Flom. Oversvømt bolig.

Dette kan du gjøre hvis det blir storflom

Store snømengder i fjellet øker faren for vårflom flere steder i Norge. Slik kan du begrense skadene på eiendommen din.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er det særlig folk i Nord-Norge som må være forberedt på at elver og vassdrag kan gå utover breddene sine når snøsmeltingen begynner for alvor.

NVE opplyser at sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 90 prosent sannsynlighet. Med stor vårflom menes flom på oransje nivå. Det vil si en flom som kan medføre alvorlige skader. 

– Men også i resten av landet er det i flere av innlandselvene større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom på grunn av mye snø, sier hydrolog Inger Karin Engen ved flomvarslingstjenesten i NVE til varsom.no 21. april.

I beredskap

Per Christian Lygård
Per Christian Lygård

På varsom.no finner man nyheter og råd i forbindelse med flomtrusselen. Kommunene som ligger i faresonen følger også situasjonen tett. Også forsikringsselskapene er forberedt på en mulig storflom.

Gjensidige planlegger utplassering av containere med pumper, lenser og tørkeutstyr i risikoutsatte områder.

– Vi er i beredskap, og medarbeiderne våre er drillet på hva de skal gjøre. Vi vet av erfaring at det kan bli stor pågang hvis «worst case scenario» slår til, men alle våre kunder skal få hjelpen de trenger, sier Per Christian Lygård. Han er leder for Skade Eiendom i Gjensidige.

Lygårds budskap til folk i flomutsatte områder er at man gjør det som er mulig for å sikre eiendeler, dyr, gård og grunn både før og eventuelt etter en flomskade – så lenge det ikke innebærer risiko.

– I tillegg ber vi kunder som blir rammet om å bestille hjelp på nett. Jo flere som bestiller hjelp digitalt, jo raskere og mer effektive blir vi – ikke minst fordi telefonkøen blir kortere for dem som ikke kan be om hjelp på nettet, sier Lygård.

Last ned Gjensidige-appen til Android/Iphone

Per Christian Lygård
Per Christian Lygård

Hva dekker forsikringen?

I Norge er alle bygninger som er forsikret mot brannskade også forsikret ved flom. En vanlig husforsikring vil altså dekke flomskader på bolig, garasje, innmeldte sidebygninger, innbo og hage. Bønder har egne forsikringer på driftsbygninger.

– Bil, båt og campingvogn erstattes av vanlig kaskoforsikring, så du trenger ingen ekstra tilleggsforsikringer, sier Kirkbakk.

Dette kan du gjøre før flommen kommer

1) Hjelp vannet å renne riktig vei. Rydd unna snø, is eller kvist og kvast som sperrer eller demmer opp for avløp, kummer og sluk. Gjør det du kan for at bekker i nærområdet kan renne fritt.

2) Rydd hagen og eiendommen for utemøbler og andre gjenstander som kan bli tatt av flomvannet. Flytt biler og så videre til et trygt sted hvis flommen kommer.

3. Flytt gjenstander i kjellere og garasjer så høyt opp fra gulvet som mulig, helst til etasjen over. Dette gjelder særlig kostbare eiendeler og ting med stor affeksjonsverdi. Pakk gjerne ting inn i tette plastbokser.

4) Koble fra elektrisk utstyr og tett dører og vinduer i kjeller og etasjer på bakkeplan så godt som mulig.

5) Følg med på værvarsel, nyhetssendinger og meldinger fra kommunen og nødetater.

Dette gjør du hvis du får en flomskade

1) Sikre folk og dyr slik at ingen blir skadd.

2) Ta ut sikringene i oversvømte etasjer.

3) Bestill hjelp fra forsikringsselskapet så snart det lar seg gjøre.

4) Ta gjerne bilder av skader på bygninger og eiendeler.

5) Begynn på oppryddingen hvis det er mulig. Tøm bygningen for vann og slam så langt det lar seg gjøre. Riv ut gulvbelegg/teppegulv, fjern vått listverk og andre «løse» bygningsdeler – men ikke start omfattende rivearbeider. Lagre tingene på eiendommen slik at takstmann/håndverker kan vurdere dem. Lei container til lagring av eiendeler hvis nødvendig.

6) Øke luftsirkulasjonen ved å åpne eller fjerne vinduer i etasjen som er skadet (sikre åpningen med netting festet til lekter). Åpne ytterdører og vinduer i andre etasjer når folk er hjemme. Bruk vifter for å øke sirkulasjonen ytterligere, hvis du har slike tilgjengelig.

7) La takstmenn/håndverkere vurdere videre tiltak med hensyn til opprydning, uttørking og rehabilitering. Få avløp, varmtvannsbereder og elektrisk anlegg i den skadede etasjen vurdert og eventuelt reparert før de tas i bruk.

Sist oppdatert: