Frisk av å jobbe

Frisk av å jobbe?

Det er ingen fasit på når en er frisk nok til å jobbe og når en bør holde seg hjemme, men hvordan arbeidsgiver imøtekommer den ansatte kan ha stor betydning for hvor raskt den sykemeldte kommer tilbake.

Kjartan Olafsson. Foto: Legeforeningen
Kjartan Olafsson. Foto: Legeforeningen

Tall fra SSB viser at 5,9 prosent av den norske arbeidsstokken er sykemeldt til enhver tid. Det er muskel- og skjelettplager, samt psykiske lidelser som holder flest norske arbeidstakere borte fra jobb.

– Ved noen sykdommer er det riktig å være borte fra jobb. Har du for eksempel vært gjennom en operasjon kan det være minimumskrav til hvor lenge du skal være hjemme for å bli frisk. Har du feber og kanskje en smittsom infeksjon bør du også være hjemme, forklarer fastlege og spesialist i allmennmedisin, Kjartan Olafsson.

Han mener også at det ved de fleste tilstander vil være mulig å gå på jobb med noen tilrettelegginger fra arbeidsgiver. Noe som ofte er en bedre løsning enn å være helt borte fra arbeidsplassen.

Kjartan Olafsson. Foto: Legeforeningen
Kjartan Olafsson. Foto: Legeforeningen

Snakk sammen

SSB-undersøkelsen viser også at 85 prosent av sykemeldingene er legemeldt, og at sykemeldingsperiodene kan være langvarige. Ifølge Olafsson kan en god dialog med jobben gjøre at de fleste kommer raskere tilbake.

– Ansatte som er vant til å møte fleksibilitet og åpenhet på arbeidsplassen tenker ofte automatisk at det finnes muligheter som gjør at de raskere kan komme tilbake i arbeid. Når en opplever å bli sett, føle seg viktig og verdsatt har en også en større indre motivasjon for å komme tilbake så fort som mulig, forklarer Olafsson.

Legen trekker også frem at det finnes gode verktøy ved sykemelding som arbeidsgivere kan bli flinkere til å benytte seg av.

– Med mindre det er åpenbart at det ikke er nødvendig, så er arbeidsgiver pliktig til å holde et dialogmøte med den sykemeldte og eventuelt sykemelder etter en syv ukers sykemelding. Dessverre inviteres legen altfor sjeldent til dette. I møtet skal partene samles for å snakke sammen om hva som skal til for å hindre at sykefraværet blir langvarig, og diskutere muligheter og begrensninger. Husk at legen også kan delta over telefon eller video, sier Olafsson.

Sunt å jobbe

Langt fra alle sykemeldinger gjelder fysiske plager. Undersøkelser gjennomført av NAV viser at cirka 20 prosent av sykefraværet i Norge i dag er forårsaket av psykiske lidelser. Olafsson tror denne statistikken også kan inneholde store mørketall.

– Ofte er sykdomsbildet sammensatt. Det er lettere å snakke om en vond rygg enn at man har psykiske utfordringer. Dessuten kan psykiske plager utvikle seg til fysiske plager og motsatt, sier han.

Legen mener derfor det kan ha en positiv helseeffekt å jobbe gradert gjennom i en sykemeldingsperiode. Dette for å opprettholde stabiliteten i hverdagen.

– En ting er sikkert, jobb er først og fremst sunt. Det er viktig for følelsen av tilhørighet. Det å ha noe å gå til hver dag, føle seg nyttig og være i aktivitet, er bra for helsen og humøret. Så lenge helsetilstanden og omstendighetene tillater det bør det alltid være et mål å komme tilbake til jobb, sier Olafsson.

Rask behandling

Roy Vedvik
Roy Vedvik

Når sykdommen rammer kan det være avgjørende med rask hjelp for å unngå at perioden borte fra jobb ikke blir lengre enn nødvendig, ifølge Roy Vedvik i Gjensidige.

Han trekker frem studiene gjennomført av avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, som viser at sykefraværet er lavere i bedrifter som har tegnet privat helseforsikring for sine ansatte.

– Dette er derfor er en lønnsom investering i nesten alle virksomheter. Med behandlingsforsikring får ansatte blant annet tilgang til online lege. I tillegg er de garantert utredning og behandling hos legespesialist innen ti dager. Og, man har gratis tilgang til helsetjenester fra blant annet psykolog, fysioterapeut og kiropraktor, sier Vedvik.

Han sier de som driver en bedrift på egenhånd er særlig sårbare for inntektstap som følge av langvarig sykdom.

– En sykeavbruddsforsikring vil være en sikkerhet for selvstendig næringsdrivende. Denne dekker bortfall av inntekt som overstiger seks ganger grunnbeløpet det første året av en eventuell sykdomsperiode. I tillegg kan faste driftsutgifter også forsikres, avslutter Vedvik.

Foto øverst: Fizkes, Shutterstock

Roy Vedvik
Roy Vedvik