Trygg ferdsel i vinterfjellet

Sånn unngår du skredfare

Kan du 30-gradersregelen og de oppdaterte fjellvettreglene? Her er ekspertenes råd for trygg ferdsel i det norske vinterfjellet.

Bilde av: Anne-Mari Planke Foto: DNT
Anne-Mari Planke Foto: DNT

I Norge er vi glad i naturen vår. Den er en unik kilde til gode opplevelser, og i vintersesongen drar mange til fjells for å teste skiføret. Dessverre er det noen som ikke kommer hjem i live. De siste ti årene har det seks mennesker mistet livet i snøskred hver vinter, viser statistikken.

– De siste årene har bruken av fjellet endret seg. Toppturer og kjøring utenfor merkede løyper er blitt veldig populært de siste ti årene. Det er flott at folk søker utfordringer utenfor allfarvei, men dette krever at du har tilpasset kunnskap. Ellers risikerer du å sette deg selv og andre i fare, advarer Anne-Mari Planke i Den Norske Turistforening (DNT).

Hun legger vekt på at antallet som har omkommet i snøskred ikke har økt i takt med at flere er ute på toppturer. Planke mener det vitner om at vi i Norge har lykkes godt med informasjon, forebyggende arbeid og kompetanse rundt kameratredning.

– Kunnskap, erfaring, gode holdninger og riktig utstyr er avgjørende for trygg ferdsel i fjellet, slår hun fast.

Bilde av: Anne-Mari Planke Foto: DNT
Anne-Mari Planke Foto: DNT

Legg inn varsom.no som favoritt

Bilde av: Skredvarsler Jostein Aasen i varsom.no. Foto: Håvard Nesbø
Skredvarsler Jostein Aasen i varsom.no. Foto: Håvard Nesbø

Før du drar til fjells, bør du sørge for å bokmerke varsom.no. Dette er den offisielle nettsiden for varsler og informasjon om snøskred i Norge. Siden oppdateres med snøskredvarsler for 21 regioner hver dag klokken 16. I tillegg kan du sette deg på «skolebenken» på snøskredskolen.

– Snøskredskolen er en kunnskapsbase som gir deg en innføring i det du trenger å vite om snøskred. Den erstatter imidlertid ikke praktisk erfaring. Vi anbefaler at du tar et kurs tilpasset din kunnskap og erfaring. Husk at også løyper i tilsynelatende ufarlig terreng kan være utsatt for skred fra dalsider og heng i området rundt, sier skredvarsler Jostein Aasen i varsom.no.

Bilde av: Skredvarsler Jostein Aasen i varsom.no. Foto: Håvard Nesbø
Skredvarsler Jostein Aasen i varsom.no. Foto: Håvard Nesbø

Pass deg for terrengfeller

Han minner spesielt om «30-gradersregelen» og såkalte terrengfeller.

– Alt snødekt terreng som heller mer enn 30 grader er skredfarlig. Og med terrengfeller mener vi bekkedaler, kløfter, stup og områder med mye stein og trær. Folk som blir tatt av skred i slike områder, løper en like stor risiko for å bli slått i hjel som for å bli kvalt under snøen, sier han.

Aasen peker på at man det ikke bare er i bratte bakker og heng man er utsatt hvis det går et skred. Det er viktig å være oppmerksom også i flatt terreng som utgjør skredets utløpsområde.

– Husk at et skred kan gå tre ganger så langt som selve bratthenget. Derfor er det smart å ikke oppholde seg unødvendig i typiske utløpsområder. Legg for eksempel matpausen til et trygt sted, råder Aasen.

Oppdaterte fjellvettregler

Fjellvettreglene sitter dypt i den norske folkesjela. Da reglene ble endret i 2016, ble de oppdatert slik at de i større grad også handler om ferdsel i bratt terreng på vinteren.

– Aller viktigst er det at du lærer deg å gjenkjenne skredfarlig terreng og ta trygge veivalg. Sørg også for å ha med utstyr som er tilpasset turen du legger ut på, understreker Planke i DNT.

Her er ti råd fra Turistforeningen:

1. Bruk kartet og planlegg ruta på forhånd


Reiseforsikringen dekker skader som oppstår i forbindelse med all vanlig aktivitet i fjellet, også offpist-kjøring.

Forsikringen dekker også transport fra skadested til lege eller sykehus, men ikke kostnader forbundet med en lete- eller redningsaksjon. Men i Norge er det svært uvanlig at det rettes økonomiske krav mot folk som har fått hjelp i en nødssituasjon.

Planlegg turen på kartet før avreise. Vurder skredfaren og ta veivalg som gir enkel og sikker orientering.


Reiseforsikringen dekker skader som oppstår i forbindelse med all vanlig aktivitet i fjellet, også offpist-kjøring.

Forsikringen dekker også transport fra skadested til lege eller sykehus, men ikke kostnader forbundet med en lete- eller redningsaksjon. Men i Norge er det svært uvanlig at det rettes økonomiske krav mot folk som har fått hjelp i en nødssituasjon.

2. Sjekk skredvarsler og lytt til lokalkjente

Sjekk skredvarsler og værmelding hver dag. Snakk med kjentfolk om vær- og snøforhold i området. Vær spesielt oppmerksom på siste dagers vindretning.

3. Husk at skredfaren øker ved vind, temperaturstigning og nedbør

Skredfaren øker ved kraftig snøfall, når det blåser slik at snøen driver, når temperaturen stiger raskt og ved sterk sol, regn eller innsig av varmluft.

4. Se etter andre skred

Nye selvutløste skred i området kan gi en pekepinn på skredfaren.

5. Unngå fjellsider som er brattere enn 25–30 grader

Fjellsider som er brattere en 25–30 grader er ofte skredfarlige. Store snømasser kan samle seg i bratte skråninger som ligger i le for vinden. Lehengene kan identifiseres ved å se på snøskavlene som dannes på toppen av bratte områder.

6. Hold avstand til fjellsidene

Snøskred kan bevege seg langt ut på flaten under fjellsiden der skredet løsnet. En enkel regel er at skredet kan gå tre ganger fallhøyden av skråningen. Løsner skredet 100 meter oppe i en fjellside, kan det teoretisk nå 300 meter ut i fra fjellsiden.

7. Unngå bekkedaler

Små bekkedaler er like farlige som store fjellsider. Bekkedalene med bratte sider fanger ofte mye snø. Sørg for å unngå disse, og gå heller på flatene på sidene av bekkedalen.

8. Følg fjellryggene – her er det også enklest å gå

Vær trygg – følg rygg. På fjellryggene vil snøen blåse vekk. Selv på vintre med store snøfall vil du lett finne fjellrygger som nærmest er fri for snø.

10. Ha alltid med spade og søkestang

Spade og søkestang bør alltid være med på turer i vinterfjellet. Det samme må kunnskapen om hvordan utstyret brukes. Skal du ferdes i bratte vinterfjell og utenfor løypene nær alpinanlegg, bør du bruke skredsøker (sender-/mottakerutstyr). Søkeren må være slått på og festet riktig på kroppen under ytterklær for å virke.

Sist oppdatert: