Tåler du høy risiko?

Tåler du høy risiko?

Dette bør du tenke igjennom før du velger pensjonsprofil.

Av Bente Brekke, markedssjef Gjensidige Pensjonsforsikring

Skal du sette av penger til pensjon, er det smart å spare i fond. Det gir mulighet for langt høyere avkastning enn banksparing, og er et godt alternativ for deg som tenker langsiktig.

Som fondssparer kan du være din egen forvalter og aktivt sette sammen din egen portefølje. Du kan også overlate jobben til oss gjennom å velge en ferdig fondspakke. Dette er et trygt og enkelt alternativ for deg som ikke vil velge enkeltfond selv.

→ Starte sparing i fond?

Høyere alder – lavere risiko

Bente Brekke, markedssjef i Gjensidige Pensjonsforsikring
Bente Brekke

Fondspakkene er såkalte pensjonsprofiler, som består av både norske og utenlandske aksje- og rentefond. Disse er til enhver tid kvalitetssikret av ekspertene våre. Målet er å sikre trygg sparing med langsiktig og stabil vekst.

Pensjonsprofilene har ulik sammensetning av aksje- og rentefond. En større aksjeandel gir større verdisvingninger, men også høyere forventet avkastning. Risiko og avkastning går med andre ord hånd i hånd.

Bente Brekke, markedssjef i Gjensidige Pensjonsforsikring
Bente Brekke

Beskytter sparepengene

En god regel er at man som ung «tåler» høy risiko. I løpet av mange år vil aksjemarkedet trolig gå både opp og ned, men over tid er sannsynligheten stor for at høyrere risiko vil lønne seg. Men så, når yrkeskarrieren går mot slutten, nærmer også tiden seg for at pengene du har spart skal over på brukskontoen. I denne fasen kan det være fornuftig å beskytte sparepengene litt ekstra mot svingninger på børsen.

Én løsning er å velge Alderstilpasset pensjonsprofil på fondssparingen. Dette innebærer at fordelingen mellom aksje- og rentefond automatisk blir tilpasset alderen din. Er du rundt 30 år, plasseres sparepengene dine i aksjefond. Etter hvert som du blir eldre, justeres aksjeandelen og risikoen gradvis ned. Samtidig kan du alltid endre til en av de andre profilene eller spare i enkeltfond hvis du ønsker det.

Hvorfor trappe ned?

Hvorfor er det lurt å redusere aksjeandelen? Over skrev jeg om risiko, og hvordan det bør påvirke valg av investeringer i ulike livsfaser. Unge mennesker, som har mange år igjen til pensjonsalder, har god tid til å ta igjen eventuelle verdifall i aksjemarkedet. Derfor er det alminnelig enighet om at unge bør velge høy aksjeandel – og tilsvarende enighet om at risikoen for verdifall bør reduseres når det nærmer seg tid for å ta ut pengene.

I denne livsfasen kan det altså være smart å redusere andelen i aksjefond til fordel for investeringer i obligasjonsfond, pengemarkedsfond og kombinasjoner av disse. Slike fond er forventet å gi lavere, men mer forutsigbar og «trygg» avkastning enn aksjefond. Og når du begynner å planlegge livet som pensjonist, kan denne økonomiske tryggheten være akkurat det du trenger.

→ Mer om de ulike pensjonsprofilene

Sist oppdatert: