Båter. Brygge. Sol. Sommer.

– Ja, du bør ha kasko

Du kan ferdes på sjøen med kun en «simpel» ansvarsforsikring. Men er det smart? Derfor anbefaler eksperten kaskoforsikring til båten din.

Kristina Knutsen
Kristina Knutsen i Gjensidige

Sikkerheten må selvsagt være på topp når du ferdes på sjøen. Når båten er i stand og alle om bord følger sjøvettreglene, ligger forholdene til rette for gode opplevelser. I tillegg må båtforsikringen være i orden.

– Vi får mange henvendelser fra båteiere som lurer på om det er nødvendig med kaskoforsikring. Svarer er et klart ja. Etter vårt syn gir en ren ansvarsforsikring for båt falsk trygghet, sier Kristina Knutsen, ansvarlig for båtforsikring i Gjensidige.

Kristina Knutsen
Kristina Knutsen i Gjensidige

Ulike regler til lands og til vanns

Knutsen begrunner standpunktet med at reglene for ansvar er annerledes når du ferdes på sjøen enn når du kjører bil.

– Ansvarsforsikringen for bil dekker skader du påfører andre selv om du ikke kan klandres for skaden. Slik er det ikke på sjøen. Der vil en ansvarsforsikring ikke dekke det som defineres som hendelige uhell – kun skader som skyldes uaktsomhet. Dette kan for eksempel være høy fart eller promille, forklarer Knutsen.

Må betale selv

Hovedregelen er altså at du som båteier er ansvarlig for skader på din egen båt som skyldes et hendelig uhell – enten det var du eller en annen båteier som var uheldig.

En annen båt krasjer i din. Det viser seg at uhellet skyldtes teknisk svikt – styringen hadde hengt seg opp. Da vil føreren av den andre båten ikke være ansvarlig for skaden. Du må dekke reparasjonen av båten din av egen lomme.

– Vi mener at Gjensidige og andre forsikringsselskap må ta ansvar for å spre kunnskap om båtliv og forsikring blant kundene våre. Derfor har vi valgt å ikke tilby kun ansvarsforsikring for båt, sier Knutsen.

Meld skade raskt og enkelt på nett

Sist oppdatert: