Eldre mann med avis i sofaen. Komp på bord foran.

Kan dette verktøyet forebygge ensomhet?

En skjerm med én knapp skal hjelpe mennesker som er ensomme. – Kan fungere veldig godt, sier forsker.

Hilde Marie Bergly og moren drikker kaffe.
Hilde Marie Bergly sammen med sin mor. Foto: privat

Da faren til Hilde Marie Bergly gikk bort for halvannet år siden, ble hennes 89 år gamle mor plutselig aleneboende.

– Mamma har aldri vært opptatt av digitale tjenester – det var det pappa som var. Hun kan ringe ut og opp igjen ved ubesvarte anrop, men funksjoner utover dette mestrer hun ikke, sier Bergly og fortsetter:

– Da hun plutselig ble alene, lurte vi barna på hvordan vi skulle holde tilstrekkelig kontakt med henne.

Hilde Marie Bergly og moren drikker kaffe.
Hilde Marie Bergly sammen med sin mor. Foto: privat

Skal motvirke ensomhet

Komp, som er utviklet og produsert i Norge av No Isolation, skal motvirke ensomhet blant grupper som er utsatt for ufrivillig sosial isolasjon.

– Én slik gruppe er samfunnets eldste. Ideen bak er at eldre personer uten digital kompetanse skal kobles på familiens digitale kommunikasjonsvaner, sier forsker Erik Børve Rasmussen ved OsloMet.

Han forteller at bruk av verktøyet har blitt undersøkt blant både hjemmeboende eldre og beboere på langtidshjem over en lengre periode.

– Blant de hjemmeboende eldre finner vi at det kan fungere veldig godt, gitt at bruker og teknologi passer hverandre. De foreløpige resultatene fra langtidshjemmene forteller oss at Komp også her kan fungere godt, selv blant beboere med langtkommen demens.

Les også: De tidlige tegnene på demens

Kun én knapp å forholde seg til

Forsker Erik Børve Rasmussen ved OsloMet
Erik Børve Rasmussen. Foto: OsloMet

Verktøyet består av en skjerm med en av-og-på-knapp og tilhørende applikasjon. Brukerne av appen kan sende bilder og meldinger og opprette videosamtaler med skjermen – så lenge den er påskrudd.

– Komp er utviklet spesielt for seniorer som strever med andre digitale teknologier som smarttelefoner, PC og nettbrett, sier Rasmussen.

For de som derimot mestrer et nettbrett eller liknende, kan begrensningene være en plage, ifølge forskeren.

– I tillegg ser vi betydningen av aktive pårørende. Dersom familien sender lite innhold, er skjermen tom. Dette kan forsterke, heller enn motvirke, ensomhet.

Forsker Erik Børve Rasmussen ved OsloMet
Erik Børve Rasmussen. Foto: OsloMet

Får et innblikk i hverdagen

Bergly bruker i dag Komp med sin mor. Hun forteller at både barn og barnebarn legger inn bilder som kontinuerlig ruller over skjermen til 89-åringen. Ifølge datteren synes hun den er enkel å håndtere.

– På den måten får hun et innblikk i hverdagen vår. Dette er gjerne noe vi snakker om når vi ringer med videofunksjonen, sier Bergly og legger til at de anbefaler verktøyet på det varmeste.

Hvorvidt moren opplever at brettet motvirker ensomhet, synes Bergly er vanskeligere å svare på.

– Mamma pleier å si: «Det blir så tomt når vi legger på». Komp åpner for en enklere måte å få kontakt og se hverandre på, men det beste vil alltid være besøk.

– Vær åpen for nye relasjoner, uansett alder

Psykolog Anne Christine Bergjord
Anne Christine Bergjord. Foto: Karlson Psykologene

Anne Christine Bergjord, psykolog hos Karlson Psykologene, mener Komp har en klar fordel som kommunikasjonsverktøy ved at brukere kan utveksle mimikk.

– Gjennom andre ser vi oss selv. Vi bevarer vår følelse av identitet i møte med andre, og dette er spesielt viktig for eldre som mister mye av nettverket sitt.

Hun tror imidlertid egen tankegang og handlekraft er viktigst for å motvirke ensomhet.

– Vær åpen for å skaffe nye relasjoner, uavhengig av hvilken alder man er i. Forsøk å holde deg oppdatert, til tross for at det kan føles vanskelig i en verden som går ekstremt fort, sier psykologen og legger til:

– Hold kontakt med noen. Kommunene har ulike tilbud man kan oppsøke, for eksempel besøkstjenesten. Det er mye stigma rundt ensomhet, men jeg håper vi kan bli flinkere til å si ifra om hva vi trenger og ta ansvar for det.

Les mer om helse- og livsforsikring

Psykolog Anne Christine Bergjord
Anne Christine Bergjord. Foto: Karlson Psykologene

Sist oppdatert: