Kan du Alpinvettreglene?

Med Alpinvettreglene i bakhodet i bakken minker sjansen for at du eller noen andre skader seg.

Alpinvettreglene er å regne som «trafikkreglene» for alpinanleggene, informerer generalsekretær Camilla Sylling Clausen i Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner. Anleggene sørger for å preparere, sikre og merke bakkene, men skigjestene må gjøre sin del for at alt skal gå forsvarlig for seg når mange er i bevegelse samtidig.

– Hvis alle lærer seg Alpinvettreglene og følger dem, vil det bidra godt i det skadeforebyggende arbeidet til Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner, sier Clausen.

Dette er Alpinvettreglene:

1. Ansvar for å unngå skade

Du må forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på ski- og snowboardutstyret ditt. Du er ansvarlig for å unngå at utstyret gjør skade på personer eller annet materiell.

2. Avpass farten etter forholdene

Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, vær, føreforhold og trafikk.

3. Vikeplikt

Den som kommer bakfra har ansvar for å kjøre på en slik måte at en ikke utsetter andre for kollisjon.

4. Forbikjøring og utforkjøring

Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.

5. Starte, kjøre inn eller svinge oppover i nedfarten

Kjører du inn i, eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. Stopp i nedfarten

Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på et slikt sted skal du bevege deg bort så raskt som mulig.

7. Til fots i nedfarten

Er du til fots, må du benytte ytterkantene av bakken.

8. Respekter skilt og markeringer

Følg skilting, merking og anvisninger.

9. Hjelp ved ulykker

Ved skader har enhver skiløper eller snowboarder plikt til å hjelpe.

10. Identifikasjon

Ved skader og ulykker har vitner og medvirkende plikt til å oppgi personalia.

Bildet viser Alpinvettreglene på trykk.
Foto: Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner

Ni av ti skader er selvforskyldt

Clausen mener alpinfolket i Norge generelt er flinke til å utvise varsomhet og hensyn overfor andre i bakken. Men mennesker i fart vil likevel alltid innebære en risiko for ulykker.

– En undersøkelse gjennomført av alpinbransjen viser at over 90 prosent av skadene i en alpinbakke er selvforskyldt. Det er ikke alltid man kan noe for det. Plutselig mister du balansen og faller eller har dårlig sikt. Fart er alltid forbundet med en viss risiko, og nettopp derfor er det viktig å gjøre hva man kan for å forebygge, sier Clausen og peker på to ting som spesielt viktig:

  1. Hold farten på et kontrollerbart nivå
  2. Sørg for at utstyret er tilpasset den som bruker det og at det er riktig innstiltFOTO E-POST: Visit Geilo / Paul Lockhart

Sist oppdatert: