Person som jobber på skrivebord

Kjøpe bolig sammen? Dette må dere huske på!

Å kjøpe bolig sammen med noen er både hyggelig og for mange en inngangsbillett til boligmarkedet. Det er imidlertid noen forholdsregler dere bør ta.

Mick Heiskel Schedin Rødsten, eiendomsmegler i Privatmegleren
Mick Heiskel Schedin Rødsten. Foto: Mari Aasgaard

Enten du har planer om å kjøpe med kjæresten, eller en venn, råder eiendomsmegler Mick Heiskel Schedin Rødsten i Privatmegleren til å «ta praten» i forkant av boligkjøpet.  

– Det er viktig å være klar over de økonomiske konsekvensene dersom samboerforholdet skulle ta slutt, eller livet tar en uventet dreining. Det er selvsagt ikke det hyggeligste å ta opp, men mye enklere å diskutere når man fortsatt er venner, sier Rødsten.

Mick Heiskel Schedin Rødsten, eiendomsmegler i Privatmegleren
Mick Heiskel Schedin Rødsten. Foto: Mari Aasgaard

Skriv samboerkontrakt

Kjøper en sammen med kjæresten er det gjerne ikke kun boligen man eier sammen. Ofte har man også felles eierskap på en hel del av inventar, møbler og utstyr. Rødsten anbefaler derfor alle å skrive en grundig samboerkontrakt som sier noe om hvem som eier hva.

– Dersom det skulle bli slutt er det viktig med en kontrakt som forteller hva de ulike partene har tatt med inn i forholdet. Kontrakten bør også si noe om hvordan dere skal bli enige om bruk av megler. Og, den bør si noe om kjøpesum dersom en av partene skulle ønske å kjøpe ut den andre, sier Rødsten.

En undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI viser at kun en av fem har signert samboerkontrakt. Eiendomsmegleren synes det er synd at så få prioriterer dette.

– Som megler har jeg mye erfaring med salg av bolig etter skilsmisser og samlivsbrudd. Noen ganger har partene en avtale som er grei å forholde seg til. Hvis det ikke er signert en kontrakt, og partene ikke ønsker å samarbeide, kan det derimot bli problematisk. Salgsprisen på boligen kan faktisk påvirkes som følge av at partene ikke snakker sammen og blir enige om hvilket bud de skal godta, sier Rødsten, og fortsetter:

– Jeg har også opplevd at en av partene forsøker å spolere salget som en hevn ovenfor den andre, sier Rødsten.

Lett tilgjengelig på nett

Rødsten forteller at det finnes mange standardkontrakter på nettet. Å fylle ut kontrakten skal være relativt enkelt og fort gjort, ifølge megleren.

– Dere trenger ikke å levere inn avtaledokumentet noe sted. Sørg imidlertid for at dere har hver deres kopi av samboerkontrakten, og at de er signert av begge parter. Dere kan også velge å tinglyse avtalen. På den måten vil en megler automatisk få tilgang til kontrakten før et eventuelt salg, forklarer Rødsten.

Hvordan fordele boliglånet riktig?

Det er svært vanlig å gå inn i et boligkjøp med ulik egenkapital. Rødsten anbefaler derfor par å tenke gjennom hvordan man skal løse eierforholdet.

– Dere kan basere eierandelen på innskutt egenkapital. Det betyr at den som har betalt mest egenkapital eier største andel av boligen. Da betaler dere ned samme beløp hver måned. Dersom det blir slutt og boligen må selges, får hver part igjen sin andel, forklarer han.

Eiendomsmegleren forteller at det også er mulig å dele eierskapet 50/50, selv om man går inn med ulik egenkapital. På den måten må man håndtere hvert sitt lån, og den som går inn med minst egenkapital må følgelig betale mer enn den andre i renter og avdrag hver måned.

– Fordelen med å knytte andelen lån til hver av partene er at man ikke blir ansvarlig for den andre partens lån ved et eventuelt mislighold eller om det skulle oppstå noe uforutsett, sier Rødsten, før han legger til:

– Det viktigste er at dere kommer frem til en avtale som føles rettferdig for begge parter, og at det dokumenteres skriftlig i samboerkontrakten.

Hva hvis den ene faller fra?

John Asland, jussprofessor ved Universitet i Oslo
John Asland. Foto: CAS Oslo

John Asland er jussprofessor ved Universitet i Oslo og ekspert på arverett. Han bekrefter viktigheten av å skrive en grundig samboerkontrakt, og legger til at samboere også bør skrive et testament.

– Samboere som ikke har felles barn, har ikke arverett ifølge arveloven. Med felles boliggjeld kan dette bli svært økonomisk belastende i en tid som allerede er vanskelig. Derfor er det viktig at dere snakker om hvem som skal arve hva og skriver dette ned i et testament, råder Asland.

Han forklarer at det er særlig viktig å avklare arveforhold for samboere som har særkullsbarn.

– Barna har også krav på en andel av arven, såkalt pliktdelsarv. Dette kan ikke overstyres gjennom et testament. Arv kan være kilde til lange krangler og uvennskap, så her vil jeg anbefale å hyre profesjonell hjelp så fordelingen ikke kommer i strid med det som er tillatt, sier Asland.

John Asland, jussprofessor ved Universitet i Oslo
John Asland. Foto: CAS Oslo

Økonomisk sikkerhet

Carl Fredrik Hirsch i Gjensidige
Carl Fredrik Hirsch i Gjensidige

Jussprofessoren legger til at samboere som vil beskytte hverandre også bør tegne en livsforsikring. Han får støtte av Carl Fredrik Hirsch i Gjensidige.

– En livsforsikring bidrar til å sikre familien økonomisk hvis den ene skulle falle fra tidlig. En engangsutbetaling gjør at etterlatte kan redusere gjeld, noe som bidrar til at de blant annet har større mulighet til å beholde boligen, forklarer Hirsch.

Han anbefaler derfor alle som har barn, eller samboer som er avhengig av inntekten din, til å investere i et økonomisk sikkerhetsnett - som livsforsikring nettopp er.

– Forsikringssummen bør tilsvare minst halvparten av den samlede gjelden i husstanden, slik at de etterlatte klarer å betjene både gjeld og utgifter, avslutter han.

Les mer om helse- og livsforsikring

Carl Fredrik Hirsch i Gjensidige
Carl Fredrik Hirsch i Gjensidige

Sist oppdatert: