Dame og mann har en alvorlig samtale på et kontor.

Mistenker du at en ansatt har et rusproblem?

Slik kan du hjelpe.

Næringslivet taper minst 1,1 milliard kroner hvert år som følge av alkoholrelatert fravær og ineffektivitet. Det kommer frem i en undersøkelse som Samfunnsøkonomisk analyse har gjort for Akan kompetansesenter (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk).

I tillegg viser studier ved Universitetet i Stavanger at elleve prosent av norske arbeidstakere har et alkoholforbruk som på sikt kan bli problematisk.

Tenk at du som leder merker at en av dine ansatte har et økende fravær og stadig er syk på mandager. Vedkommende leverer heller ikke på samme nivå som før. Du har en mistanke om at hun eller han kanskje drikker for mye. Hvordan bør du gå frem?

Ikke prøv å «bevise» et alkoholproblem

Camilla Bakkeng i Akan. Foto: Haakon Dueland
Camilla Bakkeng. Foto: Haakon Dueland

–Det kan være flere grunner til å ikke ta samtalen, sier fagleder Camilla Bakkeng i Akan kompetansesenter. – Du er redd for å ta feil eller ødelegge en god relasjon. Arbeidslivet i Norge er preget av en harmonimodell. Vi er ganske konfliktsky.

Det er vanlig å tenke at «jeg har ikke nok bevis», påpeker Bakkeng.

– Men hvis du må bruke lang tid på å dokumentere det som skjer, kan problemet eskalere imens. Du kan fort stå overfor en enda mer krevende personalsak, sier hun.

En leder som tar tak i et mulig alkoholproblem hos en medarbeider viser omsorg og handlekraft. Når en ansatt opplever at ledelsen tar vare på ham eller henne, bidrar det til psykologisk trygghet. Det sender gode signaler, er god personalpolitikk og kan være forebyggende i seg selv.

Camilla Bakkeng i Akan. Foto: Haakon Dueland
Camilla Bakkeng. Foto: Haakon Dueland

Tre tegn på at en medarbeider har et rusproblem

Det er spesielt tre tegn du bør se etter hvis du er bekymret for en kollega, ifølge Bakkeng.

 • Endringer i fravær
 • Endringer i arbeidsprestasjoner eller -utførelse
 • Endring i atferd (hvordan personen fungerer i fellesskapet på arbeidsplassen)

– Disse tegnene kan være forårsaket av situasjonen til pårørende eller andre underliggende problemer. Derfor er det viktig at du har åpen dialog med medarbeideren og viser vilje til å forstå hans eller hennes utfordringer, sier hun.

Tenk på dette før samtalen om alkoholmisbruk

 • Ta den så fort som mulig – ikke la situasjonen eskalere.
 • Samtalen skal dreie seg om at du er bekymret for den ansatte.
 • Ikke prøv å få en innrømmelse eller erkjennelse.

– Jeg anbefaler at du innleder med å si «jeg er bekymret fordi jeg opplever …» eller «jeg observerer …». Deretter kan du beskrive din opplevelse av situasjonen. Du tar ikke stilling, men gir den ansatte mulighet til å fortelle sin versjon, sier Bakkeng.

Hvis du derimot er konfronterende og slår fast at medarbeideren drikker for mye, bommer du. Da har du definert problemet og stilt diagnosen. Din oppgave er først og fremst å ta opp forhold som du observerer på jobben.

Tips til samtalen:

 • Vær konkret om grunnen til bekymringen din
 • Hold deg til fakta og egne observasjoner – beskriv uten å tolke
 • Bruk jeg-form, ikke «vi»
 • Lytt aktivt og still åpne spørsmål
 • Fokuser på omsorg og bekymring heller enn påstander og beskyldninger
 • La det første møtet være kort, og avtal en ny oppfølgingssamtale.
 • Husk at samtalen kan utløse sterke følelser og tanker hos kollegaen. Forbered deg på ulike reaksjoner og vær støttende gjennom hele prosessen.

Et alkoholproblem kan påvirke bedriftens omdømme

«Hva er det verste en leder kan gjøre?» Dette spørsmålet får Bakkeng ofte. Svaret er enkelt:

– Å ikke gjøre noe. Hvis en kollega har problemer, kan det føre til slitasje og uforutsigbarhet, som i sin tur kan påvirke arbeidsmiljøet. I verste fall kan det gå ut over både kunderelasjoner og bedriftens omdømme.

Behandlingsforsikring for ansatte

Julie Stendal
Julie Stendal i Gjensidige

Produktutvikler Julie Stendal i Gjensidige sier hun er imponert over arbeidsgivere som står på for å hjelpe sine ansatte.

– Mange arbeidsgivere er opptatt av dette, og det er rørende å se hvor mye empati enkelte ledere har med medarbeidere som sliter med avhengighet, sier Stendal.

Hun opplyser at Gjensidiges behandlingsforsikring kan dekke behandling for rus- og spillavhengighet på institusjon.*

I tillegg inkluderer forsikringen behandling hos psykolog. Samtale med psykolog kan bidra til å forstå årsakene til misbruket, og den ansatte kan få hjelp til å lære seg å bruke mestringsstrategier og andre verktøy. 

– I tillegg har mange av våre bedriftskunder tilgang til tjenesten Tilbake på jobb. Årsaken til at folk er borte fra jobb kan være sammensatt. I denne tjenesten er vi opptatt av å se hele mennesket. Ofte er det nyttig å få profesjonell bistand til å finne en god løsning for alle parter, sier Stendal.

* Dette gjelder ikke Behandlingsforsikring Enkel. Den inneholder stort sett de samme dekningene som hovedproduktet «Behandlingsforsikring», men har unntak for «ny vurdering hos annen lege» og «rusavvenning».

Julie Stendal
Julie Stendal i Gjensidige

Sist oppdatert: