Personer i ulike yrker.

Så mye sparer bransjen din til pensjon

Hvor mye setter 16 000 arbeidsgivere av til de ansattes pensjon? Sjekk bransjelista og se hvordan din bedrift ligger an.

Berit Bjones i Gjensidige
Berit Bjones

– Gjensidige har mer enn 16 000 bedriftskunder som sparer til pensjon for sine ansatte. Mange spør oss om hvilken sparesats de bør velge. Det finnes det ikke noe fasitsvar på. Det måtte i så fall være at «det avhenger av mange faktorer», sier produktsjef Berit Bjones i Gjensidige.

Likevel finnes det holdepunkter. Man kan for eksempel sammenligne seg med virksomheter i samme bransje.

– «Bransjestandarden» kan være et godt utgangspunkt. I tillegg må man vurdere andre forhold ut fra sin egen situasjon og markedet man opererer i. En bedrift som går med overskudd år etter år, vil kunne spare mer til de ansattes pensjon enn en i samme bransje som sliter. Dessuten må mange virksomheter som konkurrerer om de beste hodene tilby gode personalordninger for å være attraktive, sier produktsjefen.

Berit Bjones i Gjensidige
Berit Bjones

Lønnsnivå og sparesats henger sammen

Under ser du en oversikt over sparesatsen i ulike bransjer. Den viser at det er sammenheng mellom lønnsnivået i et yrke og valgt prosentsats i innskuddspensjonen. Bildet er imidlertid ikke sort/hvitt.

– I noen bransjer med høye lønninger og normalt høye innskudd kan det være bedrifter som velger en lav sparesats. Det kan blant annet gjelde i oppstartsbedrifter som må holde utgiftene nede mens de jobber for å etablere seg, kommenterer Bjones.

Gjennomsnittlig sparesats for tjenestepensjon i ulike bransjer:

2% 3% 4% 5% 6% 7%
Frisør og skjønnhetspleie, Næringsmiddelindustri, Overnatting og servering, Radio- og fjernsynskringkasting, Tekstil, kles- og møbelindustri, Trelast- og trevareindustri og Vikar og bemanning. Bilverksteder, Butikk, Bygg og anlegg, Eiendomsdrift og -megling, Helse- og sosialtjenester, Jordbruk, skogbruk, fiske og akvakultur, Kultur og underholdning, Medlemsorganisasjoner, Reklame og markedsundersøkelser, Transport- og lagertjenester og Undervisning. Arkitekt, IT- og informasjons-tjenester, Jus og regnskap og Kontor og administrasjon. Finansierings-virksomhet Forsikring og pensjons-kasser Offshoreindustri

Ekstra viktig for de unge

Den uavhengige pensjonsrådgiveren Beate Fahre er ofte ute hos bedrifter for å snakke om pensjon. Hun tror pensjon kommer til å bli en stadig viktigere del av lønnspakken man tilbyr de ansatte.

– Mange bedriftsledere er vant til at unge ikke er så opptatt av tjenestepensjonen, men dette er i ferd med å endre seg. I den yngre generasjonen har mange fått øynene opp for at de må regne med å jobbe lenger, men likevel få mindre i pensjon enn foreldrene sine. Derfor blir tjenestepensjonen viktigere – selv om også morgendagens pensjonister vil få det meste av inntekten sin fra folketrygden, sier Fahre.

Størst gap blant høytlønnede

Pensjonsrådgiver Beate Fahre
Beate Fahre

Som bedriftsleder kan du spare mellom to og syv prosent av lønn inntil 7,1 G (som tilsvarer 755 433 kroner i 2021). Fahre er spesielt opptatt av den delen av lønnen som er høyere enn dette.

– Gode pensjonsordninger er viktig for alle, men spesielt for de med høye lønninger. Grunnen er at folketrygden sparer 18,1 prosent av lønnen inntil 7,1 G, men ingenting av lønnen som er høyere enn det, sier hun og illustrerer med et eksempel:

Per har 500 000 kroner i lønn. Tjenestepensjonen er på to prosent. Han vil få en pensjon som tilsvarer nesten 45 prosent av lønnen. For hver hundrelapp i pensjon vil 89 kroner komme fra folketrygden, resten fra tjenestepensjonen.

Kari tjener én million kroner. Hun får «bare» 35 prosent av dette i pensjon. Av hennes hundrelapper vil 77 kroner komme fra folketrygden, resten fra tjenestepensjonen.

– Hvis Karis arbeidsgiver øker sparingen for den delen av lønnen som overstiger 7,1 G til åtte prosent, vil hun få en pensjon som tilsvarer 44 prosent av lønnen. Med andre ord omtrent samme andel som Per, sier Fahre.

Pensjonsrådgiver Beate Fahre
Beate Fahre

Bør informere de ansatte

Berit Bjones understreker at alle har et selvstendig ansvar for egen pensjon, på samme måte som man har for egen økonomi ellers.

– Du kan imidlertid hjelpe dine ansatte med å ta gode valg. For eksempel er det lettere å finne ut om man bør spare på egen hånd når man vet hva man ligger an til å få gjennom jobbpensjonen, sier hun.

Bjones minner om at ansatte også kan påvirke avkastningen på tjenestepensjonen sin

– Som arbeidsgiver bør du opplyse medarbeiderne om at de kan velge pensjonsprofil, det vil si fordelingen mellom aksjefond og sparing i andre verdipapirer. Dette kan bety mye for hva de sitter igjen med til slutt, sier hun.

Uføre får stort fall i inntekten

Tjenestepensjon kan være mer enn sparing til alderspensjon. Arbeidsgivere kan også knytte uførepensjon til pensjonsordningen.

Folk som blir uføre mister en stor del av inntekten sin. Utslaget er også her størst for de med høyest inntekt, og arbeidsgivere bør vurdere å sikre sine ansatte mot dette, sier Fahre.