Dame som bruker Online lege på mobilen foran en PC-skjerm

Dette kan redusere sykefraværet

Tall fra Finans Norge viser at helse- og behandlingsforsikringer blir stadig mer utbredt i norske næringsliv. Det kan være gode nyheter for sykefraværet, viser en studie fra UiO.

 – Vi merker definitivt en økt etterspørsel i bedriftsmarkedet etter helse- og behandlingsforsikringer til de ansatte, sier Carl-Fredrik Hovind i Gjensidige.

I tråd med at etterspørselen øker, utvikles også tjenestene, ifølge Hovind.

– Derfor er det viktig at bedriften holder seg oppdatert, og informerer ansatte om hva de kan få gjennom forsikringen de har gjennom jobben. Forsikringstilbudet kan inneholde flere relevante tjenester enn man er klar over, sier han.

Todelt årsak

Professor Terje P. Hagen. Foto: Morten Vidar Flaten
Terje P. Hagen. Foto: Morten Vidar Flaten

Terje P. Hagen er professor ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi på Universitetet i Oslo, og har forsket på helseforsikring for ansatte i bedrifter.

– I studien vår kom det frem at bedrifter som hadde investert i helseforsikring for de ansatte opplevde nedgang i sykefraværet. Det er ganske store variasjoner i effekt mellom ulike bransjer, og effekten på sykefraværet er gjerne sterkest i bransjer med manuelle yrker, sier Hagen.

Han tror årsaken til nedgangen i sykefravær er todelt.

– Den viktigste effekten kommer trolig gjennom mer vekt på forebyggende arbeid. Vi ser at privat helseforsikring ofte fører til bruk av fysioterapi eller annen opptrening. Det gir også raskere tilgang til spesialistbehandling som operasjoner. Dette kan gi kortere sykemeldingsperioder, sier Hagen.

Hovind trekker også fram andre fordeler enn selve effekten på sykefraværet.

– For mange mindre bedrifter kan ansatte være nære venner eller familie. Da kan det føles ekstra viktig å vise at man bryr seg. Men også i større bedrifter kan investeringer i de ansattes helse sende et positivt signal på tvers av organisasjonen, sier Hovind.

Professor Terje P. Hagen. Foto: Morten Vidar Flaten
Terje P. Hagen. Foto: Morten Vidar Flaten

– Informer om tjenestene

Carl-Fredrik Hovind i Gjensidige
Carl-Fredrik Hovind

Selv om de fleste er kjent med at de har noen forsikringer gjennom jobben, kan det likevel være flere som ikke helt forstår hva de har, og hva de ulike forsikringene faktisk innebærer for den enkelte, ifølge Hovind.

– For å få mest utbytte av forsikringsavtalen er det derfor lurt å informere de ansatte om hva som ligger i den. Helseforsikring er jo et gode, og det er derfor synd hvis de som er tilknyttet den ikke får maks utbytte, sier Hovind.

Han trekker frem tre eksempler på tjenester som kan være inkludert i en bedriftshelseforsikring:

Carl-Fredrik Hovind i Gjensidige
Carl-Fredrik Hovind

1. Time hos fysioterapeut innen ti dager

Fysioterapeut og rådgiver i Gjensidige Ivar Sundsbø. Foto: Sverre Christian Jarild
Ivar Sundsbø

1,2 millioner nordmenn rammes av rygg- og nakkeplager årlig, viser en undersøkelse gjennomført av Norsk Kiropraktorforening. Jobbrelaterte helseplager koster også samfunnet flere milliarder i året.

Rask tilgang på fysioterapeut, manuellterapeut eller naprapat kan derfor være vesentlig for å forebygge og begrense omfanget av slike lidelser. Har du helseforsikring fra Gjensidige gjennom arbeidsplassen har du tilgang på besøk hos fysioterapeut innen ti dager. Vi krever ikke henvisning fra lege for behandling. Dette gir langt kortere ventetid enn om du hadde gått gjennom fastlegen, sier Hovind.

Fysioterapeut og rådgiver i Gjensidige Ivar Sundsbø understreker viktigheten av å ta slike plager på alvor.

– Rask hjelp fra fysioterapeut, manuellterapeut eller naprapat er gull verdt dersom du sliter med plager i for eksempel rygg eller nakke. Samtidig er det viktig å jobbe forebyggende gjennom aktivitet for å unngå at disse plagene i det hele tatt oppstår. Det finnes flere enkle øvelser for å forebygge slike lidelser, sier fysioterapeuten.

Fysioterapeut og rådgiver i Gjensidige Ivar Sundsbø. Foto: Sverre Christian Jarild
Ivar Sundsbø

2. Time hos psykolog innen ti dager

Psykiske lidelser er – etter muskel- og skjelettlidelser – den største årsaken til langvarig sykemelding og den viktigste årsaken til at mennesker faller utenfor arbeidslivet. Hovind mener rask psykologhjelp gjør at ansatte kan få det litt bedre i en vanskelig tid. 

– I det offentlige er det ikke uvanlig å måtte vente mellom et halvt til ett år på psykologisk hjelp, noe som er svært lenge og kan forverre situasjonen, sier Hovind. 

Han opplyser om at Gjensidiges behandlingsforsikring gir time hos psykolog innen ti dager og dekker inntil ti timer. 

– Tilbudet gjelder for ansatte som strever med psykiske plager etter å for eksempel ha opplevd ulykke, dødsfall, overfall eller alvorlig sykdom. Dette kalles psykologisk førstehjelp, og tilbudet gjelder også for samboer eller barn i samme husstand, sier Hovind.

3. Tilgang til Online Lege

I en hektisk hverdag kan det være vanskelig å finne tid til et legebesøk, særlig for mindre plager. Ifølge Hovind er en konsultasjon hos online lege på mobil eller nettbrett svært verdifullt for mange, også fordi den inkluderer barn under 18 år i husstanden. 

Online Lege fra EYR er inkludert i Gjensidiges behandlingsforsikring for ansatte i bedrifter, og legen vil i henhold til avtalen kunne gi ansatte generelle medisinske råd, henvise til spesialister og skrive ut resepter. Tilbudet senker terskelen for å oppsøke medisinsk hjelp, og er nyttig ved for eksempel muskel- og skjelettplager, forkjølelse, hudplager og mentale plager, sier Hovind, og legger til: 

– Legen kan også avgjøre om plagene er av en slik karakter at du bør oppsøke et legekontor for en fysisk sjekk.

Stort dekningsområde

I tillegg til de tre nevnte tjenestene, forklarer Hovind at bedriftshelseforsikringen også dekker andre ting som ledere og ansatte bør være klare over.

– Dette kan være alt fra røntgen innen ti dager og privat spesialistbehandling til ny vurdering hos annen lege og psykologisk førstehjelp, sier Hovind, før han avslutter:

– Det kan ligge mer i forsikringstilbudet enn du skulle tro, så jeg anbefaler både ledere og ansatte å sette seg godt inn i hva som ligger i avtalen til din bedrift. I tillegg kan det være lurt å følge med på informasjon vi sender på e-post ettersom vi stadig utvikler alle våre tjenester.

Mer om forsikringer for næringslivet