller inkludert i leien?
  • Hva skjer hvis båten havarerer? Beskriv leiers og utleiers ansvar og plikter.
  • Er avbestilling tillatt – og til hvilken pris?
Kristina Knutsen
Kristina Knutsen i Gjensidige

Ta en prøvetur

Det er altså ditt ansvar å sjekke at leietaker har lov til å kjøre båten din. Det kan også være smart å la vedkommende gjøre seg kjent med båten før leieperioden starter, anbefaler Knutsen.

– Ta gjerne en prøvetur sammen med leietaker slik at han eller hun kan danne seg et inntrykk av hvordan båten fungerer og oppfører seg. En grundig gjennomgang vil forebygge feil bruk og skader, spare deg for mange spørsmål og ikke minst redusere risikoen for uhell, sier Knutsen.

Hun anbefaler at begge parter inspiserer både inn- og utsiden, og dokumenterer feil og skader med tekst og bilder.

– Sett av god tid ved overtakelsen, spesielt om leietaker har lite erfaring med båt og båtliv. Vis hvordan vanntanken, toalettet, varmeapparatet, kjøleskapet, propanapparatet og andre tekniske installasjoner fungerer. I tillegg må hun eller han få vite hvor førstehjelpsutstyr, brannslokkingsapparat, redningsvest og eventuelt VHF-utstyr er plassert – og hvordan det brukes, oppfordrer Knutsen.

Husk riktig forsikring

Det er ditt ansvar at båten er tilstrekkelig forsikret, og at forsikringsselskapet får beskjed om at båten din leies ut. Ellers risikerer du å stå uten erstatning hvis den blir skadet.

– Årsaken er at utleie generelt medfører forhøyet risiko. Som eier må du derfor betale litt mer for forsikringen, sier Knutsen. Hun anbefaler full kasko med ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret en kan pådra seg som båtfører. Kasko dekker skader på båten.

Riktig sikkerhetsutstyr er ditt ansvar

Sondre Tolleifsen
Sondre Tolleifsen

Som utleier har du ansvar for leietakerens sikkerhet. Produktkontrolloven sier blant annet at den som tilbyr en forbrukertjeneste skal treffe rimelige tiltak for å forebygge at tjenesten medfører helseskade. Videre skal brukeren av tjenesten få tilstrekkelig og relevant informasjon som setter vedkommende i stand til selv å vurdere sikkerheten.

– Du som utleier må altså sørge for at båten har nødvendig utstyr om bord, og at leietakeren får informasjon om hvordan båten og utstyret skal benyttes. Selve bruken av båten og utstyret er førerens ansvar. Dette er de grunnleggende ansvarsforholdene ved utleie av båt, forteller avdelingsingeniør Sondre Tolleifsen i Sjøfartsdirektoratet.

Det grunnleggende er at båten må være i god stand. Blant annet må utstyr som brannslokkingsapparat, lanterner, kompass, tauverk, fendre og anker (og helst drivanker) fungere.

– Enkelte fritidsfartøy med utenbordsmotor, og vannskutere, har krav til nødstoppmekanismer som stopper motoren hvis føreren faller over bord, opplyser Tolleifsen. Han legger til at selv om det ikke er et krav om automatisk nødstopp på alle fritidsbåter, bør slikt utstyr alltid benyttes.  

Sondre Tolleifsen
Sondre Tolleifsen

Bli enige om en plan for varsling

Når leieforholdet har startet, er det altså opp til føreren og passasjerene å utøve godt sjømannskap. Det innebærer å løfte blikket fra kartet, stoppe båten ved tvil og ta hensyn til andre. Ha alltid med tilstrekkelig utstyr for varsling i nød.

– I utleiebåter anbefaler vi også at nødnumre henger på et godt synlig sted. Det at utleier og leietaker på forhånd har en klar plan for varsling, kan redde liv i en nødsituasjon, understreker Tolleifsen.

Det er mye å huske på for alle involverte. Ekspertene anbefaler at du lager et infoskriv som leietakeren kan støtte seg til. Her er det flere kilder du kan lene deg på.

Sjøfartsdirektoratet har laget en sjekkliste for utleiere/leietakere som kan være til god hjelp. Her finner du også Sjøvettreglene og brosjyren Trygg i båt. Du bør også informere om Kystverkets BåtFart-app for fartsgrenser på sjøen, anbefaler Tolleifsen.

Sist oppdatert: