Helsetrygdekort

Husk dette kortet på Europa-ferien

Skal du reise i Europa? Skaff deg Europeisk helsetrygdkort og husk reiseforsikring, er rådet fra Helfo.

Fagkoordinator Marianne Storemy ved Helfo servicetjenester. Foto: Morten Rakke
Marianne Storemyr. Foto: Morten Rakke

– Europeisk helsetrygdkort gir deg rett til nødvendig helsehjelp hos offentlig lege eller offentlig sykehus til samme vilkår som borgerne i landet du oppholder deg i. Kortet gjelder i EØS-området og Sveits, opplyser seniorrådgiver Marianne Storemyr ved Helfo servicetjenester.

På helsenorge.no finner du informasjon om Europeisk helsetrygdkort og kan bestille kortet. Det er et plastkort på størrelse med et vanlig bankkort og er gratis.

– For å få helsetrygdkort, må du i utgangspunktet være medlem i folketrygden og være statsborger i et EU/EØS-land. I en familie må alle ha sitt eget kort. Du kan bestille for deg selv og barn under 18 år som du har foreldreansvar for, sier Storemyr.

Helsetrygdkortet varer i tre år. Hvis det går ut på dato før eller mens du er på reise, bør du bestille et nytt kort i god tid før avreise, anbefaler seniorrådgiveren.

Kortet bør være lett tilgjengelig når du er på reise.

– Legg det gjerne i lommeboken eller et annet egnet sted, så går alt mye lettere hvis du plutselig trenger helsehjelp, når du pakker bagasjen.

Fagkoordinator Marianne Storemy ved Helfo servicetjenester. Foto: Morten Rakke
Marianne Storemyr. Foto: Morten Rakke

Husk reiseforsikring

Reiseekspert Lene Kristine Wold Hasler i Gjensidige
Lene Kristine Wold Hasler i Gjensidige

Europeisk helsetrygdkort er ikke en erstatning for vanlig reiseforsikring, understreker Storemyr.

– Vi anbefaler alle å ha en privat reiseforsikring, blant annet fordi helsetrygdkortet ikke dekker hjemtransport, sier hun.

Reiseekspert Lene Kristine Wold Hasler i Gjensidige opplyser at en reiseforsikring dekker nødvendig hjemtransport i forbindelse med alvorlig sykdom eller skade.

– Uten reiseforsikring må dette dekkes av egen lomme, noe som kan bli svært kostbart. I tillegg dekker forsikringen blant annet tyveri, utlegg ved forsinkelser og innhenting av reiserute, avbestilling, ulykke og rettshjelp, sier Hasler.

Reiseekspert Lene Kristine Wold Hasler i Gjensidige
Lene Kristine Wold Hasler i Gjensidige

Sjekk innreiseregler og reiseråd

Gjensidige/Goudas alarmsentral:


○ Er bemannet hele døgnet året rundt

○ Har kunderådgivere og medisinsk personell som behersker norsk

○ Har ingen ventetid (12 sekunder i gjennomsnitt)

○ Legger vekt på tett oppfølging og god informasjon – også overfor pårørende

○ Tildeler lege ved behov. Legen følger kunden gjennom sakens forløp, fra start til slutt

De fleste steder er livet i ferd med å vende tilbake til normalen etter pandemien. Likevel har mange land innreiseregler. Du må selv undersøke reglene i landet du skal reise til. Dette må du gjøre i god tid før avreise, understreker Hasler.

– For øvrig gir ikke Utenriksdepartementet reiseråd i forbindelse med koronapandemien. Men krigen i Ukraina har ført til at myndighetene fraråder reiser til Ukraina, Russland, Hviterussland og Moldova. Det betyr at reiseforsikringen ikke gjelder ved reiser til disse landene, sier hun.

Når du skal oppholde deg i utlandet, bør du registrere deg på reiseregistrering.no eller i appen reiseklar, anbefaler reiseeksperten.

– Da kan UD nå deg med informasjon hvis noe skjer der du oppholder deg. Det kan dreie seg om for eksempel terror, politisk uro eller naturrelaterte hendelser. Hvis du havner i en alvorlig situasjon, er det lett å bli usikker på hva som skjer og hva du bør gjøre. Da kan det å ha direkte kontakt med norske myndigheter føles trygt, sier Hasler.

Har du riktig reiseforsikring?

Gjensidige/Goudas alarmsentral:


○ Er bemannet hele døgnet året rundt

○ Har kunderådgivere og medisinsk personell som behersker norsk

○ Har ingen ventetid (12 sekunder i gjennomsnitt)

○ Legger vekt på tett oppfølging og god informasjon – også overfor pårørende

○ Tildeler lege ved behov. Legen følger kunden gjennom sakens forløp, fra start til slutt

Sist oppdatert: