Et kontorbygg i vinterlandskap.

Advarer næringsdrivende mot uansvarlig strømsparing

Vinteren i fjor registrerte Gjensidige frostskader i drifts- og næringsbygg til den nette sum av 32 millioner kroner.

Fra og med desember 2022 til og med februar 2023 ble det registrert 131 skader relatert til frost og rørbrudd. Tallet er betydelig høyere enn for tilsvarende periode året før.

Høye strømpriser antas å være medvirkende årsak i mange av tilfellene.

– I mange av sakene har vi sterk mistanke om at temperaturen har vært for lav. Det har ført til reduksjon i erstatningen i noen saker, der dette er dokumentert, forteller Arild Tømte, leder for risikostyring i Gjensidige.

Han viser til et treningssenter som fikk en avkortning på 200 000 kroner av en erstatning i millionklassen.

– Å avkorte er selvsagt noe vi ønsker å unngå, men samtidig er det ikke rimelig å fordele enkeltes sparte kostnader ut på alle andre kunder.

Sparebluss kan bli veldig dyrt

Arild Tømte, leder for risikostyring i Gjensidige.
Arild Tømte

Tømte har forståelse for at det er krevende tider, ikke minst med høye strømpriser, for mange bedrifter. Men det er viktig å ikke spare seg til fant:

– Selv om forsikringen er god, vil det være egenandeler og stans i driften som kan bli krevende å ta igjen, sier han.

Gjensidige ser konsekvensene av forrige kuldeperiode der det nå blir varmt igjen, frosne rør tiner og vannet begynner å sprute ut fra sprukne rør. Dette gjelder drifts- og næringsbygg, men også mange kommunale bygg.

– Selv om temperaturen oppleves som langt over frysepunktet inne i bygget, kan noen få graders endring ha store konsekvenser – særlig når det går rør i yttervegg. I denne type bygg kan skadene bli veldig store, sier Tømte og legger til at de har mottatt flere skader med erstatning på over en million kroner.

Arild Tømte, leder for risikostyring i Gjensidige.
Arild Tømte

Minimum ti grader i alle rom

Henrik Berg-Olsen, teknisk fagsjef i Rørentreprenørene.
Henrik Berg-Olsen. Foto: Rørentreprenørene

Bygg med vanninstallasjoner er prosjektert med en forutsetning om å holde en viss romtemperatur. Endrer man bruksforutsetningene ved å senke temperaturen for hele eller deler av bygget, er det viktig at man undersøker hvilke rørinstallasjoner man har og hvordan disse påvirkes av strømsparetiltaket, oppfordrer fagsjef Henrik Berg-Olsen i Rørentreprenørene.

– Temperaturen i rom uten spesifikke frostsikringstiltak av rør bør ikke senkes under ti grader. Det er viktig å ha denne sikkerhetsmarginen. Har man rør som er spesielt utsatt for kulde, for eksempel rør i yttervegg, gulv, kalde loft og kjellere, blir vurderingen ekstra viktig, sier Berg-Olsen.

Henrik Berg-Olsen, teknisk fagsjef i Rørentreprenørene.
Henrik Berg-Olsen. Foto: Rørentreprenørene

Uten vann over en lengre periode

Man må kjenne bygget før man tar en avgjørelse om å senke temperaturen, påminner han.

– Oppstår en frostskade i et rør som er lett tilgjengelig, tar det ikke lang tid å reparere selve skaden på røret. Gjerne bare noen timer når skaden er lokalisert.

– Ligger røret derimot innstøpt i betong, må flere faggrupper involveres. Da vil det ta lengre tid å reparere skaden.

Man må derfor regne med å være uten vann på den delen av anlegget som er berørt i en lengre tidsperiode. Utbedring av følgeskadene av lekkasjen er ikke hensyntatt i denne vurderingen.

Fagsjefens forebyggende råd

Fagsjefen påpeker at en gjennomgang med servicepartner på rør med fokus på frostsikring før vinterhalvåret alltid er en god idé. Han viser videre til disse forebyggende rådene:

  • Før man bestemmer seg for å senke temperaturen i hele eller deler av bygget må man skaffe seg en oversikt over hvor man har rørføringer
  • Som en hovedregel bør man ikke senke temperaturen i rom under ti grader
  • Kontroller at rør med frostsikringstiltak som varmekabel, ekstra isolasjon og frostvæsker er i orden
  • Finnes det rutiner for tømming av enkelte rørledninger, (for eksempel utekraner) før vinterhalvåret, må disse gjennomføres og kontrolleres
  • Kontroller luker og vinduer som kan gi kald trekk i rom med vanninstallasjoner – her kan det være behov for ekstra frostsikringstiltak

Oppfordring til bedriftene

Den som er ansvarlig for bygget og forsikringen må sørge for at det som gjøres med de beste intensjoner – å spare strøm – ikke ender opp med store økonomiske konsekvenser, påminner Arild Tømte.

– For bygning som er uten virksomhet skal hovedstoppekran stenges, i tillegg til at rørledninger skal avlastes ved at tappekraner åpnes. For bygninger som er delvis uten virksomhet skal stoppekran inn til denne delen av bygningen stenges og rørledninger avlastes ved at tappekraner åpnes.

– Vi kan vente oss kuldeperioder fremover, og vi forventer at virksomheter og kommuner opptrer ansvarlig, avslutter han.

Sist oppdatert: