Reise. Flyplass. Koffert.

Vil ha klimavennlig reiseforsikring

Nær to av tre unge nordmenn kunne tenke seg å kjøpe en reiseforsikring med klimakvoter, viser ny undersøkelse.

Å reise bidrar til klimautslipp, spesielt hvis man bruker fly eller båt. En undersøkelse IPSOS har gjennomført for Gjensidige Forsikring viser at mange ønsker å kompensere for disse klimautslippene.

Blant de under 29 år svarer hele 63 prosent at de kunne tenke seg å kjøpe en reiseforsikring som inkluderer klimakvoter. I befolkningen sett under ett er andelen 43 prosent.

– Disse resultatene er svært interessante. Finansnæringen har forpliktet seg til å bidra til et bærekraftig samfunn, og klimavennlige produkter er noe vi må vurdere å tilby, sier bærekraftsdirektør i Gjensidige Bente Sverdrup.

Vil betale ekstra

Ettersom det ikke finnes reiseforsikringer med klimakvoter i dag, har forsikringsselskapet undersøkt hvor mange som har betalt ekstra for klimakvoter i forbindelse med flyreiser. Blant dem under 29 oppgir en av fire at de har kjøpt kvoter. Uavhengig av alder er andelen 14 prosent.

Gjensidiges funn viser at selv om de fleste har begrenset betalingsvilje, sier en stor andel seg villig til å betale mellom 100 og 300 kroner for klimakvoter for en flyreise som koster rundt 2000 kroner. Også her er viljen sterkest blant de yngre.

Må være troverdig

Den vanligste årsaken til at folk ikke er villige til å betale for klimakvoter er at de ikke tror pengene vil gå til å redusere utslippene. Bare en liten andel oppgir økonomi som årsak.

– Dette tyder på at det er stor vilje til å betale for lavere utslipp. Vår utfordring blir å tilby løsninger som er troverdige og forståelige, og som faktisk bidrar til et mer bærekraftig samfunn, sier Sverdrup.

Hun understreker at en klimavennlig forsikring ikke nødvendigvis må være dyrere enn en tradisjonell forsikring.

– Vi kan også se på mulighetene for å redusere erstatningskostnadene. Klimabevisste kunder vil kanskje være villig til å klare seg uten enkelte dekninger, avslutter Sverdrup.

Sist oppdatert: