Mann som vasker båt.

Lei ut båten trygt

Ligger båten din ofte i havn? Da kan du tjene penger på utleie. Pass bare på at skuta er i orden og riktig utstyrt.

Tall fra Transportøkonomisk institutt (2017) viser at en gjennomsnittsbåt brukes i underkant av 50 dager i løpet av en båtsesong. Det gir muligheter for folk som vil tjene penger ved å leie ut farkosten sin via for eksempel Finn.no eller tjenester som Boataround, Ship O´Hoi, Skipperi og Hygglo.

Slike inntekter er ifølge Skatteetaten skattefrie opp til 10 000 kroner årlig. Tjener du mer, blir det skatt fra første krone. Du er selv ansvarlig for å oppgi inntekten i skattemeldingen.

Skriv kontrakt

Kristina Knutsen
Kristina Knutsen i Gjensidige

Ved utleie er det viktig å ha en skriftlig avtale, understreker Gjensidiges båtekspert, Kristina Knutsen. Finn.no tilbyr en egen standardkontrakt, men også andre aktører tilbyr lignende kontrakter.

– Du kan laste ned en avtale og bruke den som den er, eller du kan bruke en eller flere kontrakter som utgangspunkt for din egen avtale, sier Knutsen.

Kontrakten bør inneholde disse punktene:

  • Navnet på utleier og leietaker/båtfører. Husk at du har plikt til å undersøke om båtfører har lov til å føre båten.
  • Pris, leieperiode og eventuelt bruksområde.
  • Depositum – som ikke bør være lavere enn egenandelen i forsikringen din.
  • Skal båten returneres med full tank?
  • Er renhold leietakers ansvar eller inkludert i leien?
  • Hva skjer hvis båten havarerer? Beskriv leiers og utleiers ansvar og plikter.
  • Er avbestilling tillatt – og til hvilken pris?
Kristina Knutsen
Kristina Knutsen i Gjensidige

Ta en prøvetur

Det er altså ditt ansvar å sjekke at leietaker har lov til å kjøre båten din. Det kan også være smart å la vedkommende gjøre seg kjent med båten før leieperioden starter, anbefaler Knutsen.

– Ta gjerne en prøvetur sammen med leietaker slik at han eller hun kan danne seg et inntrykk av hvordan båten fungerer og oppfører seg. En grundig gjennomgang vil forebygge feil bruk og skader, spare deg for mange spørsmål og ikke minst redusere risikoen for uhell, sier Knutsen.

Hun anbefaler at begge parter inspiserer både inn- og utsiden, og dokumenterer feil og skader med tekst og bilder.

– Sett av god tid ved overtakelsen, spesielt om leietaker har lite erfaring med båt og båtliv. Vis hvordan vanntanken, toalettet, varmeapparatet, kjøleskapet, propanapparatet og andre tekniske installasjoner fungerer. I tillegg må hun eller han få vite hvor førstehjelpsutstyr, brannslokkingsapparat, redningsvest og eventuelt VHF-utstyr er plassert, oppfordrer Knutsen.

Riktig sikkerhetsutstyr er ditt ansvar

Petter André Søreng i Sjøfartsdirektoratet
Petter André Søreng

På denne måten ivaretar du ansvaret ditt for leietakerens sikkerhet. Produktkontrolloven sier blant annet at den som tilbyr en forbrukertjeneste skal treffe rimelige tiltak for å forebygge at tjenesten medfører helseskade. Videre skal brukeren av tjenesten få tilstrekkelig og relevant informasjon som setter vedkommende i stand til selv å vurdere sikkerheten.

– Selve bruken av båten og utstyret er førerens ansvar. Dette er de grunnleggende ansvarsforholdene ved utleie av båt, forteller seksjonssjef Petter André Søreng i Sjøfartsdirektoratet.

Det grunnleggende er at båten må være i god stand. Blant annet må utstyr som brannslokkingsapparat, lanterner, kompass, tauverk, fendre og anker (og helst drivanker) fungere.

– Enkelte fritidsfartøy med utenbordsmotor, og vannskutere, har krav til nødstoppmekanismer som stopper motoren hvis føreren faller over bord. Dette utstyret bør du ha – også hvis det ikke er påbudt i fritidsbåten din, sier Søreng.

Petter André Søreng i Sjøfartsdirektoratet
Petter André Søreng

Bli enige om en plan for varsling

Når leieforholdet har startet, er det altså opp til føreren og passasjerene å utøve godt sjømannskap. Det innebærer å løfte blikket fra kartet, stoppe båten ved tvil og ta hensyn til andre. Ha alltid med tilstrekkelig utstyr for varsling i nød.

– I utleiebåter anbefaler vi også at nødnumre henger på et godt synlig sted. Det at utleier og leietaker på forhånd har en klar plan for varsling, kan redde liv i en nødsituasjon, understreker Søreng.

Det er mye å huske på for alle involverte. Ekspertene anbefaler at du lager et infoskriv som leietakeren kan støtte seg til. Her er det flere kilder du kan lene deg på.

Sjøfartsdirektoratet har laget en sjekkliste for utleiere/leietakere som kan være til god hjelp. Her finner du også Sjøvettreglene og brosjyren Trygg i båt. Du bør også informere om Kystverkets BåtFart-app for fartsgrenser på sjøen, anbefaler Søreng.

Husk riktig forsikring

Det er ditt ansvar at båten er tilstrekkelig forsikret, og at forsikringsselskapet får beskjed om at båten din leies ut. Ellers risikerer du å stå uten erstatning hvis den blir skadet.

– Årsaken er at utleie generelt medfører forhøyet risiko. Som eier må du derfor betale litt mer for forsikringen, sier Kristina Knutsen.

Full kasko med ansvarsforsikring dekker både skader på båten og det rettslige erstatningsansvaret du kan pådra deg som båtfører.

– I tillegg anbefaler vi at du installerer sensorpakken Smart Boat One som vi tilbyr gjennom smartbåtforsikringen. Da får du et avansert overvåkningssystem som gir deg full oversikt og kontroll over båten – både når du bruker når den selv og leier ut, sier Knutsen.

Sist oppdatert: