Tjeneste­pensjon

Tjenestepensjon er det arbeidsgiver sparer til sine ansatte i pensjon. Det er tre ordninger i privat sektor:

  • innskuddspensjon
  • ytelsespensjon
  • hybridpensjon

Den mest vanlige og den eneste ordningen Gjensidige tilbyr, er innskuddspensjon.

Bedrifter med mer enn én ansatt er pålagt å spare til pensjon for sine ansatte.

Relatert innhold

Innskuddsbasert tjenestepensjon

Med innskuddsbasert tjenestepensjon sparer bedriften årlig en prosentandel av lønnen til de ansatte i pensjon. Dette gir bedriften forutsigbare utgifter.

Pensjon fra første krone fra 2022

Alle som får lønn, får også pensjon

Er du selvstendig næringsdrivende?  

I Norge må alle bedrifter over en gitt størrelse spare pensjon til sine ansatte. De som driver egen virksomhet, faller utenfor denne ordningen og bør derfor spare selv.

Les mer om Pensjon for selvstendig nærings­drivende

Gode fordeler for de ansatte

Bedriften og de ansatte har en rekke goder gjennom fordelsprogrammet Ansatt Pluss:

  • personlig rådgiving og oppfølging 
  • full oversikt over pensjonen
  • gode rabatter og gunstige betingelser på privat forsikring, sparing og pensjon