Drone. Bylandskap.

Droner: regler og råd om forsikring

Sjekk hvilke regler som gjelder for droner – og hvordan forsikringen hjelper deg hvis noe skulle skje.

Droneflyvning er blitt en populær hobby, og antallet droner når stadig nye høyder. Ifølge Luftfartstilsynet finnes det trolig rundt 100 000 av dem her til lands, inkludert alt fra rimelige leketøy til droner ment for profesjonell bruk.

Det som går opp …

Når du følger sikkerhetsforskrifter og regler, er droneflyvning både moro og trygt. Men alt som går opp, må komme ned, og det finnes en del piloter som har opplevd at landingen ikke alltid skjer så kontrollert som den burde.

Det vanligste problemet er at man mister kontakten med dronen fordi den kommer for høyt, for langt unna eller i skjul bak et eller annet. Hvis en drone på flere kilo styrter mot bakken, kan det oppstå alvorlige situasjoner.

− Droner kan være farlige. Uriktig bru kan føre til skader og i verste fall alvorlige ulykker. Derfor er det viktig at alle som opererer en drone kjenner reglene, uttaler Luftfartstilsynet.

Tilsynet har opprettet nettsiden dronelek.no for å informere om regelverket og ansvaret du har som dronepilot.

De viktigste reglene:

  1. Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Fly aldri i nærheten av ulykkessteder.
  2. Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt
  3. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken
  4. Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.
  5. Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

Naboen i fugleperspektiv

Bedre teknologi og lavere priser har ført til at mange droner er utstyrt med kamera av høy kvalitet. Og spektakulære oversiktsbilder gjør seg godt i alt fra bedriftsomtaler til boligannonser, naturfilmer og sportssendinger – og i private «minnebøker». Men som dronepilot må du sørge for at du holder deg på riktig side av grensen til privatlivets fred.

Det er naturligvis ikke OK å filme en hage eller inn i en stue – med mindre det er din egen. Og selv om du filmer din egen hagefest, gjelder de samme reglene for bruk av dronekamera som for et vanlig apparat: Det er god skikk og bruk å spørre festdeltakerne først. De må uansett gi sitt samtykke før du publiserer bilder eller video av dem, for eksempel i sosiale medier. Det blir slått fast av både personvernopplysnings- og åndsverksloven.

Les mer om droner og personvern hos Datatilsynet.

Se opp i utlandet

Det kan være artig å dokumentere ferieminnene med bilder fra luften. Men først må du sette deg inn i reglene som gjelder der du oppholder deg. Lovene for dronebruk er nemlig forskjellige fra land til land, og det finnes mange eksempler på at turister er bøtelagt etter å ha brukt en drone i strid med ferielandets regelverk.

Forsikring av dronen

Innboforsikringen din dekker skader på dronen som skyldes brann, vann eller tyveri fra hjemmet. Hvis dronen blir stjålet mens du er på reise i Norden, dekker forsikringen inntil 30 000 kroner.

Hvis du har en dyrere drone og ønsker en bedre forsikring, kan du kjøpe verdigjenstandsforsikring. Den vil erstatte hele verdien av dronen, og dekker også skader som oppstår under transport. Egenandelen er 1 000 kroner.

Gjensidige dekker ikke skader på dronen som skjer i forbindelse med bruk.

Men hva om noen blir truffet?

Kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige
Kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige

Hvis du skulle komme i den situasjonen at dronen din skader en person eller andres eiendom, kan du bli gjort økonomisk ansvarlig. Det skjer hvis en rettslig vurdering slår fast at du kan klandres for skaden.

– I så fall vil innboforsikringen din dekke erstatningen slik at du ikke blir økonomisk skadelidende, sier kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige.

Rent praktisk må både du og offeret melde inn skaden til deres respektive forsikringsselskaper. Deretter vil selskapene gjøre opp seg imellom. Skadelidte vil få erstattet egenandeler, og det vil ikke bli bonustap på bil.

– Ansvarsdekningen er én av mange gode grunner til å ha innboforsikring, understreker Haraldsen.

Kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige
Kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige

Tjene penger på dronen

Reglene og rådene over gjelder for deg som har droneflyvning som hobby, omtalt i forskriften som «rekreasjon, sport eller konkurranse». Hvis du bruker dronen kommersielt, direkte eller indirekte, gjelder andre regler. Det kan for eksempel dreie seg om at du tar video og bilder for salg, eller at du som eiendomsmegler fotograferer en bolig fra lufta for å bruke bildene i prospektet.

Les mer om droneflyvning med ervervsmessig formål hos Luftfartstilsynet.

Når du flyr en drone som ledd i kommersiell virksomhet, trenger du en ansvarsforsikring for næringsdrivende.

Sist oppdatert:

Mer om:

TeknologiFritid