Syklist som sykler fort.

Ja, du kan få fartsbot når du sykler

Hender det at du suser ned en bakke eller gjennom et kryss på rødt lys? Det kan ende med bot og det som verre er.

Olav Markussen i Utrykningspolitiet
Olav Markussen

En tirsdag i mai tok politiet oppstilling i lyskrysset ved Nordpolen på Sandaker i Oslo. Denne morgenen var det ikke bilførere politiet var mest interessert i, men folk på to hjul. I løpet av 25 minutter ble 18 personer stoppet og bøtelagt for sykling på rødt lys, ifølge Vårt Oslo.

Som regel leser vi at det er bilførere som blir tatt i kontroll. Men politiet stopper også syklister som ikke overholder fartsgrensen, sykler på rødt lys eller bryter trafikkreglene på andre måter.

– Alle som ferdes i trafikken må respektere trafikkreglene. Det gjelder for all trafikk på vei, sier politiinspektør Olav Markussen i Utrykningspolitiet (UP).

Han forteller at UP-patruljene først og fremst gjennomfører kontroller av fart, rus og uoppmerksomhet i trafikken.

– Men der hvor myke trafikanter er en naturlig del av trafikkbildet, vil vi naturligvis også reagere mot syklister, elsparkesyklister og andre som bryter trafikkreglene, sier Markussen til Gjensidige.

Sykling på rødt lys gir et forenklet forelegg på 1 750 kroner. Bryter du fartsgrensen, blir du bøtelagt på lik linje med bilførere.

Olav Markussen i Utrykningspolitiet
Olav Markussen

Se og bli sett på sykkelen

Olav Fjeld Kraugerud i Syklistenes Landsforening
Olav Fjeld Kraugerud

– Det er lov å sykle nesten overalt. Men myke trafikanter er ekstra sårbare i trafikken. Det betyr at bilførere har et spesielt ansvar overfor for eksempel oss som sykler. Men også vi kan sette andre i fare – både gående og syklister – og bilførere. Det må vi alltid ha i tankene når vi ferdes på vei, sier seniorrådgiver Olav Fjeld Kraugerud i Syklistenes Landsforening.

Han understreker at syklister må sette seg inn i trafikkreglene og ta hensyn til både forholdene og andre trafikanter – akkurat som bilførere må. Det vil forebygge ulykker, som ofte skjer på steder med kryssende trafikk eller vikeplikt – eller som følge av at syklister kommer i blindsonen til motoriserte kjøretøy.

– I tillegg handler sikkerhet i trafikken i stor grad om å se og bli sett. Søk blikkontakt, det viser at du er oppmerksom på en medtrafikant og kan bidra til bedre samspill. Vi vektlegger dessuten betydningen av vennlighet. Et vennlig smil eller nikk er ofte nok til å dempe gemyttene og avverge en konflikt, sier Kraugerud.

«Grunnloven» i trafikkreglene er paragraf 3. Den sier kort sagt at alle skal ferdes varsomt og hensynsfullt i trafikken slik at det ikke oppstår fare eller skade.

 Hvis alle klarer det, er det lettere å tråkke av gårde med lave skuldre, lav puls og sykkelglede i blikket, sier Kraugerud.

Olav Fjeld Kraugerud i Syklistenes Landsforening
Olav Fjeld Kraugerud

Huskeregler for syklister

Syklistenes Landsforening gir disse tipsene til trygg sykling.

 • Vær synlig. Bruk alltid lys i mørket, og sørg for at sykkelen har reflekser. Bruk gjerne lyse klær eller refleksvest. Den kan du med fordel også bruke på dagtid. Unngå blindsonen til førere av biler og større kjøretøy.
   
 • Vis hvor du skal. Ved hjelp av blikkontakt, plassering i veibanen og tegn hjelper du andre å lese trafikkbildet og handle i tråd med det. Rekk ut armen og sjekk trafikken bak deg før du skal svinge. I kryss kan du velge å ta venstresvingen på to måter.
                   
 • Finn din plass og hold stø kurs. Vær forutsigbar. Andre trafikanter blir usikre når du stadig skifter mellom fortauet og veien – eller svinger/vingler i kjørebanen. Hvis det er blandet trafikk, det vil si at syklister og bilførere deler veien, er det anbefalt å ligge cirka én meter ut i kjørebanen. Andre trafikanter ser deg lettere og viser mer respekt for deg hvis du holder avstand til fortauskanten eller vegkanten.

  Du kan sykle på veiskulderen, det vil si den delen av veien som ligger på utsiden av den hvite kantlinjen. Men hvis veiskulderen er smal, er det ofte tryggere å plassere seg i kjørebanen, blant annet fordi du da er mer synlig og har mer areal å manøvrere på.
   
 • Vis hensyn til gående. Det gjelder selvsagt på fortau, men også på gang- og sykkelvei. Hold til høyre, avpass farten og bruk ringeklokka for å varsle gående. Men ikke forvent at du kan suse uhindret av gårde ved hjelp av aggressiv «plinging». Hovedregelen er at du har vikeplikt for trafikk på kryssende veg når du sykler på sykkelveg eller gang- og sykkelveg.

  Husk at du bare regnes som gående i gangfelt hvis du stiger av og leier sykkelen. Velger du å sykle over gangfeltet, har du vikeplikt for kryssende trafikk (selv om de fleste bilførere senker farten for å slippe deg over).
  ​​​​​​​
 • ​​​​​​​Vær aktsom ved bruk av høretelefoner. Mange liker å lytte til lyd eller musikk når de beveger seg i trafikken. Ifølge nødetatene oppstår det flere trafikkfarlige situasjoner i forbindelse med utrykninger enn før. De peker på at mange myke trafikanter «blokkerer» ørene uten å samtidig bruke blikket mer.


​​​​​​​– Vi skal alle frem – sikkert og trygt. Det krever aktsomhet fra alle, sier Kraugerud.

Sist oppdatert: