Fysioterapi.

Fysioterapi som forebygging

De fleste forbinder fysioterapi med behandling av skader, men du trenger ikke å være syk eller ha en skade for å ha nytte av behandlingen.

Ivar Sundsbø, fysioterapeut og rådgiver i Gjensidige
Ivar Sundsbø, fysioterapeut og rådgiver i Gjensidige

Levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB) fra 2015 viser at 19 prosent av de mellom 45 og 66 år hadde vært til konsultasjon hos fysioterapeut i løpet av det siste året. Antallet for de over 67 år var på 22 prosent.

Fysioterapeut og rådgiver i Gjensidige Ivar Sundsbø sier landets om lag 11 000 fysioterapeuter er autoriserte behandlere, som har spesialkompetanse på undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettplager. Og at disse kan gi deg verdifull veiledning for å forebygge skader.

– Det er viktig å påpeke at du ikke trenger å være syk eller ha en skade for å oppsøke en fysioterapeut, sier Ivar, og fortsetter:

En av fysioterapeutens viktigste oppgaver er å skape forståelse for hvordan du kan forebygge skader, i tillegg til å gi instruksjoner til øvelser for både forebygging og behandling. Samspillet mellom individ, miljø og sykdom er også viktig for en fysioterapeut å ta hensyn til.

Ivar Sundsbø, fysioterapeut og rådgiver i Gjensidige
Ivar Sundsbø, fysioterapeut og rådgiver i Gjensidige

Fysioterapi kan være et alternativ til kirurgi

Han trekker også frem at fysioterapi også kan være et direkte alternativ til en kirurgisk tilnærming for flere lidelser.

– Forskning har vist at fysioterapi har like stor, eller bedre effekt, enn kirurgi på en del kne-, rygg- og skulderplager. Så selv om fysioterapeuter nok er mer kjent som veiledere i opptreningen etter en operasjon, kan fysioterapi være et direkte alternativ til kirurgisk behandling, sier han.

Lidelser i muskler og ledd kan ha stor innvirkning på livskvaliteten. Ivars klare oppfordring er derfor at man prøver å forebygge så langt det er mulig.

– Fysioterapeuten kan hjelpe deg i gang med enkle øvelser. Disse kan redusere sjansen for sykdom og plager, i tillegg til å gi deg mer energi i hverdagen, avslutter Ivar.

Sist oppdatert: