Tjeneste­pensjon

Tjenestepensjon er det arbeidsgiver sparer til sine ansatte i pensjon. Det er tre ordninger i privat sektor: innskuddspensjon, ytelsespensjon og hybridpensjon.

Den mest vanlige og den eneste ordningen Gjensidige tilbyr, er innskuddspensjon.

Bedrifter med mer enn én ansatt er pålagt å spare til pensjon for sine ansatte.

Relatert innhold

Innskuddspensjon

Med innskuddspensjon sparer bedriften årlig en prosentandel av lønnen til de ansatte i pensjon. Dette gir bedriften forutsigbare utgifter.

Er du selvstendig næringsdrivende?  

I Norge må alle bedrifter over en gitt størrelse spare pensjon til sine ansatte. De som driver egen virksomhet, faller utenfor denne ordningen og bør derfor spare selv.

Les mer om Pensjon for selvstendig nærings­drivende

Gode fordeler for de ansatte

Som kunde av Gjensidige, får bedriften og de ansatte en rekke goder gjennom fordelsprogrammet Ansatt Pluss:

  • personlig rådgiving og oppfølging knyttet til forsikring, sparing og pensjon
  • oversikt over pensjonssparing
  • gode rabatter og gunstige betingelser på privat forsikring, sparing og pensjon