Flom. Oversvømt bolig.

Dette kan du gjøre hvis det blir flom

Mye nedbør øker faren for flom sør i Norge. Slik kan du begrense skadene på eiendommen din.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er det særlig folk i sør som kan oppleve at elver og vassdrag går utover sine bredder.

Det er varslet flomfare, gult nivå for Skagerakkysten fra Lindesnes til Telemark. Og faren øker fra tirsdag kveld. «Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann i tettbygde områder". skriver varsom.no på sine nettsider.

På varsom.no finner du oppdaterte nyheter og råd om situasjonen, som følges tett av kommunene og forsikringsselskapene.

Gjensidige i beredskap

Per Christian Lygård
Per Christian Lygård i Gjensidige

– Vi er i beredskap, og medarbeiderne våre er drillet på hva de skal gjøre. Alle våre kunder skal få hjelpen de trenger, sier Per Christian Lygård. Han er leder for Skade Eiendom i Gjensidige.

Lygårds budskap til folk i flomutsatte områder er at det er viktig å gjøre alt man kan for å sikre bygninger, innbo, eiendeler, dyr, gård og grunn. Det gjelder både før, under og etter en flom – så lenge det ikke innebærer risiko for liv og helse.

– I tillegg ber vi kunder som blir rammet om å melde skade digitalt på gjensidige.no. Jo flere som melder skade på nett, dess raskere og mer effektive blir vi og våre leverandører, som får meldinger tilsendt automatisk. I tillegg blir telefonkøen kortere for dem som ikke kan be om hjelp på nettet, sier Lygård.

I Norge er alle bygninger som er forsikret mot brannskade også forsikret ved naturskader som flom. En vanlig husforsikring vil altså dekke flomskader på bolig, garasje, innmeldte sidebygninger, innbo og hage. Bønder har egne forsikringer på driftsbygninger.

Bil, båt og campingvogn erstattes av vanlig kaskoforsikring, så du trenger ingen ekstra tilleggsforsikringer, sier Lygård.

Per Christian Lygård
Per Christian Lygård i Gjensidige

Dette kan du gjøre før flommen kommer

1) Hjelp vannet å renne riktig vei. Rydd unna snø, is eller kvist og kvas som sperrer eller demmer opp for avløp, kummer og sluk. Gjør det du kan for at bekker i nærområdet kan renne fritt.

2) Rydd hagen og eiendommen for utemøbler og andre gjenstander som kan bli tatt av flomvannet. Flytt biler og annet utstyr til et trygt sted hvis flommen kommer.

3) Flytt gjenstander i kjellere og garasjer så høyt opp fra gulvet som mulig, helst til etasjen over. Dette gjelder særlig kostbare eiendeler og ting med stor affeksjonsverdi. Pakk gjerne ting inn i tette plastbokser.

4) «Kloss opp» gjenstander som ikke kan flyttes. Plasser dem på treklosser, murstein eller annet slik at de unngår kontakt med vann.

4) Koble fra elektrisk utstyr og tett dører og vinduer i kjeller og etasjer på bakkeplan så godt som mulig.

5) Følg med på værvarsel, nyhetssendinger og meldinger fra kommunen og nødetatene.

Dette gjør du hvis du får en flomskade

1) Sikre folk og dyr slik at ingen blir skadd.

2) Ta ut sikringene i oversvømte etasjer.

3) Bestill hjelp fra forsikringsselskapet så snart det lar seg gjøre.

4) Ta bilder av skader på bygninger, innbo, eiendeler, hageanlegg og så videre.

5) Begynn på oppryddingen hvis det er mulig – etter å ha tatt bilder/sikret dokumentasjon. Tøm bygningen for vann og slam så langt det lar seg gjøre. Riv ut gulvbelegg/teppegulv, fjern vått listverk og andre «løse» bygningsdeler – men ikke start omfattende rivearbeider. Lagre tingene på eiendommen slik at takstmann/håndverker kan vurdere dem.

6) Øk luftsirkulasjonen ved å åpne eller fjerne vinduer i etasjen som er skadet (sikre åpningen med netting festet til lekter). Åpne ytterdører og vinduer i andre etasjer når folk er hjemme. Bruk vifter for å øke sirkulasjonen ytterligere, hvis du har slike tilgjengelig. Viften/sirkulasjonen skal være uten ekstra varme. 

7) La takstmenn og håndverkere vurdere videre tiltak med hensyn til opprydning, uttørking og reparasjoner. Få avløp, varmtvannsbereder og elektrisk anlegg i den skadede etasjen vurdert og eventuelt reparert før de tas i bruk.

Sist oppdatert:

Mer om:

HusLandbrukBygg