Bilde av pumpe på bensinstasjon.

– Disse bør styre unna E10-bensin

De fleste nyere bensinmotorer tåler den nye blandingen. Men båtfolket bør velge et annet drivstoff, mener bransjeforbund.

Våren 2023 ble det innført en ny bensinstandard i Norge. 95 oktan E10 kan inneholde inntil 10 prosent bioetanol (plantebasert alkohol). Det skal bidra til lavere klimagassutslipp fra forbrenningsmotorer i biler, motorsykler, båter, hageredskaper og så videre. 16 land i Europa har innført E10, blant dem Norge, Sverige og Danmark.

De aller fleste nyere bensinmotorer kan bruke E10, og overgangen har generelt gått fint, ifølge Drivkraft Norge, bransjeforeningen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi. Det er imidlertid kjent at det er utfordringer knyttet til bruk av E10 i eldre bensinmotorer.

– Båtfolket bør bruke 98 oktan E5

Thomas Nicolai Bjønnes i Norboat
Thomas Nicolai Bjønnes

Båtfolket bør uansett velge bort den nye bensintypen, enten motoren er ny eller gammel. Det mener båtbransjeforbundet Norboat.

– En båt med en nyere bensinmotor kan bruke E10. Men du bør forsikre deg om at den ikke skader andre komponenter. Det er for eksempel ikke sikkert at bensinslangen tåler dette drivstoffet, sier Thomas Nicolai Bjønnes i Norboat.

Også andre deler er utsatt, ifølge Bjønnes. Etanolen i E10 kan for eksempel føre til korrosjon og skade på pakninger, dyser og forgassere.

– Etanolen gjør bensinen hygroskopisk, som betyr at den tiltrekker seg fuktighet og vann. Det kan føre til at det danner seg sedimenter og avsetninger som kan tette drivstoffilteret og blokkere drivstoffstrømmen til motoren, sier han.

Thomas Nicolai Bjønnes i Norboat
Thomas Nicolai Bjønnes

Vann i bensinen kan føre til motorstopp

Vanninnholdet i bensinen vil øke jo lenger den blir lagret. Hvis båten ikke blir brukt veldig ofte, kan du i verste fall risikere motorstopp og farlige situasjoner.

– Vi anbefaler at alle fritidsbåtskippere installerer bensinfilter med vannutskiller – og at du velger 98 oktan E5 hvis båten ikke brukes regelmessig. I tillegg mener vi at marinaer må tilby dette drivstoffet. Sverige var tidligere ute med E10 enn oss, men der leverer de fleste marinaer nå 98 oktan E5, sier Bjønnes.

Nesten alle biler kan bruke E10

Einar Gotaas i Drivkraft Norge
Einar Gotaas

Hva med bensinmotorer på land? Alle bensindrevne biler som er produsert etter 2010 kan bruke E10. Det gjelder også mange biler som ble produsert i årene 2001 til 2010.

– Bilprodusentene har laget oversikter over hvilke modeller som ikke kan bruke E10. Du kan også sjekke listen fra den europeiske bilbransjeforeningen ACEA, sier fagsjef Einar Gotaas i Drivkraft Norge.

Einar Gotaas i Drivkraft Norge
Einar Gotaas

Sjekk instruksjonsboken

Er du usikker på om bensinmotoren din kan bruke E10, anbefaler Gotaas denne fremgangsmåten:

– Begynn med å sjekke instruksjonsboken. Hvis den ikke gir svar, kan du spørre en forhandler eller merkeverksted. Hvis de ikke har informasjon, bør du henvende deg til importøren eller direkte til produsenten.

Et søk på nettet viser at mange i MC-miljøet er skeptiske til E10. Har du en motorsykkel eller moped, anbefaler Gotaas at du følger det generelle rådet om å sjekke instruksjonsboken eller forhøre deg hos en forhandler. Det finnes ikke en tilsvarende oversikt for tohjulinger som den ACEA har laget for biler.

98 oktan E5 inneholder ikke bioetanol

Hvis du ikke kan bruke E10, er rådet å bruke 98 oktan E5-bensin. Den inneholder i dag null prosent etanol. 5-tallet indikerer at det er tillatt å tilsette inntil fem prosent.

Men du bør ikke bruke E5-bensin bare for å være på den sikre siden.

– Bruk E10-bensin hvis du kan. Det gir miljøgevinst. E10 er dessuten billigere enn E5-bensin. Du får også tak i den på alle energistasjoner, mens E5 bare er tilgjengelig på utvalgte stasjoner i Norge, sier Gotaas.

Anbefaler ikke kondensfjerner i E10

Ulike aktører anbefaler å blande kondensfjerner i E10-bensinen. Men Drivkraft Norge mener dette ikke er en god og varig løsning.

– Det er ikke gitt at dette vil fungere godt for din motor. Forhør deg med importøren eller produsenten før du bruker kondensfjerner, sier Gotaas.

Hva dekker forsikringen?

Tor Hefre
Tor Hefre i Gjensidige

Gjensidiges kasko- og Plussforsikringer for båt og bil dekker skader som oppstår hvis du er uheldig og fyller diesel på bensintanken eller motsatt, E10-bensin på en bil eller båt som ikke tåler dette drivstoffet, eller hvis drivstoffet er forurenset eller infisert. 

– Plussforsikringene for henholdsvis bil og båt gir dessuten erstatning for «E10-skader» selv om motoren din er godkjent for E10, sier fagsjef Tor Hefre i Gjensidige.

Gjensidige vet at det kan oppstå problemer knyttet til E10-bensin, opplyser Hefre.

– Men jeg kjenner ikke til at vi har hatt skadesaker som skyldes dette drivstoffet, sier han.

Tor Hefre
Tor Hefre i Gjensidige

Sist oppdatert: