Tårer i øynene. Trist.

Slik håndterer du nettmisbruk

Foreldre som tar opp skambelagte temaer med ungdommen kan være med på å bekjempe spredning av krenkende innhold på nett.

En undersøkelse fra Medietilsynet i 2020 viste at nesten én av to barn og unge mellom 13 og 18 år har blitt spurt om å dele nakenbilde av seg selv. Politiets film «Er det delbart» illustrerer hvor galt det kan gå når man mister kontroll.

Den pinlige samtalen

Tina Jerstad med stripete genser
Tina Jerstad i Tenerity

Tina Jerstad er markedsansvarlig i Tenerity, et selskap som hjelper kunder å forebygge og håndtere nettmisbruk og ID-tyveri. Hun sier nakenbilder på nettet berører et skambelagt tema som er vanskelig å håndtere, både for de unge og foreldrene.

– Vi har fått en ungdomskultur hvor kommunikasjon og flørting skjer gjennom bilder og kommentarer på nettet. Og, her går det fort, både på hva som deles og hvordan det spres. Det kan gi alvorlige problemer, sier Jerstad.

Funn fra undersøkelsen viser at det er behov for mer informasjon om straffbare forhold blant unge. «Det er straffbart å sende nakenbilder til noen som ikke har bedt om det.»

– Mye nettmisbruk og ulovlig deling av nakenbilder kan skyldes unges manglende kunnskap om hva som er lov, og ikke, sier Jerstad og fortsetter:

«Delbart?» er et undervisningsopplegg utarbeidet av Politiet, som gjør det enklere å forstå og snakke om hvor grensen går for bildedeling: Hovedregelen er at det er straffbart å ta, ha eller dele nakenbilder eller film av noen som er under 18 år. Straffeloven sier at ikke lov å sende seksualiserte bilder til noen under 16 år, eller noen eldre som ikke har gitt samtykke til det.

Holdningskampanjen kan hjelpe foreldre med å prate med de unge om at videresending av bilder kan få alvorlige konsekvenser.

Tina Jerstad med stripete genser
Tina Jerstad i Tenerity

Hva er nettmisbruk?

Foruten ulovlig deling av nakenbilder, er det mange måter man kan oppleve å bli krenket på nettet, ifølge Jerstad.

– Det kan dreie seg om alt fra bilder og videoer av deg som er delt uten ditt samtykke. Stygge kommentarer eller trusler på sosiale medier eller at noen har opprettet en falsk profil i ditt navn, til at du opplever at noen har hacket seg inn på din e-post, mobil eller PC og stjålet informasjon om deg som blir brukt til utpressing, sier hun, og legger til:

– Nettmisbruk kan fort føre til utestengelse og mobbing, og bør derfor håndteres raskt. Jeg vil anbefale foreldre å sette seg inn i problemstillinger som de unge møter på nettet. Rapporten «Å vokse opp på nett» gir en god analyse av hva de unge selv erfarer. Omsorgspersoner oppfordres til å ha en åpen dialog med sine ungdommer om adferd på nett, samtidig som de får plass til å ha et privatliv – uten å føle seg overvåket, sier hun.

Få hjelp

Ann-Mari Tollefsrud Boge
Ann-Mari Tollefsrud Boge

Ann-Mari Tollefsrud Boge i Gjensidige opplyser at hjelp ved nettmisbruk inngår i selskapets barneforsikring, og at unge fra fylte 16 år også selv kan ringe inn til selskapets tjenestetelefon for å få hjelp.

– Der får du snakke med en rådgiver som har erfaring med å fjerne uønsket innhold fra nettet og som kan besvare en rekke sikkerhetsspørsmål. Rådgiveren guider og hjelper deg når du har opplevd vonde og vanskelige hendelser på nettet slik at du slipper å føle deg alene. Alt du sier til oss behandles konfidensielt, sier Boge.

Hun sier det kan være en fordel å ha en rådgiver i ryggen hvis problemene skulle tårne seg opp.

Ann-Mari Tollefsrud Boge
Ann-Mari Tollefsrud Boge

– En profesjonell part kan ha større påvirkningskraft overfor tredjepart enn om du skulle måtte ordne opp selv.  Vi kan hjelpe deg med å kontakte eiere av nettsteder og be dem om å fjerne ulovlig innhold, eller sette deg i kontakt med jurist, om du skulle ha behov for juridisk rådgivning, sier hun.

Om du velger å be om hjelp eller ordne opp selv, er det viktig å handle raskt, ifølge Boge.

– Det er viktig å hindre videre misbruk av bilder og innhold. I de aller fleste tilfeller klarer vi å fjerne uønsket innhold. Noen ganger går det raskt, andre ganger kan det ta litt tid. Uansett holder vi deg orientert underveis, sier hun.

Hva kan du gjøre selv?

Sider for barn og ungdom:


ung.no

korspaahalsen.no

dubestemmer.no

Jerstad i Tenerity minner om at man i mange nettjenester og sosiale nettsamfunn også selv kan rapportere eller blokkere brukere man føler seg krenket av.

– Det kan i flere tilfeller gjøre vondt verre dersom man besvarer mobbemeldinger eller andre krenkende/seksuelle henvendelser. Ofte kan det derfor være bedre å benytte seg av mulighetene til å rapportere og blokkere vedkommende, sier hun.

Jerstad oppfordrer de som rammes til å sikre seg bevis på den krenkende oppførselen.

– Hvis du mottar trusler eller får stygge meldinger kan det være lurt å ha bevisene klare før du kontakter for eksempel skolen, helsesøster eller politi. Dette kan enkelt sikres ved å ta skjermbilder av meldinger, bilder og videoer, sier hun.

Sider for barn og ungdom:


ung.no

korspaahalsen.no

dubestemmer.no

Skam og skyldfølelse

Barneforsikringsansvarlig Ann-Mari Tollefsrud Boge sier hun skjønner at det kan være vanskelig for foreldre å forholde seg til problemet.

– Det kan være vanskelig å vite hva du skal gjøre som forelder. Om barnet ditt har blitt utsatt for nettmisbruk, er imidlertid etterpåklokskap en dårlig løsning, selv om det kan føles naturlig å spørre om hvorfor bildet ble tatt i første omgang, sier hun, før hun avslutter:

– Fortell heller at det ikke er hans/hennes skyld. Gi så mye støtte og kjærlighet du kan. En slik krenkelse oppleves veldig sterkt, nærmest som en livskrise hvor man “mister ansikt” for vennekretsen og skolen, sier Boge.

Les mer om barneforsikring

Sist oppdatert: