En familie sitter med sauene på et jorde.

Gode initiativ i landbruket får millionstøtte

Bærekraftfondet til Norges Bondelag og Gjensidige deler ut millioner til prosjekter i landbruksnæringen.

Bærekraftfondets formål er å støtte skadeforebyggende tiltak som bidrar til at landbruksnæringen innfrir sine klimaforpliktelser og samtidig reduserer risikoen for skader. Det kan være individuelle tiltak på den enkelte bondes egen gård eller kollektive tiltak som kommer flere bønder og landbruksnæringa til gode. 

– Bønder må ofte ta tunge investeringsbeslutninger. Støtte fra fondet vil gjøre det enklere å gjennomføre tiltak, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Hun håper fondet er nyttig for landbruket og resten av samfunnet og tror det er viktig å gi bøndene mulighet til å realisere bærekraftige ideer.

– Bærekraft dreier seg om å ta vare på nåtiden slik at vi er rustet for fremtiden. Det er en tankegang som sitter dypt hos bønder, sier hun.

I år har 17 prosjekter foreløpig fått til sammen 2,4 millioner kroner fra Bærekraftfondet til Norges Bondelag og Gjensidige. I tillegg utbetales støtte til enkeltpersoner fortløpende. Opptil 10 millioner kroner kan bli delt ut til bærekraftige tiltak i løpet av året.

Totalt har 60 prosjekter og 660 enkeltpersoner mottatt 13,5 millioner kroner i støtte fra fondet siden første utbetaling høsten 2020.  

Les også: Fikk støtte for å håndtere plastavfall i landbruket.

Skadeforebyggende ideer lønner seg

– Å legge til rette for at skader ikke skjer, er noe av det mest bærekraftige vi kan støtte. Derfor er skadeforebygging helt sentralt i bærekraftfondet. I tillegg er støtte til god dyrevelferd og klimatiltak viktige pilarer, sier Anne Thorine Brotke, bransjeansvarlig for landbruk i Gjensidige.

Bærekraftfondet har støttet tiltak for styrket beredskap, redusert klimaavtrykk, redusert skadeomfang ved flom og brann samt bedring av dyrevelferd.

– Vi har mottatt svært mange gode søknader, og valgt ut de prosjektene vi har mest tro på skal utgjøre en forskjell. Det er tydelig at mange bønder er opptatte av å gjøre driften mer bærekraftig, og vi ser stor innovasjonsvilje, sier Brotke.  

Les også: Hun fikk pengestøtte til å løse ullfloka.

Neste søknadsfrist for kollektive tiltak og prosjekter som kommer flere bønder eller landbruksnæringa til gode er 15. oktober 2022.  

Sist oppdatert:

Mer om:

DyreneLandbruk