Elbil som lader.

Slik kan styret legge til rette for lading av elbil

Hvordan kan folk lade elbilen trygt og effektivt hjemme? Her er ekspertenes ladetips til sameier og borettslag.

Nils Sødal i NAF
Nils Sødal. Foto: NAF

– Mange boligselskaper har installert løsninger for lading av elbil. Samtidig er det ennå mange beboere i sameier og borettslag som ikke kan lade hjemme, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

Laderetten er lovfestet for både sameier og borettslag (for sistnevnte trådte loven i kraft 1. januar 2021). En boligeier som har rett til å parkere bilen på boligselskapets eiendom også skal kunne lade bilen sin der. Det slår loven for henholdsvis sameier og borettslag fast. Vedkommende må søke styret om lov, men styret kan bare avslå om det foreligger en saklig grunn for det.

– En saklig grunn kan være at det ikke er tilgang til nok strøm. Det finnes imidlertid systemer for laststyring som løser kapasitetsproblemene, sier Sødal.

Brannfare er ikke en grunn for å nekte lading– med mindre det kan dokumenteres. Elbiler som lader i fellesgarasjer øker nemlig ikke risikoen for brann hvis ladesystemet er installert og vedlikeholdt i henhold til reglene gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Nils Sødal i NAF
Nils Sødal. Foto: NAF

Sett ned en prosjektgruppe

Sødal anbefaler boligselskaper å utarbeide en god fellesløsning. Det vil bli bli billigere og bedre for alle på sikt. Samtidig får styret kontroll over prosessen.

– Sett gjerne ned en egen arbeidsgruppe som kan kartlegge behovet og innhente tilbud. Det er en fordel om den ikke er for stor, slik at deltakerne har oversikt over oppgavene og kan jobbe effektivt, mener han.

Lader elbilen via felles strømkabel

Morten Schau i Elvia. Foto: Elvia
Morten Schau. Foto: Elvia

Lading i boligselskaper kan skje på flere måter. Dere kan velge å etablere et visst antall punkter som beboerne bytter på å bruke. Men som regel er det mer hensiktsmessig å legge til rette for lading på hver enkelt parkeringsplass.

– Da er det enkelt å montere ladebokser etter hvert som beboerne skaffer seg elbil, forklarer kommunikasjonssjef Morten Schau i strrømnettleverandøren Elvia. Han legger til at ladeanlegget må være dimensjonert slik at alle ladepunktene kan belastes fullt ut samtidig uten at hovedsikringen går. 

– Det er her laststyringen kommer inn i bildet. Systemet fordeler effekt til ladepunktene etter behov. Det sikrer at alle elbilene kan lade uten at strømtilførselen svikter, forklarer Schau.

Kostnaden kan fordeles på ulike måter. Den vanligste løsningen er at fellesskapet betaler for infrastrukturen, mens den enkelte beboer betaler for installasjonen av laderen på plassen sin.

– Når det gjelder det løpende strømforbruket, er det vanligst at det blir registrert på den enkeltes strømabonnement, sier Schau.

Morten Schau i Elvia. Foto: Elvia
Morten Schau. Foto: Elvia

Løsning for utendørs fellesparkering

Noen steder må beboerne rullere på utendørs parkeringsplasser. Når boligselskapet setter opp ladestasjoner på disse plassene, betaler beboerne for eget bruk. Styret betaler fakturaen fra strømleverandøren.

– Utendørs ladestolper medfører ofte store kostnader for graving og utstyr. Her kan boligselskapet dekke inn deler av kostnaden gjennom en prismodell som både gir inntekter og rimelig lading sammenlignet med for eksempel energistasjoner, sier Schau.

Han legger til at prisen kan settes slik at folk ikke «glemmer» å flytte bilen sin når batteriet er fullt.

Sjekk reglene for lading av elbil på fellesparkeringen

Når et styre eller en prosjektgruppe skal planlegge et ladeanlegg, er det flere steder å søke råd. Mange nett-og strømselskaper har informasjon på nettsidene sine. I tillegg er det nyttig informasjon å finne om behovssjekk, sikkerhet og løsninger i veilederen for lading av elbil, som DSB, Nelfo, NEK og Norsk elbilforening står bak.

Flere kommuner tilbyr støtteordninger der sameier og borettslag kan søke om ladetilskudd til etablering av infrastruktur, opplyser Schau.

– Kommunene har ulike løsninger og vilkår, så det er viktig å sjekke reglene som gjelder på adressen deres, understreker han.

Advarer mot lading via vanlig stikkontakt

Rune Nielsen
Rune Nielsen i Gjensidige

Boligselskaper som ikke har et godkjent ladesystem, bør få dette på plass så snart som mulig, mener teknisk utreder Rune Nielsen i Gjensidige. 

Han understreker at et vanlig støpsel, på fagspråket Schuko-kontakt, ikke er en sikker løsning for ladning av elbil.

– Likevel vet vi at mange bileiere fortsatt lader via vanlig stikkontakt. Det er farlig fordi ledningene blir belastet med maksimal kapasitet over tid. Det er ikke stikkontakten eller anlegget konstruert for, og denne belastningen kan føre til varmgang og i verste fall brann, sier  Nielsen.

I tillegg er selve  stikkontakten ikke laget for å tåle vekten av ladekabelen har. Hvis kabelen «henger» i støpselet, kan belastningen føre til skader som igjen kan føre til varmgang, smelting og i verste fall brann i en kontakt eller strømledning som er gammel eller har svake punkter, sier han.

Rune Nielsen
Rune Nielsen i Gjensidige

Ansvar for sjekk og vedlikehold

Alle elektriske anlegg skal kontrolleres. Ladepunkter er intet unntak. DSBs veileder gjør rede for ansvaret den enkelte beboer og sameie/borettslag har for å sjekke at utstyret er i god stand.

Brannfarlig lading av elbil via vanlig stikkontakt i felles garasje.
FINN TO FEIL: 1. Vanlig stikkontakter er ikke tilpasset belastingen som lading fører til. 2. Den tunge ladekabelen kan føre til skader som kan ende med brann.

Sjekkliste for lading av elbil i borettslag og sameier

  • Ønsker dere ladepunkter på faste plasser eller et delt ladeanlegg på felles plasser?
  • Hvor mange parkeringsplasser har dere totalt og hvordan er disse fordelt på etasjer og inne og utearealer?
  • Hvor mange beboere ønsker ladeplasser nå, og hvor mange ønsker ladeplasser i løpet av 1–3 år?
  • Har dere behov for tilgangskontroll på hvert ladepunkt?
  • Ønsker dere selv å stå for kontroll og fakturering av forbruk, eller ønsker dere direktefakturering av brukere?
  • Ønsker dere at alle skal kunne lade samtidig, også når dere får en høy andel ladeplasser?
  • Ønsker dere lokal styring av anlegget, som ikke er avhengig av internett eller trådløs kommunikasjon?
  • Har dere beboere med behov for prioritert lading?
  • Ønsker dere å kunne utnytte all tilgjengelig strømkapasitet i bygget?

Kilde: Huseierne

Sist oppdatert: