Flom næringsliv

Stopp vannet før det kommer inn

Hvert år fører flom, oversvømmelser og ras til store skader på bygninger og eiendeler. Dette kan du gjøre for å forebygge og begrense vannskade på eiendommen din.

Arild Tømte
Arild Tømte i Gjensidige

Det er snakk om omfattende skader og kostnader: I perioden 2012 til 2022 betalte forsikringsselskapene ut cirka ni milliarder kroner etter natur- og vannskader på bygninger og innbo, viser Finans Norges naturskadestatistikk.

– Alt tyder på at erstatningsbeløpene vil øke i tiden som kommer, konstaterer Arild Tømte, leder for risikostyring næringsliv i Gjensidige. Han peker på at typisk vestlandsvær blir mer vanlig også i andre deler av landet. Dette kommer frem blant annet i Miljødirektoratets rapport «Klima i Norge 2100».

– Et villere og våtere vær vil føre til flere og mer kostbare vannskader, også på steder vi tradisjonelt ikke forbinder med flomfare og oversvømmelser. I tillegg til lekkasjer i yttertak og -vegger, vil oversvømte kjellere og tilbakeslag gjennom avløpssystemer bli mer vanlig, sier Tømte.

Han viser til at styrtregn, kraftig nedbør i løpet av kort tid, øker i både omfang og hyppighet. Dette værfenomenet opptrer først og fremst i Sør-Norge, spesielt på Østlandet.

– På steder med tett bebyggelse og mye asfalt kan vannet trenge inn i bygninger hvis avløpssystemet ikke klarer å svelge unna. Dette er problematisk for folk som bor utsatt til og for virksomheter som har lokaler i første etasje eller under bakkenivå, sier Tømte.

Arild Tømte
Arild Tømte i Gjensidige

Forsikring mot flomskader

I Norge er bygninger og løsøre som er forsikret mot brannskade også forsikret ved flom. Bil, båt og campingvogn erstattes gjennom vanlig kaskoforsikring. Samtidig er alle næringsvirksomheter pålagt å gjennomføre en risikoanalyse.

– For virksomheter som ligger nær havet, vassdrag eller andre områder som er utsatt for springflo eller flom, er det spesielt viktig å vurdere risikoen dette medfører. Det gjelder også hvis det er fare for lokalt overvann som følge av store nedbørsmengder, sier Tømte.

Gjensidige anbefaler også at virksomheter som ligger i flomutsatte områder kontakter kommunen for å finne frem til tiltak som reduserer risikoen for vannskade.

– I tillegg er det mye du kan gjøre for å unngå eller begrense skade på lokaler, eiendom, maskiner, varelager og annet løsøre. Selv om dette dekkes av forsikringen, kan du spare tid og penger ved å komme vannet i forkjøpet og ved å handle riktig når skaden først har skjedd, sier Tømte.

Dette kan du gjøre før flommen kommer

1) Hjelp vannet å renne riktig vei. Rydd unna snø, is eller kvist og kvas som sperrer eller demmer opp for avløp, kummer og sluk. Gjør det du kan for at bekker i nærområdet kan renne fritt. Næringsvirksomheter skal rengjøre inn- og utvendige sluk og vannlåser jevnlig, minimum to ganger per år.

2) Rydd eiendommen for gjenstander som kan bli tatt av flomvannet. Flytt biler, maskiner og lignende til et trygt sted.

3) Flytt gjenstander i kjellere og garasjer så høyt opp fra gulvet som mulig, helst til etasjen over. Næringsvirksomheter skal til enhver tid lagre varer minimum ti centimeter over gulv.

4) Koble fra elektrisk utstyr og tett dører og vinduer i kjeller og etasjer på bakkeplan så godt som mulig

5) Følg med på værvarsler, nyhetssendinger og meldinger fra kommune og nødetater

Dette gjør du hvis du får en flomskade

1) Sikre stedet slik at ingen blir skadd

2) Koble ut sikringene i oversvømte etasjer

3) Bestill hjelp fra forsikringsselskapet så snart det lar seg gjøre

4) Ta gjerne bilder av skader på bygninger og eiendeler

5) Begynn med oppryddingen hvis det er mulig. Tøm bygningen for vann og slam så langt det lar seg gjøre. Riv ut gulvbelegg/teppegulv, fjern vått listverk og andre «løse» bygningsdeler – men ikke start omfattende rivearbeider. Lagre tingene på eiendommen slik at takstmann/håndverker kan vurdere dem. Lei container til lagring av eiendeler hvis nødvendig.

6) Øk luftsirkulasjonen ved å åpne eller fjerne vinduer i etasjen som er skadet (sikre åpningen med netting festet til lekter). Åpne ytterdører og vinduer i andre etasjer når det er folk til stede. Bruk vifter for å øke sirkulasjonen ytterligere hvis slike er tilgjengelig.

7) La takstmenn/håndverkere vurdere videre tiltak med hensyn til opprydding, uttørking og rehabilitering. Sørg for at avløp, varmtvannsbereder og elektrisk anlegg i den skadede etasjen blir vurdert og eventuelt reparert før det tas i bruk.

PÅ AVVEIER: Vann kan trenge inn i bygninger hvis avløpssystemet ikke klarer å svelge unna.
PÅ AVVEIER: Vann kan trenge inn i bygninger hvis avløpssystemet ikke klarer å svelge unna.

Meld skade raskt og enkelt på nett

Ved store hendelser kan det fort bli telefonkø hos Gjensidige, selv med ekstra bemanning på kundeservice. Arild Tømte anbefaler heller å melde skade på nettet.

– Logg inn på gjensidige.no og følg anvisningene der. Jo flere som bestiller hjelp digitalt, dess raskere og mer effektive blir vi – ikke minst fordi telefonkøen blir kortere for dem som ikke kan be om hjelp på nettet, sier han.

Sist oppdatert: