Toll.

Glemt toll og moms gir null i erstatning

Det er fint å spare penger på shopping i utlandet. Men hvis du glemte å betale norsk moms og toll, er de lite å hente på forsikringen etter at du har kommet hjem.

Det kan være fristende å kjøpe dyre gjenstander i utlandet. Prisene er ofte lavere og utvalget større enn vi er vant til hjemme. Ofte er det også mulig å få tilbake merverdiavgiften du betalte i butikken.

Glemmer moms og toll

Linda Engen
Linda Engen

Det er imidlertid lett å glemme at det kanskje skal betales norsk moms (og noen ganger toll) på varen. Det er fort gjort å gå på grønt når vi burde gått på rødt, noe som kan straffe seg. Ikke bare hvis man blir vinket til side av en toller, men også senere – hvis varen blir skadet eller stjålet. Det opplyser produktsjef Linda Engen i Gjensidge.

– De senere årene har norske forsikringsselskaper strammet inn vilkårene i innbo- og verdigjenstandsforsikringer. Det innebærer at man kan ende opp uten erstatning hvis man har tatt med seg for eksempel en dyr mobiltelefon, et kamera, møbler eller kostbare klær og vesker fra utlandet i strid med toll- og avgiftsreglene, forklarer hun.

Linda Engen
Linda Engen

Forsikringsselskapet skal undersøke

Ifølge loven kan et forsikringsselskap bli gjort ansvarlig for hvitvasking hvis det betaler ut erstatning for slike varer.

– Loven sier at selskapet skal undersøke saken hvis det får informasjon om at en gjenstand er kjøpt i utlandet. Det samme gjelder når man kontakter selskapet sitt for å forsikre gjenstanden, sier Engen. Hun anbefaler at man tar vare på kvitteringer for betalt merverdiavgift og toll i tilfelle det blir spørsmål om dette i forbindelse med en skade.

– Hvis man har alt på det tørre, gjelder forsikringen for varer kjøpt i utlandet akkurat som den gjelder for ting som er handlet hjemme i Norge, slår Engen fast.

Gå på rødt eller grønt?

Dette sier regelverket om innførsel av varer fra utlandet:

Mer enn 24 timer:

Har du vært ute av Norge i minst 24 timer, kan du ta inn varer til en samlet verdi av 6 000 norske kroner, toll- og avgiftsfritt

Mindre enn 24 timer:

Er du borte mindre enn 24 timer, kan du ta med deg varer for 3 000 norske kroner

Tollfritt:

De fleste vanlige varer er tollfrie. Klær og næringsmidler er de viktigste unntakene

Særavgift:

Du må betale særavgift på en del varer som alkohol, tobakk, sukker, sjokolade, båtmotorer og oljeprodukter

Sist oppdatert: