Fire unge voksne ser på en Mac-skjerm.

Dette betyr de nye pensjonsreglene for deg

Er du født i 1964 eller senere? Da har livets lengste ferie nettopp blitt utsatt.

Det nye pensjonsforliket ble vedtatt av Stortinget i midten av mars. Pensjonsalderen fremover blir avhengig av hvilket år du er født, og kort sagt må alle under 60 år jobbe lenger enn tidligere. 

Høyere levealder og færre yrkesaktive

Hvorfor skal folk jobbe lenger?  

– Arbeidskraften er vår klart viktigste ressurs, og et viktig mål med pensjonssystemet er å bidra til at folk kan stå litt lenger i jobb etter hvert som vi lever lenger. Samtidig er det behov for tiltak som gjør pensjonssystemet mer sosialt, spesielt for dem som av ulike årsaker ikke kan jobbe frem til pensjonsalder. Dette er ingen sparereform, men grep for å sikre en trygg og verdig alderdom for alle, i dag og i framtida, svarer arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna. 

Det er bred politisk enighet om at dette er riktig vei å gå for Norge, og alle partier unntatt Fremskrittspartiet og Rødt stemte for. 

Har sett det komme

Fagsjef for produkt og analyse i Gjensidige Pensjon, Asbjørn Mo foran lokalene til Gjensidige pensjon i Galleri Oslo.
Fagsjef for produkt og analyse i Gjensidige Pensjon, Asbjørn Mo.

– Datteren min svarte: «Jeg har jo sett det komme», da jeg sendte henne stortingsmeldingen, sier Asbjørn Mo, fagsjef produkt og analyse i Gjensidige Pensjonsforsikring. 

Det er mulig familien Mo snakker mer om pensjon rundt middagsbordet enn gjennomsnittet. Døtrene hans var i hvert fall ikke overrasket over reformen, kan han fortelle, og det var han ikke selv heller. 

– Hvis det er slik at du skal leve for eksempel tre år lenger enn mor og far: Er det da rimelig at du skal ha fri med lønn i de tre årene? spør Mo retorisk. 

Men selv om dette fremstår som en naturlig utvikling, er det ikke nødvendigvis slik at alle synes det er like gledelig med tanke på eget arbeidsliv. 

Fagsjef for produkt og analyse i Gjensidige Pensjon, Asbjørn Mo foran lokalene til Gjensidige pensjon i Galleri Oslo.
Fagsjef for produkt og analyse i Gjensidige Pensjon, Asbjørn Mo.

Vil gå av når de 65,9 år

Opinion spurte i fjor 2800 personer om når de tror de vil gå av med pensjon. Gjennomsnittlig svar var 65,9 år. 

– Det var litt overraskende, siden den normale pensjonsalderen i Norge da var 67 år, sier Mo. 

Han legger merke til at de med barn og de i alderen 30-39 år tror de vil gå av tidligst, allerede når de er 64,7 år. 

– Vi vet fra samme undersøkelse at 52 prosent ikke vet hva de ligger an til å få i pensjon. Så jeg blir nysgjerrig på hva som ligger til grunn for svarene her. Er de veldig økonomisk positive? Eller kanskje de er ekstra slitne og allerede gleder seg til pensjonisttilværelsen? lurer han. 

En del opplever at dette snur når de nærmer seg pensjonsalder og at de gjerne vil stå i jobb lenger enn de får lov til. For de som har det slik, er reformen godt nytt. 

– Og det er godt nytt for reformen, desto flere som har det slik, smiler Mo, før han fortsetter. 

– Disse tallene kan tyde på at det trengs en holdningsendring i landet vårt fremover. Hvis du er 31 år nå, og vil gå av før du er 71 år, bør du i hvert fall begynne å spare til pensjon selv. Og du bør sjekke hva arbeidsgiver sparer til deg, og fokusere på det neste gang du bytter jobb, anbefaler Mo. 

Gir mening

Ingvild Neema Jåtun står i rød kjole i en sør-europeisk storby
Ingvild Neema Jåtun

Ingvild Neema Jåtun (25) studerer spesialpedagogikk og jobber 40 prosent som resepsjonist ved siden av studiene. Hun kjenner ikke til den nye reformen, men tror i utgangspunktet at hun kommer til å trives så godt med å jobbe at hun ikke kommer til å gå av før hun er 72 år. Det passer godt med reformen, som tilsier at hennes pensjonsalder blir cirka 70 år og syv måneder. 

– Jeg har snakket litt med pappa om pensjon, og forstått at Norge ikke har nok penger til at alle kan gå av tidlig med pensjon. Folk lever lenger og det blir flere pensjonister, så derfor må vi jobbe lenger, sier Jåtun. 

Hun tror ikke alle hennes venner tenker likt om saken, men hun ser likevel optimistisk på at pensjonsalderen skyves på. 

– Det tror jeg går fint, fordi vi er en generasjon som holder oss friske, og det gir mening at vi må bidra så lenge vi kan. 

Ingvild Neema Jåtun står i rød kjole i en sør-europeisk storby
Ingvild Neema Jåtun

Sist oppdatert: