Batteripoler som er teipet. Foto: Stenvold

Har du brukte batterier i skuffen hjemme?

Visste du at de kan få et nytt liv i nye produkter? Her er alt du må vite for å bli en batteriretur-mester.

Kari Bang I Batteriretur
Kari Bang

Vi skrur tiden tilbake til tidlig 1990-tallet. Et nytt EU-direktiv pålegger alle som importerer eller selger batterier et produsentansvar. Det betyr at batteriprodusenter skal ta ansvar for hele livssyklusen til produktene de lager. Som et resultat av dette ble blant annet Batteriretur etablert i Norge. 

– Mye har endret seg siden den gang, sier Kari Bang, miljøingeniør og sikkerhetsrådgiver i Batteriretur. Selskapet tar imot batterier fra avfalls- og gjenvinningsstasjoner over hele landet.

I dag har gjenbruk og materialgjenvinning blitt en naturlig del av hverdagen for de fleste.  Likevel blir mange batterier liggende i roteskuffen eller kastet i restavfallet, konstaterer Bang.

Kari Bang I Batteriretur
Kari Bang

Batterier skal ikke i restavfallet

Husholdningsbatterier er enten alkaliske eller litiumbatterier. Alkaliske batterier bruker vi i lommelykter, PC-mus, fjernkontroller, gamle radioer eller lignende. Litiumbatterier brukes i klokker, brannvarslere og leketøy.

– Husholdningsbatterier av disse to typene inneholder ikke de farlige tungmetallene bly og kadmium. Likevel skal batteriene leveres inn etter bruk. Et batteri er ikke dødt selv om det er «brukt opp». Det vil alltid ha litt restenergi, og kan begynne å brenne om det havner i restavfallet, forklarer Bang. Hun understreker at alle batterier skal samles inn for gjenvinning.

– Ingen batterier skal i restavfallet. Sikkerhet først – alltid!

Batterier starter mange branner

Ellen Halaas, avdelingsdirektør for miljø og utvikling i ROAF
Ellen Halaas

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og gjenbruk av avfall fra rundt 400 000 innbyggere på Østlandet. 

– Målet vårt er mindre avfall og mer gjenbruk, og at det skal være enkelt for innbyggere å kaste/levere fra seg søppel, sier Ellen Halaas, avdelingsdirektør for miljø og utvikling i ROAF.

Denne jobben er langt fra ferdig. Årlig finner ROAF cirka 1,4 millioner batterier som er sortert feil. Basert på egne undersøkelser anslår renovasjonsselskapet IVAR i Rogaland at totalt tre millioner batterier havner på avveier hvert år. Dette fører til svært mange branntilløp i renovasjonsbiler og sorteringsanlegg. Batterier har også startet flere alvorlige branner i gjenvinningsanlegg. 

Ellen Halaas, avdelingsdirektør for miljø og utvikling i ROAF
Ellen Halaas

Lag et godt retursystem for batteriene

De fleste ønsker å bli kvitt avfall så raskt og enkelt som mulig. Batterier er intet unntak. Derfor havner de ofte i restavfallet istedenfor i butikken der de er kjøpt eller på en gjenvinningsstasjon, ifølge Halaas.

– Kjennskap til brannfaren forbundet med batterier må bli bedre, og her har bransjen et ansvar. Til tross for opplysningskampanjer over flere år, er det fortsatt lav kjennskap til brannfaren ved etterbehandling av batterier, påpeker hun.

Halaas’ tips er å lage et godt system og skape gode vaner hjemme. Hun viser til ROAFs nettsider, som gir råd og veiledning om kildesortering.

Illustrasjonen viser batteriets reise fra det blir levert til returstasjonen til det blir gjenvunnet og til slutt ender opp i nye produkter.
NYTT LIV: Et brukt batteri blir gjenvunnet og brukt i nye produkter.

Hvor leverer du brukte batterier?

Forhandlere som selger batterier (det omfatter produkter som inneholder batterier, er forpliktet til å ta dem i retur.

– Du kan også levere dem på kommunale mottak- eller avfallsstasjoner. Kommunene opererer med ulike ordninger. Du kan sjekke på sortere.no for din kommune, sier Kari Bang.

Batteriene blir sendt videre til selskaper som Batteriretur og Norsirk. Derfra går veien til godkjente gjenvinningsanlegg i Europa. Ulike batterityper går til ulike gjenvinningsverk.

– Metaller fra husholdningsbatterier gjenbrukes i metallindustrien. Aluminium, for eksempel, kan gjenbrukes som rustbeskyttelse på spiker eller i bilfelger, opplyser Bang.

Slik sorterer du batterier hjemme

  • Oppbevar brukte batterier i en beholder av glass eller metall 
  • Sett tape på batteripolene
  • Tenk på at du gjør en god jobb for brannsikkerheten og miljøet

Sist oppdatert:

Mer om:

TeknologiHelse