Dyrekassen i bruk.

Dyrekassen som er trygg for folk og fe

Mange bønder blir skadet av storfe. Det kan Hans Petter Giljes oppfinnelse gjøre noe med.

– Nå ser det veldig lyst ut. Hvis alt går etter planen, kan den kombinerte dyrekassen og behandlingsboksen komme i produksjon i løpet av neste år. Den vil gjøre hverdagen mye tryggere og enklere for mange bønder og dyrene deres, sier Hans Petter Gilje.

Det er cirka ti år siden bonden og ingeniøren fra Grimstad fikk ideen til en ny type dyrekasse. Det begynte med at han og kona la om driften fra sau til ammeku på det 500 dekar store «sørlandsbruket» sitt. Der driver de med direktesalg av kjøttprodukter under varemerket Food of Norway.

– Vi valgte rasen Beltet Galloway, blant annet fordi dyrene har et rolig lynne. Likevel så jeg at det var utfordringer med transport og håndtering av så store dyr, sier Gilje.

Mange ulykker med husdyr

Kassen er en åpen konstruksjon som gir fri sikt fra både inn- og utsiden
Kassen er en åpen konstruksjon som gir fri sikt fra både inn- og utsiden

Husdyr er årsaken til over 30 prosent av ulykkene i landbruket. Det kommer frem i en fersk spørreundersøkelse blant norske bønder. Den ble utført i 2023 av Ruralis og flere andre aktører i næringen på oppdrag fra landbruks- og matdepartementet. Undersøkelsen viser at det er storfe og til dels svin som utgjør størst risiko. Mange bønder forteller om klemskader.

– I tillegg er det alltid en risiko for at dyrene sparker, tråkker på eller stanger røkteren under transport eller behandling, sier Gilje.

Han tegnet en åpen konstruksjon som gir fri sikt fra både inn- og utsiden – og som gjør at dyrene føler det er trygt å gå inn. Fanghekken ble plassert innvendig, slik at dyret blir lokket inn i kassen og ikke må gjetes inn.

– I tillegg var det viktig at dyret ikke kunne sparke, kaste med hodet eller bevege bakkroppen sideveis. Det øker sikkerheten ved drektighetssjekker, inseminering, behandling med snyltermidler, bolusinnlegging og kalving, for å nevne noe. Og så måtte det være enkelt å frakte kassen foran eller bak på traktor – eller på henger, sier Gilje.

Kassen er en åpen konstruksjon som gir fri sikt fra både inn- og utsiden
Kassen er en åpen konstruksjon som gir fri sikt fra både inn- og utsiden

Fikk tommel opp på Dyrsku´n

I 2016 ble den første prototypen laget ved et lokalt verksted. Ekteparet Gilje tok den i bruk på gården, og ikke lenge etter banket flere naboer på døren.

– De fikk naturligvis låne den så mye de ville. På den måten fikk jeg mange gode tilbakemeldinger. I tillegg var det inspirerende å høre naboer si at de ikke skjønte hvordan de hadde klart seg uten dyrekassen min, sier Gilje med et smil.

Han brukte erfaringene til å lage en ny modell av dyrekassen. Under Dyrsku´n i Seljord i september fikk han plass på standen til BB Agro, som leverer den doble fanghekken i dyrekassen.

– Det var veldig kjekt å vise dyrekassen til et stort og interessert publikum. Jeg fikk mange positive kommentarer og verdifulle forslag til ytterligere forbedringer, sier Gilje.

Den gode responsen førte til at BB Agro ga signaler om at de vil ta dyrekassen inn i sortimentet sitt når den kommer i produksjon.

Støtte fra Norges Bondelag og Gjensidige

– Jeg vet at kassen vil gjøre livet enklere for både folk og fe. Men veien fra tegnebrettet til ferdig produkt er lang og ikke minst kostbar, sier Gilje. Lenge brukte han bare egne midler på prosjektet.

– Men i fjor fikk jeg penger fra Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond. Jeg er veldig takknemlig for støtten, som var avgjørende for at jeg gikk videre med prosjektet.

Deler ut ti millioner kroner

Anne Thorine Brotke
Anne Thorine Brotke i Gjensidige

– Denne løsningen bidrar til god dyrevelferd og en tryggere arbeidshverdag for bonden. Det er veldig hyggelig å få bekreftet at Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond var avgjørende for å gjøre løsningen tilgjengelig for flere bønder. Det er nettopp en slik utløsende faktor vi ønsker og håper at bærekraftfondet skal være, sier landbruksansvarlig Anne Thorine Brotke i Gjensidige.

Hun mener Hans Petter Giljes dyrekasse viser at det spirer og gror av gode ideer i landbruket.

– Ofte kan oppgavene løses på en mer effektiv, bærekraftig eller tryggere måte. Gjennom bærekraftfondet vil vi støtte tiltak som fremmer et levedyktig og fremtidsrettet landbruk. Vi deler ut opptil ti millioner kroner i året, og hittil i år har 550 små og store prosjekter fått penger, sier Brotke.

Anne Thorine Brotke
Anne Thorine Brotke i Gjensidige

Sist oppdatert:

Mer om:

LandbrukDyrene