Bildet viser en dame som bruker online lege med mobiltelefonen.

Utnytter bedriften helseforsikringen?

Helse- og behandlingsforsikringer blir stadig mer utbredt, viser tall fra Finans Norge. – Vi merker definitivt en økt etterspørsel i bedriftsmarkedet, sier Carl-Fredrik Hovind i Gjensidige.

I tråd med at etterspørselen øker, utvikles også tjenestene, ifølge Hovind.

– Derfor er det viktig at bedriften holder seg oppdatert, og informerer ansatte om hva de kan få gjennom forsikringen de har gjennom jobben. Forsikringstilbudet kan inneholde flere relevante tjenester enn man er klar over, sier han.

Bevist effekt

Bildet viser Terje P. Hagen, professor ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi på UiO.
Terje P. Hagen, professor ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi på UiO. Foto: Morten Vidar Flaten.

Terje P. Hagen er professor ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi på Universitetet i Oslo, og har forsket på om det er hensiktsmessig å investere i helseforsikring for de ansatte.

– I studien vår kom det frem at bedrifter som hadde investert i helseforsikring for de ansatte opplevde en betydelig nedgang i sykefraværet i første og andre kvartal, før det så kom en utflating, sier Hagen.

Han tror årsaken til tendensen er todelt.

– For det første sørger helseforsikring for raskere behandling, og dermed trolig færre sykemeldinger og kortere avbrudd. For det andre vil ofte bedrifter som investerer i helseforsikring gjøre dette som ett ledd i en bredere strategi der flere helserelaterte tiltak inngår, sier Hagen.

Hovind trekker frem et annet positivt aspekt.

– I tillegg til at en bedriftshelseforsikring har dokumentert effekt på sykefraværet, er det for mange mindre bedrifter slik at ansatte kan være enten nære venner eller familie. Da kan det føles ekstra viktig å vise at man bryr seg. Men også i større bedrifter kan investeringer i de ansattes helse sende et positivt signal på tvers av organisasjonen, sier Hovind.

Bildet viser Terje P. Hagen, professor ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi på UiO.
Terje P. Hagen, professor ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi på UiO. Foto: Morten Vidar Flaten.

Informer om tjenestene

Bildet viser Carl-Fredrik Hovind i Gjensidige, på et kontor.
Carl-Fredrik Hovind i Gjensidige.

Selv om de fleste er kjent med at de har noen forsikringer gjennom jobben, kan det likevel være flere som ikke helt forstår hva de har, og hva de ulike forsikringene faktisk innebærer for den enkelte, ifølge Hovind.

– For å få mest utbytte av forsikringsavtalen er det derfor lurt å informere de ansatte om hva som ligger i den. Helseforsikring er jo et gode, og det er derfor synd hvis de som er tilknyttet den ikke får maks utbytte, sier Hovind.

Han trekker frem tre eksempler på tjenester som kan være inkludert i en bedriftshelseforsikring:

Bildet viser Carl-Fredrik Hovind i Gjensidige, på et kontor.
Carl-Fredrik Hovind i Gjensidige.

1. Prat med en lege på jobb

Vanlige plager som Online lege kan hjelpe med er:


 • Muskel- og skjelettplager
 • Forkjølelse og influensa
 • Hudplager og sår
 • Urinveisinfeksjon
 • Øre- og øyeinfeksjon
 • Stress, uro og mentale plager

Om det i en hektisk jobbhverdag er vanskelig å finne tid til et legebesøk, særlig for mindre plager, kan det være nyttig å prate med en lege før en avgjør om det er nødvendig å dra til et legekontor. Da kan Online Lege via mobiltelefonen være et nyttig verktøy, påpeker Hovind.

– Med Online Lege fra EYR kan du innen noen minutter få en videosamtale med en lege via mobiltelefonen. Dette er inkludert i behandlingsforsikringen, og legen vil i henhold til avtalen kunne gi deg generelle medisinske råd. Mot en ekstra avgift kan legen også skrive ut resept, forklarer Hovind.

Vanlige plager som Online lege kan hjelpe med er:


 • Muskel- og skjelettplager
 • Forkjølelse og influensa
 • Hudplager og sår
 • Urinveisinfeksjon
 • Øre- og øyeinfeksjon
 • Stress, uro og mentale plager

2. Time hos fysioterapeuten innen 10 dager

Bildet viser fysioterapeut Ivar Sundsbø i Gjensidige.
Fysioterapeut Ivar Sundsbø. Foto: Gjensidige.

1,2 millioner nordmenn rammes av rygg- og nakkeplager årlig, viser en undersøkelse gjennomført av Norsk Kiropraktorforening. Jobbrelaterte helseplager koster også samfunnet flere milliarder i året.

Rask tilgang på fysioterapeut, manuellterapeut eller naprapat kan derfor være vesentlig for å forebygge og begrense omfanget av slike lidelser. Har du helseforsikring fra Gjensidige gjennom arbeidsplassen har du tilgang på besøk hos fysioterapeut innen 10 dager. Henvisning får du direkte fra oss. Dette gir langt kortere ventetid enn om du hadde gått gjennom fastlegen, sier Hovind.

Fysioterapeut og rådgiver i Gjensidige Ivar Sundsbø understreker viktigheten av å ta slike plager på alvor.

– Rask hjelp fra fysioterapeut, manuellterapeut eller naprapat er gull verdt dersom du sliter med plager i for eksempel rygg eller nakke. Samtidig er det viktig å jobbe forebyggende gjennom aktivitet for å unngå at disse plagene i det hele tatt oppstår. Det finnes flere enkle øvelser for å forebygge slike lidelser, sier fysioterapeuten.

Bildet viser fysioterapeut Ivar Sundsbø i Gjensidige.
Fysioterapeut Ivar Sundsbø. Foto: Gjensidige.

3. Rusavvenning

Hovind forklarer at det i behandlingsforsikringen tilbys en tjeneste hvor ansatte med rusproblemer kan få inntil to opphold ved en godkjent behandlingsinstitusjon for avvenning av medisin- og/eller alkoholmisbruk.

– Det kan være vanskelig å snakke om rusproblematikk. Sannheten er imidlertid at om lag åtte prosent av menn og tre prosent av kvinner opplever alkoholbrukslidelser gjennom et år. Det kan i realiteten bety at hver tiende på en arbeidsplass sliter med rusproblemer. For disse kan et slikt tilbud være helt vesentlig for å lykkes både på jobb og hjemme, sier Hovind.

Stort dekningsområde

I tillegg til de tre nevnte tjenestene, forklarer Hovind at bedriftshelseforsikringen også dekker andre ting som ledere og ansatte bør være klare over.

– Dette kan være alt fra røntgen innen 10 dager og privat spesialistbehandling til ny vurdering hos annen lege og psykologisk førstehjelp, sier Hovind, før han avslutter:

– Det kan ligge mer i forsikringstilbudet enn du skulle tro, så jeg anbefaler både ledere og ansatte å sette seg godt inn i hva som ligger i avtalen til din bedrift. I tillegg kan det være lurt å følge med på informasjon vi sender på e-post ettersom vi stadig utvikler alle våre tjenester.

Les mer om forsikringer for næringslivet her

Sist oppdatert: