Skogsbrann.

Hva skal du gjøre ved skogbrann?

Skogbrannfaren er alltid størst om våren, særlig når været har vært tørt en tid. Brannvesenet oppfordrer til aktsomhet.

Brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
Brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk

I 2021 ble det registrert 1180 gress- eller skogbranner i inn- og utmark, ifølge brannstistikk.no. April var toppmåneden, med 365 branner, og slik er det hvert år. Fjorårets vegetasjon er død og tørker lett. Dermed øker skogbrannfaren når vårsola tar tak.

– Alle som ferdes i skog og mark må vise aktsomhet. Det gjelder selvfølgelig gjennom hele året, men spesielt om våren. Det er for eksempel forbud mot tenning av bål helt fra 15. april, sier brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk i Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen

Kjenstadbakk understreker at folks aktsomhet er avgjørende. I 2018 ga langvarig tørke og varme dobbelt så mange skogbranner som både årene før og året etter. Likevel ble vi spart for de alvorligste tilfellene, selv om skogbrannfaren var ekstrem.

– At folk viste aktsomhet var en av de viktigste grunnene til at vi unngikk de virkelig store hendelsene, påpeker den erfarne brannmannen. Han fortsetter:

– Det er jo alltid unntak, men folk flest tok hensyn. Mange henvendte seg også til oss med spørsmål om deres aktivitet var trygg. Det er bra. Nå er spørsmålet om lærdommen fra tørkesommeren fortsatt sitter.

Brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
Brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk

Én uke er nok

Skogbrannfaren avhenger av nedbørsmengde, luftfuktighet og temperatur. Faren er altså størst på våren, men perioder med økt skogbrannfare inntreffer også senere på året.

Ifølge yr.no er én uke med tørt vårvær nok til å gjøre skogbrannfaren overhengende. Om sommeren, når det er mye vegetasjon, er meteorologenes tommelfingerregel at skogbrannfaren oppstår etter cirka tre uker med tørke.

Høljregn fordamper

Er det først blitt farlig tørt, hjelper det ikke med et ordentlig regnskyll eller to. I hvert fall ikke hvis været ellers er varmt og tørt.

– En dag med høljregn er sjelden tilstrekkelig hvis den kommer etter en tørkeperiode. Ofte fordamper det meste av vannet før det rekker å trekke ned i grunnen. Det er nok dette som er vanskeligst å forstå for folk, sier Kjenstadbakk.

En skogbrann kan oppstå på mange måter. Lynnedslag er naturens fremste brannstifter, men vi mennesker må faktisk ta skylda for nesten 90 prosent. Brannsjefen fra Elverum understreker ansvaret vi alle har:

– Vis aktsomhet og spør deg selv – eller oss i brannvesenet – om aktiviteten du planlegger er trygg. Husk at ansvaret er ditt. Sneiper og glass kan antenne tørr vegetasjon, og slikt hører uansett ikke hjemme i naturen. Vær en naturvenn og husk at også andre vil ha fine opplevelser, sier han.

Varsle brannvesenet på telefon 110

Simon André Olsen
Simon André Olsen

Ifølge rådgiver Simon André Olsen i Gjensidige har du plikt til å forhindre eller begrense en skade på dine forsikrede eiendeler.

– Liv og helse går selvsagt foran denne plikten, så du skal ikke bli overmodig, sier han.

Ekspertenes råd er å varsle brannvesenet på telefon 110 og følge anvisningene de og andre myndigheter gir. Dette er viktig, for skogbrann kan spre seg på uforutsigbare måter.

Det er likevel noe du kan gjøre – i hvert fall om du møter en skogbrann i sin spede begynnelse.

Simon André Olsen
Simon André Olsen

Slik slukker du skogbrann

  • Er det vann og bøtter tilgjengelig, er det bare å pøse på
  • Brekk eller hogg et lite løvtre på cirka to meter
  • Fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen
  • Ikke slå, men prøv å børste flammene tilbake
  • Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene
  • Før du gjør noe av dette, bør du ringe brannvesenet på nødnummer 110.

Kilde: sikkerhverdag.no​​​​​​​

Forsikringene som gjelder

En skogbrann er en skummel affære på mange måter, og det er selvfølgelig ikke gunstig å ha hus eller hytte i nærheten.

Olsen forteller at skadene etter slike branner varierer fra «totalbrann», hvor hus og hage må gjenoppbygges fra bunnen av, til utbedring av rene røykskader. Det kan også oppstå vannskader etter slukningsarbeid eller arbeid for å forhindre spredning.

– Uansett vil typiske hus- og hytteforsikringer dekke slike skader. Da er også hageanlegg som gressplen, støttemurer, boblebad, postkassestativ og lignende forsikret. Gjenstander dekkes av en innboforsikring, mens bil og moped krever egne forsikringer. Pass også på at garasjer, anneks og andre bygg over ti kvadratmeter i bruttoareal er inkludert i forsikringen, sier Olsen.

Sist oppdatert: