Fikk boligen oversvømt etter ekstremregn

Plutselig ekstremregn ga i fjor sommer unormalt store vannskader for flere i hovedstaden. Klimaekspert sier slike nedbørsmengder statistisk kommer hvert to hundrede år, men at det nå kan skje stadig oftere.

Ifølge en rapport fra Miljødirektoratet er det mer ekstremvær i vente, og 26. juni 2019 fikk hovedstadens innbyggere erfare hvordan ekstreme nedbørsmengder kan påvirke hus og hjem.

Ekteparet Margit og Åge Damsgaard var blant dem som fikk store deler av boligen oversvømt (se video i toppen av saken).

– Ekstremt i klimasammenheng

Forsker Line Båserud. Foto: Magne Velle, Meteorologisk institutt
Line Båserud. Foto: Magne Velle, Meteorologisk institutt

Line Båserud, forsker ved avdeling for klimatjenester hos Meteorologisk institutt, forklarer at det sjeldent oppstår så ekstreme mengder nedbør som det gjorde 26. juni i fjor.

– Et sted i Oslo målte vi nedbør på 21 millimeter på ti minutter. Dette skjer statistisk sett bare hvert to hundrede år, og det er dermed ekstremt i klimasammenheng, forklarer hun.

Forsker Line Båserud. Foto: Magne Velle, Meteorologisk institutt
Line Båserud. Foto: Magne Velle, Meteorologisk institutt

Krevende å varsle

I forkant av ekstremvær sender Meteorologisk Institutt ut farevarsler for å gi bedre mulighet til å sikre liv og verdier, samt begrense skadeomfanget. Dette ble imidlertid ikke sendt ut denne dagen.

– Slike værfenomener oppstår gjerne på sommeren når det er varmt. Styrtregnepisoder som den i Oslo i fjor er veldig krevende å varsle. Det er fordi bygene ofte både oppstår og utvikler seg veldig raskt. Da er det viktig å allerede ha gjort forebyggende tiltak, for å redusere risikoen for skader på hus og hjem, sier Båserud. 
 

Sikre boligen før ekstremregnet

Espen Fuglesang
Espen Fuglesang

– Det er viktig at eiendommen har god drenering, og at det er fall ned fra husveggen slik at overflatevannet renner bort. Man kan også gjøre andre tiltak som å legge inn vannrenner ved innkjørselen, slik at vannet ikke renner inn fra veien, sier Espen Fuglesang, fagdirektør i bransjeorganisasjonen Norsk takst.

Han fremhever at det kan være vel så viktig å orientere seg om eiendommer eller skog som ligger rundt sin egen eiendom, som å sikre sin egen.

– Det er potensiell fare for at omkringliggende eiendommer eller skog kan rase ned på eiendommen din om den ikke er sikret tilstrekkelig, sier Fuglesang.

Han påpeker at takrenner og utvendige sluk skal renses både på våren og på høsten, og at feil på boligen som kan sende vann inn må utbedres øyeblikkelig.
 

Espen Fuglesang
Espen Fuglesang

Få verdisaker vekk, så vannet ut

Ajla Alagic
Ajla Alagic

Vann som kommer utenfra og inn i boligen er noe forsikringsselskapene ser oftere enn før, ifølge produktutvikler Ajla Alagic i Gjensidige.

– Når dette skjer, er det viktig å begrense skadene ved å bære opp innbo fra kjelleren, samt forsøke å lede vannet ut, sier Alagic. Hun legger til at det er viktig å kontakte forsikringsselskapet så raskt som mulig.

Skaden kan meldes både digitalt eller ved å ringe oss. På telefon kan vi også gi råd og veiledning om hva du eventuelt kan gjøre for å begrense skaden, sier Alagic.

Har du riktig husforsikring? 

Ajla Alagic
Ajla Alagic

Sist oppdatert: