Bygate, rasfare skilt, biler

Rasfare fra bygårdstak

Det henger istapper fra flere bygg rundt omkring nå. Faller de i bakken fra stor høyde, kan det føre til alvorlige ulykker.

Kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad.
Kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad. Foto: Gjensidige

Kommunikasjonssjef i Gjensidige Bjarne Rysstad oppfordrer fotgjengere og andre som ferdes i bybildet til å være særlig på vakt mot rasfare.

– Se opp for rasfare, og vær forsiktig! Blir man truffet av en istapp som faller mot bakken med stor kraft, kan det gi store og alvorlige skader. Det er viktig at fotgjengere tar fareskiltene på alvor og holder sikker avstand.

– Om man ikke har tatt skiltingen på alvor og et uhell skulle oppstå, kan det føre til at man i tillegg til den fysiske skaden også risikerer å få mindre i erstatning, advarer Rysstad.

Kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad.
Kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad. Foto: Gjensidige

Gårdeiers ansvar

Han sier at det er svært viktig at gårdeiere er sitt ansvar bevisst. Det betyr skilting i akuttfasen, og – ikke minst  – at man så fort som mulig får fjernet snø og istapper.

– Dersom en fotgjenger treffes av en isklump, blir det en vurdering om gårdeier kan bebreides. Erstatningsansvaret for gårdeiere tar utgangspunkt i et alminnelig skyldansvar (subjektivt ansvar). Det betyr at gårdeier må kunne bebreides for at skaden oppstod, forklarer Rysstad.

I vurderingen av ansvaret, skilles det mellom personskade og tingskade. Aktsomhetsplikten er strengere ved personskade. Brudd på politivedtekter er viktig i vurderingen.

– Hvis gårdeier ikke har satt opp rasfareskilt, vil det ofte være et tungtveiende argument for at gårdeier får erstatningansvaret. Men det hjelper ikke å bare sette opp avvisere – gårdeier har også plikt til å få ryddet vekk snø og is så raskt som mulig, sier Rysstad.

Hvis det tar tid å få tak i ryddehjelp, vil gårdeiere vanligvis være unnskyldt.

– Dersom gårdeier setter opp avvisere, men ikke får ryddet bort snø og is, er det likevel ikke automatikk i at gårdeier får hele ansvaret. Selv om man kan hevde at gårdeier har brutt sine plikter, vil andre mene at den som blir skadet selv har medvirket til skaden, ved å passere skiltet, sier han, og avslutter:

– Da kan det bli avkorting i erstatningen som følge av medvirkning fra den skadde. Det betyr at gårdeier får ansvaret, men må erstatte mindre til den skadde. Temaet gjelder både bygningseiers ansvarsforsikring, og personforsikring for den som blir truffet.

Les mer om ulykkesforsikring

Mer om forsikring for borettslag og sameier

Sist oppdatert: