Legebesøk. Blodtrykk. Syk på reise

Er du syk og skal ut å reise? Pass deg for økonomisk smell!

Mange bestiller og drar på utenlandsreise mens de er syke. Men vet du hvilke konsekvenser det kan få hvis noe skulle skje? Det kan reiselivseksperten fortelle deg.

Reiselivsekspert Lene Kristine Wold Hasler
Reiselivsekspert Lene Kristine Wold Hasler. Foto: Gjensidige

– Har du reiseforsikring er du godt sikret mot uforutsette utgifter. Dette kan være utgifter til behandling, tilkalling av pårørende eller hjemtransport, dersom du blir akutt og uventet syk. Du er også godt sikret mot skade etter avreise fra bostedet hjemme i Norge, sier rådgiver og reiselivsekspert Lene Hasler i Gjensidige.

Likevel ser forsikringsselskap altfor ofte at kunder får behandlingsutgifter som er både forventede og sannsynlige. Dette er ikke dekket av reiseforsikringen og kan bli veldig kostbart for den det gjelder.

– I noen tilfeller har kunden vært i kontakt med fastlegen før feriereisen. Fastlegen har så anbefalt å reise utenlands, fordi hun/han mener pasienten kan ha godt av en reise, uten å tenke over at dette fort kan bli veldig dyrt, sier Hasler.

Det er en situasjon hun ikke unner noen.

– Vi vil gjerne hjelpe dem som blir syke på reise. Vi ser imidlertid at flere og flere, særlig eldre og uføre, reiser til utlandet selv om deres helsesituasjon tilsier at man trolig må ha behandling i den perioden man er utenlands. Det er bekymringsverdig, først og fremst for kunden.

Reiselivsekspert Lene Kristine Wold Hasler
Reiselivsekspert Lene Kristine Wold Hasler. Foto: Gjensidige

Avbestilling av reise

Hasler oppfordrer til å sjekke reglene for avbestilling før du bestiller.

– Er du frisk når reisen bestilles, dekkes avbestilling dersom du likevel ikke kan reise fordi du blir akutt syk eller skadet før avreise, sier hun og fortsetter:

– Men om du bestiller en reise mens du er syk eller skadet, dekkes ikke avbestilling dersom det er stor risiko for at du ikke rekker å bli frisk, eller om tilstanden din forverrer seg før avreise.

Reiselivseksperten trekker frem fire tips for alle som vil unngå dyre overraskelser ved sykdom:

1. Snakk med legen din før du reiser

Sørg for å ta en ordentlig prat med legen før avreise. Her bør du fortelle hvor lenge du skal være borte, og hvor du har planlagt å reise. Spør så hva fastlegen tenker om helsetilstanden din. Hør om risikoen for at noe kan komme til å skje av komplikasjoner eller forverringer i perioden du skal være borte. 

Er det en risiko for at du trenger legehjelp i løpet av reisen, bør du avbestille. Ta kontakt med forsikringsselskapet dersom du havner i en slik situasjon for å få riktig veiledning videre.

2. Kontakt Helfo før du reiser utenlands

Alarmsentralen vår:


○ Er bemannet hele døgnet året rundt

○ Har kunderådgivere og medisinsk personell som behersker norsk

○ Har ingen ventetid (12 sekunder i gjennomsnitt)

○ Legger vekt på tett oppfølging og god informasjon – også overfor pårørende

○ Tildeler lege ved behov. Legen følger kunden gjennom sakens forløp, fra start til slutt

Nås på +45 88 24 73 00

Norske borgere har rett på behandling av sykdom innenfor EØS-land på lik linje med de borgerne som bor i landet. Har man et kjent eller sannsynlig behandlingsbehov, anbefaler vi å kontakte Helfo for å få behandlinger eller legekontroller godkjent før avreise. På denne måten kan man søke refusjon ved hjemkomst. 

Dette gjelder like mye for de som for eksempel vet at de må fjerne sting etter en skade eller et inngrep, som for de som er kronisk syke og må ha ordinære legekontroller. Men husk at det kun er behandling av sykdommen/skaden som dekkes. Eksempelvis er ikke ambulansetransport eller ny hjemreise, hvis du er så syk at du ikke kan reise hjem med planlagt transport, dekket.

Alarmsentralen vår:


○ Er bemannet hele døgnet året rundt

○ Har kunderådgivere og medisinsk personell som behersker norsk

○ Har ingen ventetid (12 sekunder i gjennomsnitt)

○ Legger vekt på tett oppfølging og god informasjon – også overfor pårørende

○ Tildeler lege ved behov. Legen følger kunden gjennom sakens forløp, fra start til slutt

Nås på +45 88 24 73 00

3. Ta med det europeiske helsetrygdekortet!

Det er viktig å ha en reiseforsikring når man reiser utenlands. Det er også fornuftig å ta med seg det europeiske helsetrygdekortet, som gir tilgang til gratis legetjenester på offentlige sykehus og legevakter innenfor EØS. Du må likevel regne med å måtte betale en egenandel. Dersom du har glemt kortet hjemme kan du kontakte Alarmsentralen vår på +45 88 24 73 00. Er du utenfor EØS-området og ikke har en gyldig reiseforsikring, eller hvis forsikringen ikke dekker det du må behandles for, så sørg likevel for å reise til et offentlig sykehus. Her er behandlinger og undersøkelser rimeligere enn ved private behandlingssteder.

4. Kontakt Alarmsentralen vår

Dersom du blir syk eller skadet, eller det oppstår en forverring av en kjent lidelse, bør alarmsentralen kontaktes for godkjenning så raskt som mulig. Her er det også mye god hjelp å få med tanke på hvilke leger og sykehus i området som anbefales – og eventuelt frarådes.

Har du riktig reiseforsikring?

Sist oppdatert: