VHF ligger på et sjøkart

– Bør ha VHF i båten

Mobilen er vel og bra. Den er imidlertid ikke en erstatning for VHF-radioen hvis du kommer i nød, slår Redningsselskapet fast.

Kai Jensen i Redningsselskapet
Kai Jensen

– Hvis du må ringe etter hjelp, oppnår du bare kontakt med én om gangen. Via VHF-radioen kan du kommunisere med både kystradiostasjoner på land og andre båter samtidig, sier Kai Jensen i Redningsselskapet.

For all del: Telefonen er et nyttig verktøy om bord, understreker den erfarne kystskipperen. Med den kan du ringe direkte til Kystradioen på telefon 120 hvis du trenger assistanse. Mobilen er imidlertid ikke en fullgod erstatning for VHF-radioen.

– Du kan altså bare kontakte én om gangen – hvis du har dekning. Flere steder langs kysten kan du nemlig oppleve å være uten signal. Det forringes dessuten kraftig selv ved moderat sjøgang. I tillegg er batterilevetiden på telefonen en faktor, påpeker Jensen.

Kystradioen derimot dekker hele Norges kyst.

– Med en VHF får du kontakt enten du er langt ut til havs eller i trange viker blant holmer og skjær, fastslår Redningsselskapets mann.

Kai Jensen i Redningsselskapet
Kai Jensen

Direkte linje til redningsetater

Overingeniør Ole-Andreas Stræte i Sjøfartsdirektoratet
Ole-Andreas Stræte

Ifølge Jensen er det en del sjøfarende som ikke vet hvordan Kystradioen fungerer – eller de har ikke en VHF-radio om bord. De vil kanskje tenke at politiet er riktig adresse hvis de trenger assistanse på sjøen.

– Da risikerer man forsinkelser fordi de ulike etatene må samordne seg. Operatørene ved kystradiostasjonene er derimot spesialtrent i å bistå båtfolket. Kystradioen kommuniserer dessuten direkte med søk- og redningsenheter som Redningsselskapets fartøyer og redningshelikopter, sier han.

Ethvert anrop som gjelder nød eller trygging har prioritet hos Kystradioen. I tillegg har fritidsbåter og nyttetrafikk som har VHF om bord lytteplikt, opplyser overingeniør Ole-Andreas Stræte på seksjon Fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet.

– På sjøen er det tradisjon å hjelpe hverandre. Det nærmeste fartøyet er den beste hjelpen, fremhever Stræte. Han legger til at norske kystradiostasjoner også informerer sjøfarende om forhold som har betydning for sikkerheten.

– Det omfatter navigasjons-, kuling- og stormvarsler og andre viktige meldinger, sier Stræte.

Overingeniør Ole-Andreas Stræte i Sjøfartsdirektoratet
Ole-Andreas Stræte

Koseprat tillatt

VHF-radioen benyttes ikke bare til varsler og redning. Hvis du vil øve deg eller forvisse deg om at radioen fungerer, kan du kontakte Kystradioen. I tillegg har radioen egne kanaler der båtfolk kan snakke om løst og fast.

Kai Jensen synes også at folk som er på båttur i et følge bør benytte muligheten til å holde kontakten underveis.

– Det er både hyggelig og praktisk at alle kan kommunisere samlet, sier han og viser til at mange faktisk bruker VHF-radioen sin for sjelden. Dermed risikerer de å bli usikre på hvordan den fungerer.

– Hvis du for eksempel er i tvil om hvilken kurs et større møtende skip holder, er det bare å kalle det opp for å høre hvordan du skal forholde deg, sier han.

Har nødknapp

VHF-radioen bør ikke være kapteinens domene alene. Familien og andre passasjerer bør også kunne betjene radioen i en nødsituasjon, anbefaler Jensen.

– Selv de aller yngste, som nok først og fremst bør lære seg at knappene ikke skal trykkes på i utrengsmål, bør vite hvordan de bruker nødknappen. Den sender ut en alarm når den holdes inne i fem sekunder, forklarer han.

Nødknappen sender dessuten ut din GPS-posisjon. Denne posisjonen blir synlig hos Kystradioen og for alle med en digital VHF-radio. I tillegg kan for eksempel redningsskøytene peile en VHF som sender, noe som kan korte ned responstiden betydelig i en nødsituasjon.

– Dette er spesielt verdifullt hvis du er omgitt av tett tåke eller ikke kan oppgi nøyaktig posisjon av andre årsaker, sier Jensen.

Internasjonale prosedyrer

Prosedyrene for nødsignalene på sjøen er internasjonale (tenk «mayday»). Disse bør være oppslått i nærheten av VHF-radioen. Skulle du likevel være i tvil om prosedyrene, må ikke det hindre deg fra å bruke radioen hvis du er i nød, fremholder redningsskøyteskipperen.

– I en nødssituasjon er det viktigere å skaffe hjelp enn å følge prosedyrene til punkt og prikke, slår han fast.

For å ha VHF i båten må du ha opplæring og lisens. Opplæringen tar du via et webbasert kurs, og du får sertifikatet når du er ferdig med kurset. Kystradioen tilbyr i tillegg gratis VHF-introduksjonskurs. VHF-en skal registreres slik at den er tilknyttet deg og båten din.

Advarer mot skader i sommer

Arne Voll
Arne Voll i Gjensidige

Sommeren 2020 ligger an til å bli tidenes båtsommer. Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige syns det er fint at flere planlegger å nyte sjølivets gleder. Samtidig advarer han mot økt risiko for skader.

– Lær deg å manøvrere, navigere og bruke sikkerhetsutstyret om bord. Kostbart utstyr har begrenset nytteverdi hvis du ikke kan bruke det, sier Voll. Han peker på at båtførere kan miste fokus på grunn av alle de digitale hjelpemidlene. Hans råd er at du løfter blikket og lærer deg å navigere ved hjelp av kart, sjømerker og lykter.

Videre ber Voll folk om å følge reglene på sjøen. Det innebærer blant annet å tilpasse farten og ta hensyn til omgivelsene.

– Da blir det tryggere og mye hyggeligere for alle som oppholder seg på sjøen, sier Voll.

Arne Voll
Arne Voll i Gjensidige

Sist oppdatert: