Båter. Brygge.

Båt eller brannbombe?

Mange fritidsbåter er laget av brennbart materiale og er fylt til ripa med eksplosive stoffer. Det er kort sagt best å unngå å starte en brann i båten. Slik klarer du det.

Kristina Knutsen i Gjensidige
Kristina Knutsen i Gjensidige

La det være sagt med en gang: Brann er ikke et hyppig problem til sjøs. Det går cirka 900 000 forsikrede og uforsikrede småbåter i norske farvann, og svært få branner blir registrert. For eksempel får Gjensidige, som har cirka 25 prosent av markedet for forsikrede båter, bare melding om et 70-talls branner årlig.

Branner oppstår nesten utelukkende når det er folk om bord, og like gjerne til havs som i havn, opplyser Kristina Knutsen, ansvarlig for båtforsikring i Gjensidige.

– Det betyr at konsekvensene kan bli store for folk om bord. Vi vet at en brann i en båt kan eskalere uhyggelig raskt, sier hun.

Kristina Knutsen i Gjensidige
Kristina Knutsen i Gjensidige

Brennbart materiale over alt

– Det kan gå veldig fort, bekrefter Sturle Hagen i Brannvernforeningen, – så fort at det ofte kan handle mer om å evakuere båten enn å slokke brannen. I noen tilfeller er det eneste du kan gjøre å be om hjelp over radioen, og så gå fra borde. Det betyr også at du bør ha flytevesten på i åpen sjø – i hvert fall må du ha den i nærheten. Det er ikke sikkert du får tid til å lete.

Grunnen til all hasten er selvfølgelig at en båt utgjør et ganske begrenset areal som er laget av brennbart materiale og fylt opp med enda mer brennbart materiale.

Som denne videoen fra Redningsselskapet viser: Det er ikke engang snakk om minutter før en båt i praksis kan være overtent.

– Det er derfor det er så avgjørende å være påpasselig hele tiden, sier Hagen, og understreker samtidig at du kommer langt med sunn fornuft og godt, gammeldags vedlikehold.

Godt vedlikehold er viktig

Sturle Hagen
Sturle Hagen

Ifølge Hagen blir mange båteiere, særlig ferske, overrasket over hvor viktig vedlikehold er. Det gjelder ikke bare av skroget, men også alt elektrisk anlegg, ledninger og slanger, og ikke minst motorrommet.

– Det som blir brukt, blir slitt. Ødelagte slanger og koblinger kan medføre lekkasjer av drivstoff eller gass fra propananlegg, advarer han.

Kristina Knutsen legger til at branner som oftest skyldes elektriske feil på batterier og koblinger. Kortslutninger ved for eksempel tilkobling og bruk av landstrøm er også en gjenganger.  Hun påpeker at mange nå forventer en mulig økning i brann og større skader på båter grunnet mer bruk av litiumbatterier og større el-motorer.

Det er altså viktig å vite at båten til enhver tid er i den tekniske stand den skal være. Som Knutsen påpeker:

– For å være på den sikre siden må alt elektrisk arbeid utføres av fagfolk. Samtidig er det viktig å benytte seg av de sikkerhetsanordninger som finnes.

Sturle Hagen
Sturle Hagen

Røykvarsler og slokkeapparat et must

Gjensidiges båtekspert anbefaler at du har røykvarsler om bord og at det finnes minst ett pulverapparat i små båter. Større båter må ha flere apparater. I og med at mange branner i båt er forårsaket av elektriske feil, kan det også være lurt å ha et CO2-apparat i tillegg til pulver, sier Knutsen, før hun utdyper.

– For båter med innenbordsmotor er også automatisk brannslukking med CO2 i motorrommet et godt tiltak. En brann i en utenbordsmotor betyr som regel mindre skade fordi brannen stort sett bare rammer motoren.

Sturle Hagen ser utfordringen med å skulle ha brannslokkingsutstyr for alle typer branner på begrenset plass i en båt. Han peker likevel på at det i tillegg er smart å ha et apparat som er laget for å slukke branner i væsker – som bensin, olje og lakk – om bord. Den erfarne brannvernrådgiveren mener samtidig at en gassdetektor kan være nyttig.

– Kjøper du en båt til mange hundre tusen kroner, er en slik sikkerhetsanordning billig – ikke minst hvis du har en båt for overnatting og bespisning, hvor gass brukes stadig mer.

Forsikringene dekker brann

Alle båtforsikringene Gjensidige tilbyr dekker brann. Selskapet verken belønner eller krever spesielle brannforebyggende sikkerhetstiltak. Kristina Knutsen advarer likevel:

– En erstatning kan bli redusert hvis eieren har utført arbeid på det elektriske og andre installasjoner på en svært klanderverdig måte, og at dette er årsaken til en brann.

Sist oppdatert:

Mer om:

På sjøenMotor