Dame og mann leser på iPad-skjerm.

Dette må arbeidsgivere vite om pensjon fra første krone

Alle som får lønn, skal nå også få pensjon. Det betyr at det blir enklere å spare til de ansattes pensjon – og litt dyrere.

Pensjonsrådgiver Beate Fahre
Beate Fahre

– Pensjon fra første krone innebærer at mange ansatte vil få mer i pensjon. I tillegg får flere arbeidstakere glede av dette ansattgodet, sier pensjonsrådgiver Beate Fahre i Vestby & Fahre AS.

Pensjon fra første krone ble innført 1. januar 2022. Samtidig fikk bedriftene et halvt år på å tilpasse seg. Det kreves ikke at lovendringen skal ha tilbakevirkende kraft.

– En person som jobber fullt og har mange år igjen i arbeidslivet, vil få flere hundre tusen kroner mer i pensjonskapital. Endringen i obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er også positiv for arbeidsgiverne fordi regelverket blir enklere, mener Fahre.

Pensjonsrådgiver Beate Fahre
Beate Fahre

Alle skal med

Før kunne arbeidsgiverne velge å ikke spare til pensjon av de første 100 000 kronene av ansattes lønn – eller helt presist: 1 G. Nå skal all lønn telle med.

OTP hadde også flere unntak som førte til at mange gikk glipp av pensjon. Disse unntakene er nå opphevet. Det betyr at bedriftens spareordning også skal inkludere ansatte som jobber mindre enn 20 prosent eller er sesongarbeidere.

– I tillegg skal unge under 20 år få pensjon. Det inkluderer tenåringer som har deltidsjobb i for eksempel butikk eller idrettslag – og lærlinger. Den nye aldersgrensen er 13 år, opplyser Fahre.

2 500 kroner mer per ansatt

Noen bedrifter har hatt pensjon fra første krone hele tiden. Andre får økte kostnader som følge av lovendringen.

­– Hvis dere sparer to prosent av de ansattes lønn, må dere spare litt over 2 000 kroner mer per ansatt i året. Sparer dere fire prosent, blir det cirka 4 000 kroner ekstra. I tillegg kommer en kostnad som følge av at lønnsgrunnlaget, arbeidsgiveravgiften og utgiften til innskuddsfritaksordningen øker. Til sammen utgjør pensjon fra første krone cirka 2 500 kroner i økte kostnader per ansatt hvis dere sparer to prosent, forteller eksperten.

Kan justere prosentsatsen

Bedrifter som sparer mer enn minimumsordningen på to prosent, kan justere ned prosentsatsen i pensjonsordningen. Dette kan utligne eller redusere kostnadene som følger med pensjon fra første krone. Dermed vil de ansatte få en dårligere ordning.

– Forholdet til de ansatte bør være en faktor i regnestykket. Og hvis dere er i en bransje der det er kamp om hodene, bør dere vurdere om en dårligere pensjonsordning vil svekke konkurranseevnen, påpeker Fahre.

Bedriftens styringsgruppe skal drøfte saken før pensjonsordningen endres. Men styringsgruppen kan ikke nekte endring.

Automatisk endring for Gjensidiges kunder

Produktsjef Berit Bjones i Gjensidige
Berit Bjones i Gjensidige

Produktsjef Berit Bjones i Gjensidige opplyser at selskapet gjerne hjelper bedrifter som har spørsmål om lovendringen.

– Det gjelder for eksempel hvis dere ønsker råd om endring av spareprosenten, sier Bjones. Hun understreker samtidig at pensjon fra første krone blir innført automatisk for flertallet av Gjensidiges bedriftskunder fra og med 1. juli.

– Bedrifter som er ført over på a-meldingen før 30. juni i år trenger ikke gjøre noe selv. Men hvis dere fortsatt administrerer ansatte selv, må dere senest 30. juni melde inn arbeidstakerne som nå får rett til pensjon, sier Bjones.

Produktsjef Berit Bjones i Gjensidige
Berit Bjones i Gjensidige

Pensjon er et ansattgode

Beate Fahre minner om at «jobbpensjonen» er et ansattgode og en viktig del av lønnspakken.

– Mange bedrifter kan bli flinkere til å fortelle sine ansatte om ordningen de har, og hva den innebærer. Dette er faktisk et lovkrav, som ble «strammet inn» i forbindelse med innføringen av egen pensjonskonto, sier Fahre.

Hun tror pensjon kommer til å bli stadig viktigere for bedrifter som vil tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft.

– For eksempel er mange bedriftsledere vant til at unge ikke er så opptatt av pensjon. Dette er i ferd med å endre seg. Mange yngre arbeidstakere har forstått at de må regne med å jobbe lenger, men likevel få mindre i pensjon enn foreldrene sine. Derfor blir pensjonen fra arbeidsgiver viktigere fremover, sier hun.

Sist oppdatert: