Elsykkel. Vinter.

Elsykkel: Slik varer batteriet lenger i kulda

Sliter du med rekkeviddeangst når du bruker elsykkel om vinteren?

Rådgiver og sykkeltester Morten Karlsen i Syklistenes Landsforening
Rådgiver og sykkeltester Morten Karlsen i Syklistenes Landsforening

Med motor på sykkelen er det lettere å forsere snø og slaps. I tillegg kan det å sykle til jobben vinterstid være en mer overkommelig oppgave når du får litt hjelp. Men kan du stole på at sykkelen hjelper deg hele veien frem – og tilbake?

– Det er ingen hemmelighet at batterier taper seg i kulde. Det skjer fordi de elektrokjemiske reaksjonene i batterier av typen litium-ion går tregere med fallende temperatur. Det fører til at batteriet leverer mindre energi. Økt rullemotstand fra snø eller is og piggdekk teller heller ikke positivt, forklarer rådgiver og sykkeltester Morten Karlsen i Syklistenes Landsforening.

Lider du av rekkeviddeangst, kan det altså være begrunnet. Hvis det er tre mil til jobben, og sykkelen har en rekkevidde på 35 kilometer i varmt vær, kan du ikke regne med å komme helt frem med like mye motorhjelp på en kald dag, ifølge eksperten.

Rådgiver og sykkeltester Morten Karlsen i Syklistenes Landsforening
Rådgiver og sykkeltester Morten Karlsen i Syklistenes Landsforening

Mister opptil halvparten av kapasiteten

Daglig leder Odd Arne Steffensen i Beach Mountain
Daglig leder Odd Arne Steffensen i Beach Mountain

Ved null grader må du regne med å miste rundt 20 prosent av tilgjengelig kapasitet. Når gradestokken kryper ned mot minus 20, kan du miste opptil 50 prosent. Det opplyser daglig leder Odd Arne Steffensen i sykkelimportøren Beach Mountain.

– Dette er imidlertid ingen fasit. En rekke forhold påvirker batterikapasiteten, for eksempel kvaliteten på battericellene. I tillegg produserer et batteri noe varme mens det tappes, slik at det holder en høyere temperatur enn luften rundt. Derfor kan du oppleve at rekkevidden er bedre enn det teorien skulle tilsi, sier Steffensen.

Daglig leder Odd Arne Steffensen i Beach Mountain
Daglig leder Odd Arne Steffensen i Beach Mountain

Oppbevar batteriet innendørs

Vær- og føreforhold får du ikke gjort noe med. Men med noen enkle triks kan du øke batterikapasiteten, selv om gradestokken viser mange blå.

1. Oppbevar batteriet (eller hele sykkelen) i romtemperatur helt til du skal ut og sykle
– Når batteriet holder ideell arbeidstemperatur ved starten av turen, utsettes «kuldesjokket». Og slik får du utnyttet mer av kapasiteten, opplyser Steffensen.

2. Lad batteriet på et tørt og varmt sted
– Batteriet bør lades i tørre omgivelser og helst i romtemperatur. Lading skal for øvrig alltid skje på brannsikkert underlag og under tilsyn, understreker Steffensen.

Batteri på ryggen

Neoprentrekk holder batteriet varmt. I alle fall en stund. Foto: Beach Mountain
Neoprentrekk holder batteriet varmt. I alle fall en stund. Foto: Beach Mountain

Ivrige elsyklister benytter en rekke kreative løsninger for å øke batterikapasiteten, forteller Morten Karlsen.

– Enkelte bruker ledninger til å forbinde sykkelen med batteriet, som de har i en ryggsekk. Slik får batteriet tilført varme fra kroppen. En slank ryggsekk kan du også ha innenfor jakken. Andre har to ladere, slik at de er sikre på å ha fullt batteri når de skal hjem etter jobb. Noen velger å ha to batterier. Særlig løsningen med batteri på ryggen må sies å være for spesielt interesserte, mener han.

Ifølge Karlsen er det også en del som benytter seg av et «batterideksel» av det isolerende stoffet neopren. En slikt trekk kan du lage selv eller kjøpe hos en forhandler. Men virker det?

– Dette diskuteres blant elsyklister. Jeg mener at et neoprentrekk kan bidra til at batteriet beholder optimal arbeidstemperatur i kalde omgivelser, men at effekten taper seg i takt med sykkelturens varighet.

Neoprentrekk holder batteriet varmt. I alle fall en stund. Foto: Beach Mountain
Neoprentrekk holder batteriet varmt. I alle fall en stund. Foto: Beach Mountain

Hjelper elsyklister langs veien

Produkteier Håkon Aarseth i NAF Mov
Produkteier Håkon Aarseth i NAF Mov

En elsykkel er ikke som en elbil, hvor du ikke kommer av flekken hvis batteriet er flatt. Men en lastesykkel på 40–50 kg kan bli tung å sykle hjem for egen maskin, spesielt på vinterføre. Tekniske problemer med batteriet og motor, i tillegg til punkteringer, er vanlige grunner til at NAFs veihjelpstjeneste for elsyklister rykker ut. Det opplyser produkteier Håkon Aarseth i NAF Mov, som tilbyr elsykkelforsikring med veihjelp.

Han skriver under på budskapet om at batteriet bør tas av sykkelen når den ikke er i bruk.

– I tillegg til det som går på ytelse og brannsikkerhet under lading, er batteriet et yndet mål for tyver. Er batteriet ditt låst fast til sykkelen, kan tyven bruke makt for å få det løst. Mange sykler får store skader som følge av dette, forteller Aarseth.

Han legger til at displayet på elsykkelen også er et attraktivt objekt for tyver. Derfor bør det oppbevares på et sikkert sted mellom hver sykkeltur.

Produkteier Håkon Aarseth i NAF Mov
Produkteier Håkon Aarseth i NAF Mov

Vintersykling er godt for kropp og sjel

Bruk av elsykkel i vintervær kan by på utfordringer. I tillegg må vi være ekstra nøye med vedlikeholdet av både elektriske og mekaniske deler. Ekspertpanelet mener uansett at fordelene med vintersykling i stor grad veier opp for ulempene.

– Forholdene er ikke like gode alle steder. Allikevel sykles det over hele Norge i vinterhalvåret, til og med på Svalbard. Etter å ha jobbet med sykling i en del år, har jeg inntrykk av at mange som ellers ville satt bort doningen om høsten har stor glede av en elektrisk tohjuling, sier Morten Karlsen.

– Frisk luft og fysisk aktivitet er bra både for hode og kropp. Og hvis du er opptatt av miljøet, kan du glede deg over at du verken bidrar til bilkøer eller utslipp, sier Karlsen.

Les mer om bolig og innboforsikring

Sist oppdatert: