Befaring i nytt bygg.

– Gå aldri på befaring uten

Da entreprenøren mente befaringen av det nybygde huset burde bli en rask affære, ble Zack Zacour usikker. I dag er han glad for at han skaffet profesjonell hjelp til befaringsmøtet.

Zack Zacour fra Aker
Zack Zacour

– Husbygging er en prosess som går veldig sakte, før det plutselig er nesten ferdig og store avgjørelser skal tas mer eller mindre på sparket, sier Zack Zacour fra Asker.

En nybygd bolig skal oppfylle en rekke krav. Hvis arbeidet ikke er utført i henhold til disse, blir det fort dyrt å rette feil og mangler. Når du skriver under på overtakelsespapirene, tar du også over ansvaret for eventuelle feil som oppstår og som ikke er dekket av garantien.

Varselklokkene ringte hos askermannen da byggmesteren i et kort møte før befaringen tydelig var mest opptatt av å gå videre til neste prosjekt. Zacour husket samtidig at han hadde lest i et nyhetsbrev fra forsikringsselskapet at det gikk an å få hjelp til befaringen.

Zack Zacour fra Aker
Zack Zacour

Kunnskap ga trygghet

Befaringsekspert Svein Arne Johnsen
Svein Arne Johnsen

Gjennom Gjensidige fikk Zacour kontakt med befaringsekspert Svein Arne Johnsen.

– Johnsen visste åpenbart mye om håndverket og om standarder, lover og regler. Det gjorde meg tryggere med én gang, sier Zacour og legger til at han ikke hadde konkrete spørsmål. Han mislikte bare følelsen av å ha utilstrekkelig kunnskap i en litt stressende situasjon. Svein Arne Johnsen nikker gjenkjennende:

– Det er derfor vi har opprettet denne tjenesten. Et nybygg i dag er et komplekst prosjekt, både med tanke på byggeprosessen og lovverket. Her kan et byggefirma utnytte kundenes mangel på fagkunnskap. Det er nesten umulig for vanlige folk å vite hva de skal se etter, i hvert fall hvis byggmesteren står utålmodig og tripper ved siden av. Det er det nemlig mange som gjør – mer eller mindre bevisst, sier Johnsen, som selv har lang erfaring fra byggebransjen.

Befaringsekspert Svein Arne Johnsen
Svein Arne Johnsen

Mangler vilje til å rette opp feil

– Mangler er helt vanlig på et nybygg. Mange detaljer skal på plass, og mye kan gå feil. Derfor skal befaringsmøtet alltid gjennomføres, fremhever Johnsen. Han legger til at det er forskjell på byggmestere og hvor mye de går inn for å avdekke og utbedre feil.

 – De fleste er seriøse, men når arbeidspresset er stort, kommer ofte harelabben frem. I tillegg har du også alle grader av useriøsitet – fra lite flinke folk til de som nærmest driver med svindel.

Zack Zacours byggmester var etter alt å dømme bare travel, uten at det gjør feilene mindre vesentlige.

– De ble nok litt overrasket, humrer Zacour, når han tenker tilbake på entreprenørens reaksjon på følget han hadde med seg.

Systematisk gjennomgang, folkelig oppsummering

– Johnsen gikk systematisk gjennom hvert rom og lot seg ikke stresse. Han hadde det nødvendige utstyret for å sjekke for eksempel sluk, fall og helning, og brukte den tiden han trengte, skildrer han fra befaringsmøtet. Han forteller at befaringseksperten fant en rekke uregelmessigheter som utbygger tydelig trodde skulle gå greit.

– Noe kunne vi nok ha sett selv, men veldig mye hadde ikke vi vært i stand til å oppdage eller forstå, forteller Zacour. Han fikk en utfyllende liste, rom for rom, over det som ble påpekt overfor entreprenøren.

Det er entreprenørens ansvar å sette opp en protokoll etter befaringen. Protokollen skal gi oversikt over alt som må gjøres før overtakelsen.

– Vår oppsummering er skrevet så folkelig og forståelig som mulig. Det er viktig for at kunden skal kunne avstemme våre funn med protokollen og forsikre seg om at alt er kommet med, sier Johnsen.

Når det så er tid for overtakelse, er det lett for kunden bare å følge listen og forsikre seg om at alt er som det skal. Hvis kunden ønsker det, kan befaringseksperten delta på overtakelsen.

– Hold tilbake penger om nødvendig

I Zack Zacours tilfelle oppsto det uenighet om spesielt fundamentet på terrassen. Denne uenigheten fortsatte også ved overtakelsen.

– Johnsen var ikke med på selve overtakelsen, men jeg kunne ringe ham. Han var svært klar på at arbeidet ikke var innenfor regelverket. Han hjalp oss også med å holde igjen et passende pengebeløp for å sikre at jobben blir gjort – eller at vi har penger til å gjøre den selv.

– Det er en del av tilbudet, forklarer Johnsen. – Det eneste virkelige våpenet boligkjøper har, er å holde igjen penger til alt er som det skal. Men beløpet må stå i forhold til oppgaven. Du holder ikke igjen én million kroner for et par hakk i parketten.

– Trygghet er stikkordet, mener Zack Zacour. – Man blir så usikker når det handler om penger, fag, forhandlinger og kontrakter. Den tryggheten som det gir å ha en ekspert som Johnsen på laget – både før, i og etter befaringen – er uvurderlig. Jeg ville aldri ha gått på befaring uten.

Sist oppdatert: