Ektepar utenfor bolig i Nittedal

Gledet seg til ny bolig, men den var full av feil

Skjeve gulv, dårlig maling og skadde fliser. Mye gikk galt med boligprosjektet i Nittedal. – Det var ikke dette vi håpet på da vi kjøpte splitter ny bolig, sier Knut Olav Knutsen.

Knut Olav og Tommy Knutsen fra Nittedal
SKUFFET: Tommy (t.v.) og Knut Olav Sundsvåg Knutsen

De gledet seg til å flytte inn i toppleiligheten i det nye boligprosjektet. Men Knut Olav Knutsen, ektemannen Tommy, datteren og familiens hund bor fremdeles i koffert – flere måneder etter at de skulle fått nøkkel til den nye toppleiligheten sin.

– Vi venter fremdeles på at utbyggeren skal utbedre alle feilene i leiligheten. Så langt har vi hatt to befaringer, og jeg blir ikke overrasket om det blir både en tredje og en fjerde før vi kan flytte inn, sier Knutsen.

Vi spoler tilbake til desember 2022. Utbyggeren inviterer til befaring før overtakelse. Knutsen og ektemannen har en del erfaring – de har pusset opp både hus og hytte. Men nå er de i tvil. Er de i stand til å avdekke eventuelle feil og mangler i den nye leiligheten?

Knut Olav og Tommy Knutsen fra Nittedal
SKUFFET: Tommy (t.v.) og Knut Olav Sundsvåg Knutsen

– Håndverkere uten yrkesstolthet

– I utgangspunktet forventet vi ingen problemer. Hva kan vel gå galt med et helt nytt boligprosjekt? Likevel, man hører jo at nytt ikke alltid er ensbetydende med feilfritt. Vi bestemte oss for å være på den sikre siden. Gjennom Gjensidiges tjeneste Befaringseksperten kom vi i kontakt med en erfaren takstmann, forteller Knutsen.

På befaringen var det likevel Knutsen som merket det først: Leiligheten virket «skjev». Klinkekulen som takstmannen la på gulvet, bekreftet mistanken: Det var flere centimeter nivåforskjell fra én side av leiligheten til den andre.

– Og slik fortsatte det. I rom etter rom fant takstmannen feil: Dårlig arbeid med sparkling og maling. Store sprekker i sammenføyningene i listverket. Flere dører med godt synlige riper. En glipe på elleve millimeter mellom kjøkkenbenken og veggen som var forsøkt tettet med fugemasse, sier Knutsen. Han bruker takstmannens ord: «Dette er utført av folk uten yrkesstolthet».

Overflatefeilene er taksert til cirka 170 000 kroner av takstmannen. I tillegg kommer kostnadene med å rette opp de skjeve gulvene, som sannsynligvis skyldes setningsskader i konstruksjonen.

Vinduskarm med synlige riper
SLETT ARBEID: I boligprosjektet var det mange eksempler på vinduer og dører med synlige skader.

– Hva kan vi klage på?

Snart gikk jungeltelegrafen blant kjøperne i prosjektet. 

– Flere hadde tenkt som oss. De trodde ikke at det skulle være feil i et nybygg, og de ville ikke bruke penger på profesjonell bistand. I dag er de glade for at de snudde, sier Knutsen.

Han mener mange boligkjøpere mangler forutsetninger for å håndtere ansvaret som følger med en befaring.

– Hva skal du se etter? Kan du klage – eller må du akseptere at det finnes en feilmargin? Og hva om utbyggeren ikke kommer deg i møte? Det er lett å føle seg underlegen i diskusjon med en profesjonell motpart, sier Knutsen.

13 kjøpere fikk hjelp av befaringseksperten

Fredrik Wilhelmsen
Fredrik Wilhelmsen i Gjensidige

Fredrik Wilhelmsen i Gjensidige er ansvarlig for Befaringseksperten. Han forteller at 13 kjøpere i Nittedal-prosjektet har fått hjelp. Så langt har én hevet kjøpet.

– Noen av feilene var så graverende at en amatør kunne se dem. Andre feil var mer skjult, slik at man måtte ha fagkunnskap for å oppdage dem, sier Wilhelmsen.

I tillegg til å avdekke feil, vet befaringseksperten hvor store avvik kjøpere må godta – og når de kan kreve retting, holde igjen penger eller – i ytterste konsekvens – heve kjøpet.

Lover og regler om boligkjøp kan være vanskelige å forstå for de fleste kjøpere, mener Wilhelmsen.

Fredrik Wilhelmsen
Fredrik Wilhelmsen i Gjensidige

Ni av ti nye boliger har feil

Ifølge en undersøkelse utført for Kommunal- og distriktsdepartementet er det feil i ni av ti nye boliger. Hver feil koster i snitt 8 500 kroner å utbedre, og i snitt blir en bolig levert med feil som koster 19 500 kroner.

– En bolig består av veldig mange deler og diverse materialer – som er satt sammen av ulike håndverkere fra forskjellige yrkesgrupper. De jobber ofte under tidspress, ikke minst i innspurten før ferdigstillelsen. I slike situasjoner oppstår det ofte feil, konstaterer Wilhelmsen.

Han forteller at flere mangler hører hjemme i kategorien slurv. Men det hender også at befaringsekspertene finner større og mer alvorlige feil. I mange tilfeller kan de spores helt tilbake til prosjekteringen.

En ny bolig har fem års garanti

Advokat Ellen Victoria Arnesen
Ellen Victoria Arnesen

Kjøp og salg av nye boliger er regulert av bustadsoppføringslova. Den gir boligkjøpere fem års reklamasjonsrett etter overtakelsen. Utbygger skal utbedre feil og mangler som oppstår i denne perioden. 

Loven krever imidlertid at det må reklameres «innen rimelig tid» etter at du har eller burde ha fått kunnskap om mangelen, opplyser advokat Ellen Victoria Arnesen i advokatfirmaet Henriksen & Co.

– Betydningen av «rimelig tid» skal vurderes i hver enkelt sak. Men gjennom rettspraksis er det etablert som prinsipp at du har maksimalt åtte til ti uker på deg etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen, sier Arnesen.

– Det er dessverre mange boligkjøpere som får avvist ellers legitime krav fordi reklamasjonen blir ansett som for sent fremsatt, legger hun til.

Advokat Ellen Victoria Arnesen
Ellen Victoria Arnesen

Feilene legger en demper på gleden over ny leilighet

I Nittedal håper Knut Olav Knutsen og familien at de snart kan flytte inn. Det gleder de seg til, selv om prosessen med feilretting trekker ut og legger en demper på gleden over ny leilighet. 

– Likevel er vi ekstremt glade for at vi fikk hjelp til å avdekke alle feilene før vi flyttet inn. Tenk å bo i en leilighet der håndverkere må inn for å sparkle og male – og i tillegg rette gulv. I verste fall kunne vi ha godtatt feil eller betalt for utbedringer selv fordi vi ikke visste bedre eller ikke orket å klage, sier han.

Sist oppdatert: