Dame. Handler på nett. Gaver pakket inn.

Livsfarlige billigvarer

Mange produkter i utenlandske nettbutikker er billige. De kan også være livsfarlige, advarer Forbrukerrådet.

Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet
Gunstein Instefjord

Nordmenn handler stadig mer på nettet. Men vet du at varer du kjøper fra land utenfor EU/EØS kan være farlige for liv og helse?

– Leker og kosmetikk som inneholder helseskadelige kjemikalier, bly og kvikksølv er blant de oppsiktsvekkende funnene. I tillegg er det avdekket klær og leker som kan føre til kvelning eller har deler som kan sette seg fast i halsen eller magen, sier Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet.

Elektriske produkter er en versting. Tre av fire USB-ladere og reiseadaptere, de fleste av dem billige og umerkede, ble enten overopphetet eller ga fare for strømsjokk – eller begge deler. Videre reagerte ingen av de syv røykvarslerne i testen på den giftige gassen karbonmonoksid. Fire reagerte ikke på røyk overhodet.

En undersøkelse utført av den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC viser at to av tre testede produkter fra blant andre Amazon, AliExpress, eBay og Wish hadde alvorlige feil og mangler.

Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet
Gunstein Instefjord

Brannfarlig elektronikk

Ifølge Forbrukerrådet føyer funnene seg inn i rekken av undersøkelser som viser at det kan være risikabelt å handle i nettbutikker utenfor EU/EØS. Da går du nemlig fra å være forbruker, med tilhørende rettigheter, til å bli importør, med ansvaret det medfører.

– Handler du i norske eller andre europeiske nettbutikker, er det selger som er ansvarlig for at varene tilfredsstiller europeiske krav til helse, miljø og sikkerhet. Handler du i butikker utenfor EU/EØS, som Kina, USA og Taiwan, er det ditt ansvar å sørge for å dokumentere at produktene tilfredsstiller europeiske krav. Og nei, det er ikke nok at produsenten har stemplet CE-merke på varene, sier Instefjord.

Tomme bokser

Jon-Steinar Hanstad i Nelfo
Jon-Steinar Hanstad

– Import av elektriske varer fra land utenfor Europa er et stort problem, sier teknisk direktør Jon-Steinar Hanstad i Nelfo.

Problemet er ikke at produktene har sitt opphav i Asia. Det meste av forbrukerelektronikk kommer derfra, understreker Hanstad. Det er manglende CE-merking som bør få alarmklokkene til å ringe.

– Det betyr at produktet ikke tilfredsstiller europeiske krav – eller at det ikke tilfredsstiller noen krav i det hele tatt. Vi har sett eksempler på at produkter blir levert med bokser som skal inneholde sikkerhetsmekanismer, men hvor disse boksene rett og slett var tomme, sier han.

Ifølge Hanstad er det heller ikke uvanlig at useriøse aktører slenger et CE-merke på produktene sine for å lure forbrukere som handler fra sofaen.

– Uansett er det du som må bære risikoen hvis du importerer varer fra land utenfor EU/EØS. Et billig kjøp kan bli veldig kostbart hvis noe skulle skje og du blir stilt til ansvar, slår han fast.

Jon-Steinar Hanstad i Nelfo
Jon-Steinar Hanstad

Ikke verdt risikoen

Rune Nielsen i Gjensidige
Rune Nielsen

Teknisk utreder Rune Nielsen i Gjensidige sender en klar oppfordring til folk som handler varer på nettet.

Ikke gå på akkord med sikkerheten! Risikoen for at noe kan skje med deg og dine er ikke verdt kronene du kan spare. Velg heller godkjente varer fra anerkjente produsenter, sier han, og viser til resultatene fra testen av ladere og røykvarslere.

Selv om det aller verste ikke skulle skje, er det god grunn til å styre unna «ukjente» produkter, fremholder Nielsen.

– Det er surt når ting ikke virker som de skal – eller ikke fungerer i det hele tatt. Det er imidlertid høyst usikkert om norske forbrukerrettigheter gjør inntrykk på nettbutikken du handlet varen i, konstaterer han.

→ Har du riktig bolig- og innboforsikring?

Rune Nielsen i Gjensidige
Rune Nielsen

Sist oppdatert: