Stall. Gummimatter langs gulv. Hester.

La matter i stallen for økt komfort for hestene – fikk pengestøtte

Hvert år gir Norges Bondelag og Gjensidiges bærekraftfond støtte til ulike tiltak i landbruket. Grep som gagner dyrenes trivsel er blant det som kan søkes om midler til.

Gummimatter langs gulvet i stallens korridorer og båser/bokser.
Gummimattene er lagt i korridor og båser. Foto: privat

Kristin Knørr har 35 vinterfôra sauer og 13 hester som brukes til fjellridning hjemme på gården i en eldre driftsbygning, og er med i en samdrift som driver melkeproduksjon i et nytt moderne fjøs.

– Stallen ble pusset opp nå nylig og da ble det lagt gummimatter over hele betonggulvet, slik at det blir mer behagelig for hestene å stå inne. Mattene skåner hestenes bein og er noe de alle 13 får glede av, sier Knørr.

Hun fikk bevilget støtte av Norges Bondelag og Gjensidiges bærekraftfond til å gjennomføre planene sine.

– Det rettes stort søkelys mot dyrevelferd om dagen, og jeg er svært positiv til at det gis midler til tiltak som virker styrkende inn mot dette.

Gummimatter langs gulvet i stallens korridorer og båser/bokser.
Gummimattene er lagt i korridor og båser. Foto: privat

Sparer deg for mye sagflis

Når hester legger seg ned i boksene sine, vil mye sagflis dyttes unna. Da vil hesten kunne komme i direkte kontakt med betonggulv, som videre kan skrape opp hestens kropp og forårsake gnagsår og liggesår. Det forteller veterinær Siv Hanche-Olsen ved Dyresykehuset – hest ved Veterinærhøgskolen, NMBU.

Veterinær Siv Hanche-Olsen ved Dyresykehuset - hest ved Veterinærhøgskolen, NMBU.
Siv Hanche-Olsen. Foto: NMBU

– Betonggulv krever mye sagflis. Med gummimatter forhindrer du at hesten kommer i direkte kontakt med gulvet og er dermed spart for en god del flis. De er mer skånsomme enn betong, men ikke myke, så noe flisbruk kommer du ikke unna, sier Hanche-Olsen og anslår at noen stalleiere kan halvere utgiftene sine på flis ved å legge gummimatter.

– Pakket flis har etter hvert blitt en utgiftspost av betydelig størrelse. Har du tilgang på et sagbruk hvor du kan komme og hente flis til en billigere penge, er det klart at sparepotensialet ikke vil være fullt like stort. Dessuten må man kvitte seg med flisen på et tidspunkt, så det er nok i alles interesse å begrense bruksmengden.

Veterinær Siv Hanche-Olsen ved Dyresykehuset - hest ved Veterinærhøgskolen, NMBU.
Siv Hanche-Olsen. Foto: NMBU

Vær obs på bakterier under

Hun peker også på at betongflater fort kan bli glatte og at gummi er et bedre underlag med tanke på sklisikkerhet. Dessuten virker mattene lyddempende, spesielt når de plasseres i stallkorridorene.

– På den andre siden er gummimatter tunge og løftes sjeldent på. Hvis hesten har diaré for eksempel, vil grums og bakterier samle seg under mattene. Til tross for at du spyler og vasker rent på overflaten, ligger bakteriene og koser seg under dem og kan forårsake ny sykdom. Det er en grunn til at vi på klinikk aldri kan bruke den type underlag.

Og dessverre finnes det ingen snarveier for å bli kvitt disse bakteriene. All synlig møkk må fjernes før vask og desinfeksjon står for tur.

– Mattene må opp, gitt at de er løse, hvorpå det må vaskes og tørkes under, sier Hanche-Olsen.

Tiltak du kan få støtte til å gjennomføre på din gård

Anne Thorine Brotke, bransjeansvarlig for landbruk i Gjensidige.
Anne Thorine Brotke

Medlemmer i bondelag som er kunder i Gjensidige kan når som helst få tilskudd til følgende tiltak:

  • Oppgradering av utringerfunksjonen i brannalarmanlegget
  • Kurs innen dyrevelferd eller dyrehelse
  • Miljøberikelser for dyrene
  • Støtte til plastpresse

– Du finner søknadsskjema og nærmere informasjon på våre og bondelagets nettsider, opplyser Anne Thorine Brotke, bransjeansvarlig for landbruk i Gjensidige. Hun minner om at de også deler ut midler til prosjekter og tiltak som kommer flere bønder til gode:

– Bærekraftfondet støtter tiltak som bidrar til et mer levedyktig og fremtidsrettet landbruk. Det kan også søkes om støtte til tiltak og prosjekter du ønsker å gjennomføre og som kommer flere bønder eller hele landbruksnæringen til gode. Alle med en god idé kan søke om støtte til å få realisert sitt prosjekt.

Ler mer om bærekraftfondet her

Anne Thorine Brotke, bransjeansvarlig for landbruk i Gjensidige.
Anne Thorine Brotke

Sist oppdatert: