Flom Nesbyen 11. mai 2018

Stor sannsynlighet for stor vårflom

Norge har hatt det mest snørike året siden år 2000. Nå planlegger Gjensidige utplassering av containere med pumper, lenser og tørkeutstyr i risikoutsatte områder.

Det er stor sannsynlighet for stor vårflom i hele landet. Det kommer frem av NVEs oppdaterte vårflomanalyse 14. mai.

Sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, men flere steder i Sør-Norge er også utsatt, ifølge NVEs analyse. 

Forsikringsselskap i beredskap

Per Christian Lygård
Per Christian Lygård

Som følge av situasjonen planlegger Gjensidige en storstilt utplassering av containere med tusenvis av pumper, lenser og tørkeutstyr for å avhjelpe situasjonen i de mest risikoutsatte områdene.

– Vi har satt fullt trykk på forberedelsene til det som måtte komme, sier leder for Skadeinnkjøp Eiendom i Gjensidige, Per Christian Lygård.

Han forklarer at selskapet er i tett dialog med leverandører som skal utføre førstehjelp, pumping og tørking for å sikre at de får utplassert utstyret før flommen kommer.

– Dette kan være på plass i løpet av et par dager. Vi har god erfaring med slik mobilisering. Sist, under den usedvanlige høstflommen i Gudbrandsdalen i 2018, fungerte dette veldig bra, sier han.

Lygård sier Gjensidige er opptatt av at kommuner, fylker og de som regulerer vassdragene nå er sitt ansvar bevisst. 

– Vi vet at rydding og rensing av kummer, kulverter, små/store vassdrag m.v., er nyttige tiltak man kan gjøre på forhånd. Videre er det viktig at man har beredskap med for eksempel gravemaskiner for å fjerne «propper» under broer og lignende. Regulering av vassdragene er viktige tiltak, sier Lygård.

Han forteller at både kommuner, fylker og de som regulerer vassdragene de senere årene har vært veldig gode til å både tenke skadeforebygging og å håndtere flom.

Per Christian Lygård
Per Christian Lygård

Dette kan du gjøre

Lygård trekker frem fem ting du som enkeltperson kan gjøre før flommen kommer:

1. Hjelp vannet å renne riktig vei. Rydd unna snø, is eller kvist og kvast som sperrer eller demmer opp for avløp, kummer og sluk. Gjør det du kan for at bekker i nærområdet kan renne fritt. Næringsvirksomheter skal rengjøre inn- og utvendige sluk og vannlåser jevnlig, minimum to ganger per år.

2. Rydd eiendommen for gjenstander som kan bli tatt av flomvannet. Flytt biler, maskiner og lignende til et trygt sted.

3. Flytt gjenstander i kjellere og garasjer så høyt opp fra gulvet som mulig, helst til etasjen over. Næringsvirksomheter skal til enhver tid lagre varer minimum ti centimeter over gulv.

4. Koble fra elektrisk utstyr og tett dører og vinduer i kjeller og etasjer på bakkeplan så godt som mulig.

5. Følg med på værvarsler, nyhetssendinger og meldinger fra kommune og nødetater.

Når vannet flommer inn er det enklest å melde skaden på nettet, enten det gjelder privatboligen, landbrukseiendommen eller et næringsbygg

Sist oppdatert: